Master Medical Imaging / Radiation Oncology

Studieprogramma Master Medical Imaging/Radiation Oncology

Het basisprofiel van de Master Medical Imaging/Radiation Oncology is bepaald op basis van:

 • de richtlijnen van de beroepsvereniging NVMBR;
 • het European Qualification Framework benchmark document level 7 (master) van de European Federation of Radiographer Societies (EFRS).

Passend programma

Passend programma

Bij de Master Medical Imaging/Radiation Oncology stel je voor een groot deel jouw eigen onderwijsprogramma vast. Je kunt kiezen uit een groot aantal modules dat aansluit bij jouw specialisatie. Daarnaast zijn er drie verplichte onderdelen:

 • Een die jouw kennis en vaardigheden op het gebied van praktijkgericht onderzoek vergroot.
 • Een waarbij je leert over de juridische, ethische, filosofische en sociale achtergronden en internationale context van de medische beeldvorming en radiotherapie.
 • In het laatste verplichte onderdeel leer hoe je als master in je werkomgeving veranderingen vormgeeft en begeleidt en hoe je jezelf binnen de instelling als advanced practitioner profileert.

Bekijk de modules

Taal
De voertaal voor de verplichte onderdelen is Engels. De radiotherapiemodulen volg je (deels) met internationale studenten. In die gevallen is de voertaal Engels. Bij de andere modulen is de voertaal Nederlands. De literatuur is veelal Engelstalig.

Wat leer ik?

Wat leer ik?

De volgende onderwerpen komen tijdens deze masteropleiding aan bod:

 • Onderzoeksmethodieken, statistiek, epidemiologie, recht, ethiek, filosofie en sociologie.
 • Vakspecialistische modules op het gebied van medische beeldvorming (onder andere echografie, CT, MRI en mammadiagnostiek).
 • Vakspecialistische modules op het gebied van radiotherapie.
 • Persoonlijke en Professionele ontwikkeling met betrekking tot Advanced Practitioner.

Naast de specifieke moduledoelstellingen richt de masteropleiding zich op:

 • het verkrijgen van hogere kennis op diverse en relevante terreinen;
 • het toepassen van deze kennis in nationale en internationale situaties;
 • het verhogen van analytisch en kritisch reflectief vermogen;
 • het kritisch beoordelen, analyseren en evalueren van onderzoeksresultaten;
 • het kunnen uitvoeren van een onderzoeksproject.

Internationalisering

Internationalisering

De opleidings- en leerdoelen van de master hebben een sterk internationaal en intercultureel karakter. Zo volg je de verplichte module 'Law Ethics Philosophy and Sociology in International Context. Onderwerpen die tijdens deze module aan bod komen, zijn onder andere:

 • nationale en internationale regel- en wetgevingen over het gebruik van ioniserende straling binnen de medische beeldvorming;
 • nationale en internationale regel- en wetgevingen over gezondheidszorg in het algemeen;
 • nationale, politieke, economische, sociale, culturele en technologische invloeden op de medische beeldvorming binnen Europa;
 • de rol van de MBB'er op de professionaliteit van het beroep binnen Europa;
 • ethiek en filosofie;
 • de invloed van nationale en internationale verenigingen.

Kwaliteiten
Na het volgen van deze module heb je de volgende kwaliteiten:

 • Je hebt kennis en inzicht in de specifieke (Europese) wet- en regelgeving over gezondheidszorg in het algemeen, en gebruik van ioniserende straling in het bijzonder.
 • Je kunt de verschillende invloeden (sociaal, cultureel, politiek etc.) beschrijven over toepassing van de medische beeldvorming binnen Europa.
 • Je kunt aspecten die invloed uitoefenen op de positie en verantwoordelijkheden van de eigen beroepsgroep beargumenteren.

Docenten

Diverse experts verzorgen deze opleiding, zoals epidemiologen, medisch specialisten, experts MBB, (klinisch) fysici, psychologen, sociologen, onderzoeksdeskundigen, statistici en juristen. De onderzoekslijn Medische Technologie van Inholland levert hier een belangrijke bijdrage aan.

Vrijstellingen

Bij aanvang van de studie kun je bij de examencommissie vrijstellingen aanvragen. Dat geldt ook voor reeds gevolgde post-hbo-modules die deel uitmaken van de masteropleiding.

Kom 5 juni naar de Open Avond

Meld je aan!

Studieduur

De Master Medical Imaging/Radition Oncology bij Hogeschool Inholland Haarlem duurt twee à drie jaar. De duur is afhankelijk van het programma dat je zelf samenstelt.

Lesdag

De data en lestijden zijn afhankelijk van de gekozen modules. Normaal gesproken is er één lesdag per week.

 

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228