Master Medical Imaging / Radiation Oncology

Studieprogramma Master Medical Imaging/Radiation Oncology

Het basisprofiel van de Master Medical Imaging/Radiation Oncology is afgeleid van de kwalificaties die geformuleerd zijn door de beroepsvereniging NVMBR en het European Qualification Framework benchmark document level 7 (master) van de European Federation of Radiographer Societies (EFRS).

Passend programma

Passend programma

Bij de Master Medical Imaging/Radiation Oncology stel je voor een groot deel jouw eigen onderwijsprogramma vast. Je kunt kiezen uit een palet aan vakspecialistische modules. Daarnaast zijn er twee verplichte modules die jouw kennis en vaardigheden op het gebied van praktijkgericht onderzoek vergroten en die je inzicht geven in de internationale context van de medische beeldvorming en radiotherapie. Een derde verplicht onderdeel geeft je de kennis en tools om je als professionele master te profileren binnen je werkomgeving en daar veranderingen te initiëren en te begeleiden.

Bekijk de modules

Uitstroomprofiel
Het uitstroomprofiel wordt bepaald door de opzet van het programma. De gekozen vakspecialistische modulen en het onderwerp van de masterthesis bepalen het profiel Medical Imaging/Radiation Oncology.

Taal
De voertaal is doorgaans Nederlands. Een aantal radiotherapie modulen worden (deels) ook door internationale studenten gevolgd. In die gevallen zal de voertaal Engels zijn. De literatuur is veelal Engelstalig.

Wat leer ik?

Wat leer ik?

De volgende onderwerpen komen tijdens deze masteropleiding aan bod:

 • Onderzoeksmethodieken, statistiek, epidemiologie, recht, ethiek en filosofie.
 • Vakspecialistische modules op het gebied van medische beeldvorming (onder andere echografie, CT, MRI en mammadiagnostiek).
 • Vakspecialistische modules op het gebied van radiotherapie.
 • Algemene modules op het gebied van kwaliteitszorg en persoonlijke ontwikkeling.

Naast de specifieke moduledoelstellingen richt de masteropleiding zich op:

 • het verkrijgen van hogere kennis op diverse en relevante terreinen;
 • het toepassen van deze kennis in nationale en internationale situaties;
 • het verhogen van analytisch en kritisch reflectief vermogen;
 • kritisch beoordelen, analyseren en evalueren van onderzoeksresultaten;
 • het kunnen uitvoeren van een onderzoeksproject.

Internationalisering

Internationalisering

De opleidings- en leerdoelen van de master hebben een sterk internationaal en intercultureel karakter. Zo wordt een verplichte module 'Medical Imaging/Radiation Oncology in a European Context' aangeboden. Onderwerpen die tijdens deze module aan bod komen zijn onder andere:

 • Nationale en internationale regel- en wetgevingen over het gebruik van ioniserende straling binnen de medische beeldvorming.
 • Nationale en internationale regel- en wetgevingen over gezondheidszorg in het algemeen.
 • Nationale, politieke, economische, sociale, culturele en technologische invloeden op de medische beeldvorming binnen Europa.
 • De rol van de MBB'er op de professionaliteit van het beroep binnen Europa.
 • Ethiek en filosofie.
 • Invloed van nationale en internationale verenigingen.

Kwaliteiten
Na het volgen van deze module heb je de volgende kwaliteiten in huis:

 • Je hebt kennis en inzicht in de specifieke (Europese) wet- en regelgeving over gezondheidszorg in het algemeen, en gebruik van ioniserende straling in het bijzonder.
 • Je kunt de verschillende invloeden (sociaal, cultureel, politiek etc.) beschrijven over toepassing van de medische beeldvorming binnen Europa.
 • Je kunt aspecten die invloed uitoefenen op de positie en verantwoordelijkheden van de eigen beroepsgroep beargumenteren.

Docenten

Diverse experts verzorgen deze opleiding, zoals epidemiologen, medisch specialisten, experts MBB, (klinisch) fysici, psychologen, sociologen, onderzoeksdeskundigen, statistici en juristen. De onderzoekslijn Medische Technologie van Inholland levert hier een belangrijke bijdrage aan.

Vrijstellingen

Bij aanvang van de studie kun je bij de examencommissie vrijstellingen aanvragen. Dat geldt ook voor reeds gevolgde post-hbo-modules die deel uitmaken van de masteropleiding.

Ontdek 24/7 opleidingen

Bezoek de Online Open Dag

Lees meer

Download de brochure

 

Studieduur

De Master Medical Imaging/Radition Oncology bij Hogeschool Inholland Haarlem duurt twee à drie jaar. De duur is afhankelijk van het programma dat je zelf samenstelt.

Lesdag

De data en lestijden zijn afhankelijk van de gekozen modules. Normaal gesproken is er één lesdag per week.

 

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!