Business Studies voltijd

Geen andere studie dan hbo Business Studies leidt professionals op tot allrounder of specialist binnen een domein dat echt bij ze past.

Hbo Business Studies

Voor wie

Het zakenleven roept je, maar je weet nog niet goed in welke vorm. Toch weet je dat jij thuishoort in de wereld van business en finance. Met hbo Business Studies leer je vanuit verschillende kanten naar een probleem te kijken en kritisch te denken. Doe je meteen alle kennis en vaardigheden op die belangrijk zijn om succesvol te zijn in het bedrijfsleven. En je maakt een bewuste keuze voor je specialisatie op één van de vakgebieden. Geen andere studie leidt professionals op die zowel allrounder zijn als specialist binnen een domein dat echt bij ze past.

Studieprogramma Business Studies hbo

De vierjarige opleiding Business Studies hbo combineert de praktijk met theorie. Al tijdens de opleiding kom je in contact met bedrijven uit het werkveld. Hieronder lees je wat je in vier jaar doet.

Studieopbouw

Studieopbouw in het kort

Jouw studie bij Hogeschool Inholland heeft een krachtige verbinding met de beroepspraktijk. Je leert daarom naast de theorie ook concrete inzichten en vaardigheden die je na je opleiding direct kunt gebruiken in je loopbaan. Hieronder lees je hoe je deze studie doorloopt.

Allround
De eerste twee jaar krijg je een allround businessopleiding. Dat biedt je twee grote voordelen:

  1. Je doet alle kennis en vaardigheden op om zelf succesvol te ondernemen, of om goed te kunnen presteren binnen grote en middelgrote bedrijven en organisaties. Je leert vanuit verschillende vakgebieden te denken, over grenzen heen te kijken en daardoor nieuwe mogelijkheden en oplossingen te zien.
  2. Doordat je eerst leert om 'the bigger picture' te zien, snap je het hele spel van zaken doen. Dan pas weet je wat de beste rol is voor jou. En ga je je specialiseren in een richting die aansluit bij jouw ambities en kwaliteiten.

Specificeren
In het derde en vierde leerjaar staan opdrachten centraal, die gekoppeld zijn aan jouw gekozen afstudeerrichting. In het derde jaar loop je stage en leer je te functioneren in de praktijk van een organisatie, zowel in samenwerking met een team als zelfstandig. Tijdens je stage voer je een praktijkgericht onderzoek uit. Dat onderzoek hangt nauw samen met je zelfgekozen specialisatie. Studeer je af in de richting Ondernemen, dan begin je tijdens je stage bijvoorbeeld je eigen bedrijf en voer je daar voor de afstudeeropdracht een onderzoek uit. De inrichting van het vierde jaar hangt opnieuw nauw samen met de richting die je straks kiest. Je studeert af met een individueel onderzoek en een verslag daarvan.

Toetsing
Binnen de opleiding Business Studies hbo krijg je te maken met een mix van toetsvormen, waarin je individueel en in groepjes wordt uitgedaagd. De toetsvorm heeft altijd een duidelijke relatie met een concrete opdracht uit de zakenwereld, bijvoorbeeld een op te lossen probleem, te schrijven advies of te ontwikkelen product.

Jaar 1 - Propedeuse

Eerste jaar

Het eerste studiejaar is oriënterend van aard. Je maakt kennis met allerlei aspecten van hbo Business Studies. Daarnaast pas je de opgedane kennis via projecten toe in de praktijk. Je volgt in het eerste jaar vakken die te maken hebben met de basiskennis van de markt, business economics, mens in organisatie en processen & systemen.

Studievormen
Het eerste jaar bestaat uit veel contacturen op de opleiding:

  • Je volgt hoorcolleges, instructiecolleges of werkt in projectgroepen intensief samen.
  • Soms werk je individueel aan een opdracht. Daarnaast zijn er weblectures: je volgt dan individueel online colleges.
  • Je maakt met docenten en medestudenten afspraken over resultaten, deadlines en gedrag
    waarop je aangesproken mag worden. Zo word je geconfronteerd met de realiteit op de
    werkvloer in het bedrijfsleven.
  • Je volgt een 'Practicum Outdoor' (training) waar je in groepjes werkt aan concrete resultaten. Zo leer je onder druk en resultaatgericht samen te werken. (Gast-)docenten uit de zakenwereld zorgen voor aansprekende voorbeelden van de werkvloer.

