Business Studies voltijd

Docent Tijs Holtgrefe

In welke vakken en leerjaren geef je les?
Aangezien Business Studies (BS) in september 2014 is gestart, geef ik alleen nog les in jaar 1. Ik geef elke periode les. Hieronder een korte beschrijving van de vakken die ik doceer.

  • Marketing: Je krijgt een stevige inleiding tot de marketing. Antwoorden op vragen zoals: wat is een succesvolle marketingstrategie, welke omgevingssperspectieven spelen een rol, hoe segmenteer ik markten, welke merkstrategie past het best bij een product, hoe ontwikkel je producten, wat is een dienst, welke prijs hanteer ik voor mijn product, wat voor rol speelt de distributie bij marketing, hoe kan ik mijn producten het beste verkopen, welke vorm van marketingcommunicatie is het meest effectief?
  • Externe Verslaggeving 1: Externe Verslaggeving gaat over het bekendmaken van gegevens aan belanghebbenden, zoals werknemers en aandeelhouders. Ook de wetgever bemoeit zich hiermee. Die schrijft namelijk voor welke ondernemingen een jaarverslag moeten publiceren, welke informatie het moet bevatten en waar en wanneer het gepubliceerd moet worden. Bij dit onderdeel zal vooral ingegaan worden op de drie hoofdonderdelen van een jaarverslag (de balans en resultatenrekening, het directieverslag en de overige gegevens), afzonderlijke posten van de jaarrekening en de beoordeling van een jaarverslag.
  • Psychologie & Sociologie: Om inzicht te verkrijgen in hoe organisaties in de praktijk functioneren is het noodzakelijk dat een (toekomstig) business professional zich verdiept in menselijk gedrag. Binnen de sociale wetenschappen zijn sociologie en (sociale) psychologie de belangrijkste onderdelen die handelen over gedrag en dus van belang zijn voor het toekomstige werkveld. Dit onderdeel behandelt basiskennis op het terrein van (organisatie)sociologie en sociale en organisatiepsychologie.
  • Logistiek: Het uitgangspunt binnen deze module is een eerste kennismaking met logistieke activiteiten. Dit betekent dat het vakgebied en het werkveld verkend zullen worden. Deze module behandelt verschillende deelsystemen van logistiek management. Er is bijvoorbeeld aandacht voor de logistieke grondvorm, voorraadbeheer, productie, ketenmanagement en reverse logistics. Tijdens deze module komen ook overkoepelende onderwerpen en concepten aan bod.

Welke opleiding(en) heb je zelf gevolgd?
Na havo en vwo gedaan te hebben, studeerde ik Economie aan de Erasmus Universiteit. Ook deed ik HEAO Commerciële Economie aan de Hogeschool Rotterdam en studeerde ik Commerciële Economie bij de NTI.

Bij welke andere bedrijven of scholen heb je gewerkt voordat je docent werd bij Inholland?
Bij Reaal Verzekering was ik adviseur voor particulieren en zakelijk domein. Ook had ik een eigen verzekeringskantoor, Atsurance, en een trainings- en coachingsbureau, Holtgrefe Commerciële Training & Coaching. Hierdoor ben ik in contact gekomen met Inholland, dat een docent pensioenen zocht. Ik zegde de verzekeringsbranche vaarwel en ben me gaan concentreren op het onderwijs met vakken als verzekeringen, marketing, sales, enzovoort.

Heb je op dit moment overige werkzaamheden die relevant zijn voor het vakgebied waarin je les geeft?
Ja, dankzij mijn freelance werkzaamheden op trainings- en coachingsgebied.

Over welke (karakter)eigenschappen moet een student beschikken om van deze opleiding een succes te maken?
Je moet een zakelijke instelling hebben, professioneel gedrag vertonen en een communicatief vaardige doorzetter zijn.

Op welke manieren heb je binnen jouw opleiding contact met de studenten (denk aan contactmomenten, communicatiekanalen, sfeer)?
Naast mijn rol als docent ben ik (PCM-)coach van een klas van de opleiding. Tevens ben ik coördinator voor werving en voorlichting en licht ik potentiële studenten voor over deze studie.

Bij welke functies binnen welke bedrijven komen studenten over het algemeen terecht na deze opleiding? Of waar lopen studenten stage?
Ze krijgen managementfuncties, of worden zelfstandig ondernemer op allerlei gebieden binnen diverse bedrijfstakken.

Wat is jouw gouden tip voor aankomende studenten?
Begin bij de start van je studie gelijk met plannen, volg alle lessen en maak je huiswerk. Dat is de aangewezen weg voor studiesucces!

Heb je vragen over Business Studies?

Wij helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228