Master Medical Imaging / Radiation Oncology

"Ieder heeft zijn eigen groeiproces en zijn eigen leerbehoefte. Dat boeit me enorm."

Jelle Scheurleer

Coördinator post-hbo en mastermodules Radiotherapie, docent MBRT, lid lectoraat Medische Technologie

"Het boeiende aan onderwijs vind ik het ondersteunen van studenten in hun leerproces. Toen ik stopte met werken als MBB'er in het ziekenhuis, dacht ik dat ik mijn patiënten erg zou missen. In het begin was dat ook zo. Maar ik kwam al snel tot de ontdekking dat ook het werken met studenten me veel voldoening gaf. Achter elke student zit een verhaal, of het nu een student van de masteropleiding is of van de bacheloropleiding. Ieder heeft zijn eigen groeiproces en zijn eigen leerbehoefte, zowel inhoudelijk als persoonlijk. Dat boeit me enorm.

Van de post-hbo-opleidingen en de mastermodules trekt de IMRT (Intensiteitsgemoduleerde Radiotherapie) Treatment Planning mij het meest aan. Daarbij heb ik veel contact met het bedrijfsleven en het werkveld. Deze contacten zijn van grote meerwaarde, input vanuit de praktijk is nodig om onderwijs en praktijk goed op elkaar aan te laten sluiten.

De hbo-masteropleiding Medical Imaging/Radiation Oncology en de post-hbo-opleidingen zijn erg internationaal georiënteerd. Nederland staat internationaal zeer goed aangeschreven op het gebied van de radiotherapie. Naast de universiteiten profileren de hogescholen zich steeds meer als kennisinstituten. Een deel van de opleidingen en mastermodules wordt in het Engels gegeven zodat ook studenten van buiten Nederland hieraan kunnen deelnemen.

Naast docent en coördinator ben ik lid van het lectoraat Medische Technologie. Het werk voor het lectoraat heeft me de afgelopen jaren inhoudelijk uitgedaagd en dit heeft zonder meer invloed gehad op de manier waar ik in mij rol als docent en mijn rol als coördinator functioneer. De radiotherapie is voortdurend aan verandering onderhevig, dus het is belangrijk voor mij en voor iedereen die binnen het werkveld actief is om de literatuur bij te houden en de innovaties te blijven volgen. En daardoor blijft de radiotherapie altijd haar uitdagingen houden!"

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228