Sandwichmodel
Bij de lessen wordt het zogeheten sandwichmodel gebruikt. Het sandwichmodel houdt in dat je eerst theorie aangeboden krijgt waarmee je direct aan de slag gaat. Want leren door te doen, daar leer je het snelste. Hierdoor kun je je de stof niet alleen door te lezen en te luisteren eigen maken, maar ook door er actief mee om te gaan. Het eerste deel van de les bestaat dan uit theorie die behandeld wordt. Aansluitend ga je samen met andere studenten in kleine groepjes en onder begeleiding van een docent, zelfstandig aan de slag met gerichte opdrachten. Deze opdrachten zijn gebaseerd op daadwerkelijke ondernemersvragen, real life cases dus. En tot slot besteed je het laatste deel van de les aan verdieping en evaluatie van het praktijkgedeelte.

Vakken

strategie en beleidinternationale economiefinanciële rekenkundemarketingveranderen en implementerenpersoneelsmanagementgesprekstechnieken

Jaar 2 - Verdiepen

Tweede jaar

In het tweede jaar word je intensief begeleid naar je keuze voor je specialisatie door onder andere voorlichtingen, informatiemarkten en bedrijfsbezoeken. Ook als je nu al denkt te weten voor welke afstudeerrichting je gaat kiezen, biedt hbo Business Studies voordelen op de traditionele economieopleidingen.

Thema’s
In het tweede jaar staan twee thema’s centraal:

  • Eerste semester: Strategie & Beleid
    In het eerste semester staat internationalisering centraal. Er wordt gewerkt vanuit een internationale context. Vakliteratuur is soms Engelstalig. De voertaal in de klas blijft Nederlands.
  •  Tweede semester: Veranderen & Implementeren
    In het tweede semester doe je literatuuronderzoek en voer je een consultancy-opdracht uit. Omdat je in de eerste twee jaar goed zicht hebt gekregen op de inhoud en het werkveld van een afstudeerrichting, kun je een gerichte en afgewogen keuze maken voor een specialisatie die goed bij je past. 

Vakken

strategie en beleidinternationale economiefinanciële rekenkundemarketingveranderen en implementerenpersoneelsmanagementgesprekstechnieken

 

Jaar 3 - Stage

Stage in het derde jaar

In het derde jaar loop je stage van twintig weken. Je leert dan functioneren in de praktijk van een organisatie, zowel in samenwerking met een team als zelfstandig. Tijdens je stage voer je een praktijkgericht onderzoek uit.

Je kunt denken aan de volgende stage-activiteiten:

  • opzetten van een businessplan, eventueel voor je eigen bedrijf
  • marketingplan voor een organisatie of merk opstellen
  • adviseren over het personeelsplan
  • implementeren herinrichting werkprocessen
  • oplossingsrichtingen bedenken voor verzekeringsvraagstukken
  • advies geven over inkoop- of productieplan

Studeer je af in de richting Ondernemen, dan begin je tijdens je stage bijvoorbeeld je eigen bedrijf en voer je voor de afstudeeropdracht daarbinnen een onderzoek uit.

Jij beslist
Je kunt zelf bepalen waar je gaat stagelopen. Kies je voor een grote of juist een kleine organisatie? Is je stagebedrijf juist heel praktisch, of meer conceptueel van aard? Inholland beschikt over een databank met vacatures van nationale en internationale stagebedrijven. Zo is er altijd een stage die goed bij je past.

Jaar 3 - Afstudeerrichting

Afstudeerrichting kiezen in het derde jaar

Zowel je derde als je vierde studiejaar is sterk afhankelijk van de afstudeerrichting die je straks kiest. We zetten de richtingen hieronder op een rijtje, en geven een indruk van de vakken die je kunt verwachten.

Afstudeerrichting Marketing (voorheen: Commerciële economie)
Verdieping op kennis van de markt en marktontwikkelingen
De afstudeerrichting Marketing leidt je op voor een breed aantal functies waarbij het managen van bestaande en nieuwe klantrelaties en het ontwikkelen van een strategisch (marketing)beleid voor een (internationale) onderneming centraal staan.

  • e-business & onlinemarketing
  • global sales & accountmanagement
  • strategische marketingplanning
  • marketingcommunicatie & branding

Afstudeerrichting Ondernemen (voorheen: Small business en retail management)
Verdieping op het starten en realiseren van een eigen bedrijf
Ondernemerschap is nodig om ideeën uit te proberen, nieuwe diensten en producten te ontwikkelen en te vermarkten en risico's te dragen. Als ondernemer moet je kennis hebben van marketing, strategisch management, de financiële aspecten en, steeds belangrijker, ook van juridische aspecten.

  • e-business
  • international business
  • ondernemingsstrategie
  • businessplanning

Afstudeerrichting Management & Beleid (voorheen: Bedrijfskunde MER)
Verdieping op hoe een bedrijf werkt
Bij de afstudeerrichting Management & Beleid word je de professional met kennis van zaken op het gebied van het inrichten en vernieuwen van bedrijfsprocessen.

