Zorgbehoeftegericht werken in de Jeugd-GGZ

Lectoraten
Soort object
Artikel
Datum
2023
Samenvatting
Binnen de Jeugd-GGZ is vaak sprake van therapieontrouw, no-shows en vroegtijdige uitval. Zorgbehoeftegericht werken biedt kansen om de werkrelatie tussen patiënt en zorgverleners te versterken en de hiervoor genoemde problemen te verminderen. Binnen het zorgbehoeftegericht werken wordt de focus gelegd op het begrijpen van de problemen op de verschillende levensgebieden van de patiënt en diens ervaren zorgbehoeften. LEERDOELEN Na het lezen van dit artikel: • weet u wat zorgbehoeftegericht werken inhoudt; • weet u het belang van het adequaat omgaan met verschillen in perspectief tussen patiënt, zorgverlener en naasten op ervaren problemen en gerelateerde zorgbehoeften; • weet u hoe schematische voorstellingen en patiëntgerichte communicatietechnieken een bijdrage kunnen leveren aan het debat over de perspectieven op zorgbehoeften van de patiënt; • kunt u als verpleegkundig specialist uw leiderschap inzetten om de kennis en betrokkenheid van uw directe collega’s met betrekking tot zorgbehoeftegericht werken te vergroten.