Aan het eind van je eerste studiejaar krijg je een positief of negatief Bindend studieadvies.

Bindend studieadvies

Natuurlijk helpt Hogeschool Inholland je zoveel mogelijk om van je studie een succes te maken. Toch kan het gebeuren dat je in je eerste jaar ontdekt dat de opleiding die je hebt gekozen niet aan je verwachtingen voldoet. Om eventuele latere teleurstellingen te voorkomen en zo nodig tijdig een andere keuze te kunnen maken, krijg je van ons aan het eind van je eerste studiejaar in elk geval een Bindend studieadvies (BSA).

Beoordeling
De directeur van het domein waar je studeert, geeft het advies over de voortzetting van je studie binnen of buiten de opleiding.

Positief advies? Je kunt doorgaan met de opleiding.

Negatief advies? Je kunt niet bij dezelfde opleiding aan Hogeschool Inholland verder studeren. De studieloopbaanbegeleider en de studentendecaan helpen je met het zoeken naar andere (studie)mogelijkheden.

Wanneer krijg je een BSA?

Propedeuse voltijdopleiding

Propedeuse duale opleiding

Eerste studiejaar Associate degree

Tweede jaar deeltijdopleiding

Welke regels gelden er?

  • Aan het eind van je eerste studiejaar in de voltijd of deeltijd dien je minstens 50 credits te hebben behaald, inclusief de door de opleiding verplicht gestelde onderwijseenheden en exclusief vrijstellingen. Voor de flexibele deeltijd geldt dat deze eis behaald moet worden voor het einde van het tweede studiejaar.
  • Let op: de techniek-, ontwerpen- en informatica opleidingen hebben een minimum van 45 credits.
  • Let op: de Life Sciences & Chemistry-opleidingen hebben een minimum van 48 credits.
  • Een bindend studieadvies wordt vooraf gegaan door een tijdige waarschuwing.
  • Als er studievertraging is ontstaan door bepaalde persoonlijke omstandigheden, dan moeten die worden meegewogen. Je moet dan wel een melding hebben gedaan bij een studentendecaan.
  • Je hebt het recht om gehoord te worden.

Heb je vragen?

Lees dan meer over onze in- en uitschrijfregels, of neem voor meer informatie contact op met de Centrale Studentenadministratie via 023-5223228 of CSA@Inholland.nl.