Workshop ontwikkeling online onderwijsmodule 'eHealth voor leefstijlverbetering'.

Auteurs
Joan Dallinga en Katja Braam
Onderzoekslijn
Soort object
Conferentiebijdrage
Datum
2019
Samenvatting
Deze workshop werd door Katja Braam en Joan Dallinga verzorgd op het Symposium 'Participatie Gezondheidsinnovatie'. In deze workshop werden deelnemers meegenomen in het ontwikkelingsproces van de online module die we met en voor Sportkundestudenten ontwikkelen. Hierin leren studenten een leefstijlinterventie te ontwikkelen waarin eHealth wordt gebruikt. Hoe hebben we dit gedaan, wat waren de uitdagingen en hoe ver zijn we nu? De conceptmodule werd getoond en deelnemers gingen aan de slag om de module aan te scherpen. Ook zijn ervaringen in andere opleidingen met ontwikkeling van eHealthonderwijs opeghaald.