  • kwaliteitszorg/certificering
  • internationaal management en recht
  • procesmanagement
  • governance & ethiek in internationaal perspectief

Afstudeerrichting Human Resource Management (voorheen: HRM-opleiding)
Verdieping op hoe je het maximale uit medewerkers kunt halen
Als HRM-professional heb je verstand van mensen in een bedrijfsmatige omgeving. Je kent de betekenis van werk voor mensen en doorgrondt motivatievraagstukken.

  • HRM in internationale context en crosscultureel management
  • toepassing HRM-instrumenten, leiderschap, organisatiediagnose & HR-analytics
  • communicatie, trainingen adviesvaardigheden en netwerken
  • strategisch HRM en interventiekunde

Afstudeerrichting Banking & Insurance (voorheen: Financial services management)
Verdieping op financiën en verzekeren
Als je kiest voor deze specialisatie, dan kun je een financiële instelling bedrijfsmatig doorgronden. Je hebt kennis op het gebied van wet- en regelgeving, kennis van de business en kennis van ICT-infrastructuur, verandermanagement, (financial) risk- en balansmanagement en actuariaat.

  • financiële planning (pensioenadviseur/hypotheekadviseur)
  • operationeel-/risicomanagement, zakelijke kredietverlening
  • (internationaal) bank- en verzekeringsmanagement/treasury management
  • monetaire-, bancaire- en verzekeringsvraagstukken, inclusief, toezicht en regelgeving en zorgplicht, ethiek en recht 

Afstudeerrichting Logistiek (voorheen: Logistiek en economie)
Verdieping op bedrijfsprocessen
Bij de specialisatie Logistiek richt je je op het brede werkveld van logistiek. Het bestrijkt zowel profit- als non-profitorganisaties in binnen- en buitenland. Het type organisatie strekt zich uit van productie- en handelsbedrijven tot (overheids-)instellingen en van logistieke dienstverleners en tussenpersonen tot transport- en distributiebedrijven.

  • distributie en warehousing
  • logistieke dienstverlening
  • inkoop
  • supply chain management
  • airport & aviation management

 Omdat de studie een internationaal karakter heeft, is een deel van het lesmateriaal Engelstalig, met name tijdens de specialisatiefase.

Jaar 4 - Afstuderen

Vierde jaar

In het vierde studiejaar studeer je af. Niet alleen is je focus op je talent en je interesses steeds scherper geworden, je gereedschapskist is gevuld met vaardigheden en competenties om zelfstandig onderzoek te kunnen doen bij een opdrachtgever uit de zakelijke praktijk. Dat onderzoek vormt de kern van je afstuderen: een praktijkgericht onderzoek dat je zelf opzet, zelf uitvoert en waarover je een adviesrapport opstelt voor je externe opdrachtgever (of voor je eigen bedrijf, bij de afstudeerrichting Ondernemen). 

Bachelor of Arts
Hiermee bewijs je startbekwaam te zijn voor de arbeidsmarkt. Je studie rond je af met een reflectie op je verworven vaardigheden. Je scriptie en deze reflectie vormen samen je afstudeerproduct. Als je je hbo-opleiding Business Studies met succes hebt afgerond, mag je jezelf Bachelor of Arts noemen!

Eerstejaars op Bootcamp

Docenten aan het woord

Ontdek 24/7 onze opleidingen

Bezoek de Altijd Online Open Dag

Alle info op een rij

Download de flyer

 

Probeer de opleiding uit

Kom proefstuderen

Haal het beste uit hbo Business Studies

Studiebegeleiding

We vinden het belangrijk dat je je snel thuis voelt bij Inholland. Dat je weet hoe je opleiding in elkaar zit en hoe je effectief studeert. Onze studieloopbaanbegeleiders helpen je op weg. Het overleg vindt plaats in jouw mentorgroep en door middel van groeps- en individuele gesprekken. Bij specifieke leerproblemen, adviseert een studentendecaan je graag. In het eerste halfjaar ondersteunen ook tweedejaarsstudenten jou.

Studeren in het buitenland

Studeren in het buitenland verruimt je blik, vergroot je kennis en biedt je een ervaring waar je je leven lang profijt van hebt. Via Hogeschool Inholland kun je een deel van je studie volgen bij zusterinstellingen in bijna alle Europese landen. Je kunt zelfs terecht in Mexico, Argentinië, Brazilië, Australië en de Verenigde Staten. Je staat er in zo'n avontuur natuurlijk niet alleen voor: vanuit Hogeschool Inholland krijg je uitgebreide begeleiding. Je behaalde studiepunten tellen mee als je terugkomt in Nederland. En je ervaringen? Die pakt niemand je meer af.

Heb je vragen over Business Studies hbo?

Wij helpen je graag verder!