Webinar: sturen op professionele ruimte (PO-Raad)

Auteurs
Onderzoekslijn
Soort object
Andersoortig materiaal
Datum
2021
Samenvatting
In dit webinar neemt Mascha Enthoven deelnemers mee om samen te onderzoeken hoe bestuurders actualiteiten rondom het NPO en de ontstane leervertraging anders kunnen bekijken en hoe de externe eis vanuit het NPO geherformuleerd kan worden als opdracht. Een goede wisselwerking tussen het primaire proces, het collectief en de buitenwereld geeft ruimte aan professioneel handelen van leraren(-teams). Tijdens het webinar bespraken deelnemende bestuurders hoe zij professionele ruimte creëren in hun lerarenteams zodat de inzet van coronagelden het professioneel handelen van leraren in het primaire proces kunnen versterken.