Associate degree Finance & Control voltijd

Rekenen is voor jou geen opgave, het is een spel dat je graag speelt.

Associate degree hbo Finance & Control

Voor wie

Je bent gefascineerd door cijfers, de wereld van geld en door de vraag hoe je financiële kwesties cijfermatig kunt onderbouwen. Je hebt zelf altijd je zaakjes op orde: je bent gedisciplineerd, nauwkeurig en je stelt hoge eisen aan jezelf. Zo durf je vragen te stellen en door te zetten als anderen opgeven. Rekenen met getallen is voor jou geen opgave; het is een spel dat je graag speelt. Het bedrijfsleven heeft een natuurlijke aantrekkingskracht op jou: daar gebeurt het. Je werkt graag in teamverband en je kunt individueel ook uitstekend uit de voeten. Je overtuigt graag, communiceert gemakkelijk en je voelt je comfortabel in zowel een dienstbare als in een leidende positie.

Studieprogramma Finance & Control

De tweejarige Associate degree Finance & Control combineert de praktijk met theorie. Al tijdens de opleiding kom je in contact met bedrijven uit het werkveld. Hieronder lees je wat je in twee jaar doet. 

Studieopbouw

Studieopbouw in het kort

De Associate degree Finance & Control is een tweejarige hbo-opleiding. In het eerste studiejaar volg je een onderwijsprogramma, dat bestaat uit vier onderwijsperiodes met elk een specifiek thema. In het tweede studiejaar volg je een half jaar colleges en doe je een aantal projecten. Daarna ga je een half jaar op stage. Tijdens deze stage voer je een praktijkopdracht uit. Die praktijkopdracht vormt jouw afstudeerproject. Want leren door te doen, daar leer je het snelste van.

 Studievormen
Je krijgt onderwijs in uiteenlopende vormen. Daarbij kun je denken aan: 

 • Colleges en workshops
 • Begeleid werken
 • Trainingen
 • Praktijkgerichte projecten
 • Groepsopdrachten
 • Gastcolleges en excursies
 • Werkveldbezoeken
 • Zelfstudie

Twijfel je nog?
Ben je gefascineerd door cijfers en de wereld van geld, maar weet je niet zeker of de Associate degree Finance & Control de opleiding is die bij jou past. Kijk dan eens bij een verwante opleiding. Misschien past die opleiding ook of beter bij jou: 

Bachelor Finance & Control (voorheen Bedrijfseconomie)

Jaar 1 - Propedeuse

Eerste jaar

De Associate degree Bedrijfseconomie is een tweejarige hbo-opleiding. In het eerste studiejaar volg je een onderwijsprogramma, dat bestaat uit vier onderwijsperiodes met elk een specifiek thema. 

Kennismaken
In het eerste jaar maak je in brede zin kennis met het vakgebied van de financial controller. Je volgt vier blokken onderwijs van ieder tien weken, elk met een specifiek thema. Deze bestaan uit colleges, workshops, projecten en tentamens rond onderwerpen als bedrijfsadministratie, bedrijfseconomie en ICT. 

Vakken

BedrijfseconomieBedrijfsadministratieProcesmanagementAutomatisering (Excel, ERP, SAP, Navision)Communicatie ( mondeling en schriftelijk)

Jaar 2 - Verdiepen

Tweede jaar

Het tweede jaar is gesplitst in twee keer twee blokken onderwijs. De eerste twee blokken werk je aan projecten, tentamens en workshops rondom bedrijfsadministratie, bedrijfseconomie, SAP en communicatie. De focus ligt dus nog altijd op jouw brede ontwikkeling, waarbij de problemen complexer worden en jouw aandeel in de oplossing ervan groter wordt. De laatste twee blokken volg je de laatste colleges, gecombineerd met een stage en een opdracht in het werkveld. Die opdracht vormt de basis van je afstuderen. 

Stage
Er is geen betere manier om je kennis in de praktijk te toetsen dan door stage te lopen bij organisaties in de branche waarin je straks werkzaam zult zijn. Je krijgt tegelijkertijd de verantwoordelijkheid die hoort bij een echte baan, en de begeleiding van je opleiding. Zo kun je onderzoeken waar jouw professionele talenten liggen, en waar je uitdagingen. 

In het tweede jaar loop je daarom stage. Je werkt mee in een overheidsinstelling, een grote onderneming of het midden- en kleinbedrijf. Hier doe je praktijkervaring op in onder meer: 

 • Het werken op een financiële afdeling
 • Het analyseren van gegevens
 • Het assisteren bij het opstellen van managementrapportages 

Afstuderen
Gedurende de laatste tien weken van je studie werk je aan je praktijkopdracht. Dit is je afstudeerproduct. Op grond van je kennis en een onderzoek adviseer je een bedrijf over mogelijkheden op het gebied van bedrijfseconomische vraagstukken. Hierbij pas je alle eerder opgedane kennis en vaardigheden concreet toe.

Online Open Avond 10 februari

Meld je aan

Lees meer

Download de brochure

 

Probeer de opleiding uit

Kom proefstuderen

Haal het beste uit Associate degree Bedrijfseconomie

Studiebegeleiding

We vinden het belangrijk dat je je snel thuis voelt bij Inholland. Dat je weet hoe je opleiding in elkaar zit en hoe je effectief studeert. Onze studieloopbaanbegeleiders helpen je op weg. Het overleg vindt plaats in jouw mentorgroep en door middel van groeps- en individuele gesprekken. Bij specifieke leerproblemen, adviseert een studentendecaan je graag. In het eerste halfjaar ondersteunen ook tweedejaarsstudenten jou.

 

 

Stage

In het tweede jaar loop je stage, zodat je kunt onderzoeken waar jouw professionele talenten en uitdagingen liggen. Je werkt dan mee in een overheidsinstelling, een grote onderneming of het midden- en kleinbedrijf. Hier doe je praktijkervaring op in onder meer:

 • het werken op een financiële afdeling;
 • het analyseren van gegevens;
 • en het assisteren bij het opstellen van managementrapportages.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!