Sportkunde voltijd

Van samenwerken in teams krijg je energie. Je bent creatief in het vinden van oplossingen om mensen in beweging te laten komen.

Hbo Sportkunde

Voor wie

Jij bent altijd in beweging en vindt gezondheid belangrijk. Daarbij help je ook graag anderen: het is voor jou een uitdaging om door middel van sport- en bewegingsactiviteiten de gezondheid van mensen te verbeteren en te onderhouden. Je behandelt mensen hierbij als mens, niet als patiënt. Van samenwerken in teams krijg je energie. Je bent creatief in het vinden van oplossingen om mensen in beweging te laten komen. Je bent enthousiast en ondernemend en zet door als anderen opgeven. Bij Sportkunde aan Hogeschool Inholland stoom jij jezelf klaar om van bewegen en een gezonde levensstijl je beroep te maken.

Studieprogramma Sportkunde

De vierjarige opleiding Sportkunde combineert de praktijk met theorie. Al tijdens de opleiding kom je in contact met bedrijven uit het werkveld. Hieronder lees je wat je in vier jaar doet.

Studieopbouw

Studieopbouw in het kort

Je gaat bij Sportkunde jongeren, ouderen, mensen met een beperking, werkemers en andere groepen begeleiden op het gebied van bewegen en een gezonde leefstijl. Je leert mensen zo gezond mogelijk te leven, wanneer zij problemen ervaren en vooral preventief. Ook leer je hoe mensen zichzelf sterker kunnen maken, letterlijk en figuurlijk. Bijvoorbeeld hoe ze hulp van vrienden of familie kunnen inzetten. Naast het effectief uitvoeren van sportactiviteiten richt je je op onderzoek, projecten, het opstellen van sportbeleid, het ontwikkelen van beweeg- en gezondheidsprogramma's en innovaties op het gebied van sport, bewegen en gezonde leefstijl. Kortom, we zorgen ervoor dat je na de opleiding een Sportkundige bent die vakkundig is en vol zelfvertrouwen de arbeidsmarkt betreedt.

Programma
De opleiding Sportkunde bestaat uit drie fases. Aan het eind van het eerste jaar kijken we samen of je 'beroepsbekwaam' bent, dus of je geschikt bent om de opleiding te voltooien. Aan het eind van het tweede jaar ben je 'stagebekwaam': goed voorbereid om aan je stage te beginnen. Na het afronden van je studie ben je 'startbekwaam', je hebt laten zien dat je rijp bent om te gaan werken.

Studievormen
Gedurende de opleiding krijg je projectonderwijs, theorievakken, praktijkvakken en volg je stages. Je begint direct met het behandelen van vraagstukken uit de praktijk. Bij projecten werk je in een groep een vraagstuk uit, samen met docenten, onderzoekers en andere studenten. Dit zijn onder meer projecten op het gebied van trainingsleer, gezondheidsvoorlichting en sportmanagement. Met de theorievakken kom je te weten hoe jij straks de leefstijl van mensen via een training kunt veranderen van de beginsituatie naar een gezondere, fittere leefstijl. En tijdens de praktijklessen maak je door middel van clinics kennis met verschillende sporten en leer je lesgeven aan diverse doelgroepen.

Jaar 1 - Propedeuse

Eerste jaar

In het eerste jaar van de opleiding Sportkunde doe je algemene kennis en vaardigheden op die je nodig hebt als bewegingsdeskundige. Daarbij volg je vakken als Inspanningsfysiologie, Health education, Eventmanagement, Fitheid en Communicatie. Via projecten maak je kennis met je toekomstige beroep en waar jouw beroep raakt aan andere beroepen in sport, welzijn en zorg. Je doet bijvoorbeeld onderzoek naar de sportdeelname in de regio en organiseert een vitaliteitsdag voor werknemers.

Daarnaast begin je al direct met korte stages om snel een beeld te vormen van het werkveld.

Vakken

LeefstijlfactorenAnatomieFysiologieTrainingsleerVoedingSportdeelnameEventmanagementFinancieel managementOndernemenBeleid

Jaar 2 - Verdiepen

Tweede jaar

Tijdens het tweede jaar van de opleiding verdiep je je kennis, doe je nog meer ervaring en scherp je vaardigheden aan. Je leert over wat het betekent om te werken met specifieke groepen mensen, zoals jongeren, ouderen en mensen met een beperking. Je krijgt les en voert projecten uit die gaan over onder andere anatomie, beroepsziekten, sportmarketing, sportbeleid en sporten voor een bepaalde doelgroepen.

Ook in het tweede jaar loop je verschillende stages om jezelf beter voor te bereiden op het werkveld en je toekomstige derdejaarsstage.

Vakken

LeefstijlfactorenAnatomieFysiologieTrainingsleerVoedingSportdeelnameEventmanagementFinancieel managementOndernemenBeleid

Jaar 3 - Stage

Derde jaar

Het derde jaar begint met een halfjaar stage, waarbij je in de beroepspraktijk aan de slag gaat en leert om zelfstandig te werken. Want leren door te doen, daar leer je het snelste van.

Bij de organisatie waar je stage loopt krijg je een stagebegeleider. Vanuit de opleiding houdt jouw stagedocent zicht op je ontwikkeling. Tijdens de terugkomdagen bij Inholland deel je je ervaringen met je groepsgenoten, waardoor je ook nog van elkaar leert en volg je workshops om je specifieke kennis en vaardigheden te vergroten.

In de tweede helft van het jaar volg je de vakken van 'Bewegen en Leefstijl'. Hier houd je je bezig met het begeleiden van individuen en groepen op het gebied van een gezonde leefstijl. 

Vakken

Leefstijl individuele begeleidingLeefstijl groepsinterventieGezondheidspsychologieGedragsveranderingVoeding in de praktijkGezondheidskundeMotiverende gespreksvoeringZelfstandig ondernemenOndernemingspitch

Jaar 4 - Afstuderen

Vierde jaar

In het vierde jaar kies je een uitstroomprofiel dat aansluit bij jouw interesses en ambities.

  • Sport en Maatschappij: je gaat in op sociaal-maatschappelijke effecten van lokale sport en/of het sportbeleid, waarbij je door middel van projecten adviseert, ontwikkelt, uitvoert en evalueert.
  • Aangepast Sporten: je ontwikkelt en voert beweegprogramma’s uit zodat mensen met beperkingen en aandoeningen optimaal kunnen deelnemen aan sport- en beweegprogramma's.

    Een onderdeel binnen Aangepast sporten is de Advanced Personal Trainer (APT). Als APT kun je je verder specialiseren in de personal training aan bepaalde doelgroepen die fysiek zwaar werk doen (denk bv. aan brandweer, politie en marechaussee). Je bent in staat om trainingsprogramma’s op maat te maken zodat prestatiebevordering wordt bereikt.
  • Gezondheidsmanagement: je houdt je bezig met het adviseren, opzetten en uitvoeren van gezondheidsbeleid, preventie- en bewustwordingsprogramma's binnen bedrijven en organisaties.

Het uitstroomprofiel beslaat het gehele vierde jaar en dus ook het afstuderen. Het afstuderen past bij je gekozen profiel en bestaat uit een opdracht van een bedrijf, instelling of het Lectoraat Kracht van Sport. Daarbij maak je een analyse van het probleem en ontwikkel je een product waarmee het probleem van de opdrachtgever wordt opgelost. Zo laat je zien welke kennis, vaardigheden en inzichten je tijdens de studie hebt verworven. Ook besteed je aandacht aan je loopbaanontwikkeling.

Bachelor of Arts
Als je de opleiding Sportkunde met succes hebt afgerond, mag je jezelf Bachelor of Arts noemen!

Inholland Podcast Tim Vreeburg

Inholland Podcast

Tim Vreeburg, docent

Inholland-docenten staan centraal bij de nieuwe podcastserie ‘rondje om.’ In de eerste aflevering luister je naar Sportkunde-docent Tim Vreeburg. Hoe is hij docent geworden? Wat zeggen studenten over Tim? Leert hij zelf iets van studenten? En wat is zijn visie op het onderwijs van de toekomst?

 

Open Avond 12 februari

Meld je aan

Lees meer

Download de brochure

 

Probeer de opleiding uit

Kom proefstuderen

Haal het beste uit Sportkunde

Studiebegeleiding

We vinden het belangrijk dat je je snel thuis voelt bij Inholland. Dat je weet hoe je opleiding in elkaar zit en hoe je effectief studeert. Onze studieloopbaanbegeleiders helpen je op weg. Het overleg vindt plaats in jouw mentorgroep en door middel van groeps- en individuele gesprekken. Bij specifieke leerproblemen, adviseert een studentendecaan je graag. In het eerste halfjaar ondersteunen ook tweedejaarsstudenten jou.

 

Studeren in het buitenland

Studeren in het buitenland verruimt je blik, vergroot je kennis en biedt je een ervaring waar je je leven lang profijt van hebt. Via Hogeschool Inholland kun je een deel van je studie volgen bij zusterinstellingen in Noorwegen, Portugal, Engeland en Litouwen en andere Europese landen. Je kunt zelfs terecht in Curaçao, Nepal, Zuid-Afrika, Suriname, en de Verenigde Staten. Je staat er in zo'n avontuur natuurlijk niet alleen voor: vanuit Hogeschool Inholland krijg je uitgebreide begeleiding. Je behaalde studiepunten tellen mee als je terugkomt in Nederland. En je ervaringen? Die pakt niemand je meer af.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!