Sportkunde voltijd

Sportmedisch onderzoek bij Sportkunde

Voordat je aan de opleiding Sportkunde begint, laat je je gezondheid checken tijdens een sportmedisch onderzoek. Zo krijg je inzicht en advies over jouw gezondheid, zodat je veilig de opleiding kunt doorlopen. Het sportmedisch onderzoek is een 'gezondheidscheck aan de poort', je kunt hierop niet afgewezen worden. Als je een beperking hebt, kun je ook aan het sportmedisch onderzoek meewerken.

Afspraak & Voorbereiding

Afspraak maken en voorbereiding

Na inschrijving dien je zo spoedig mogelijk jezelf aan te melden voor een sportmedisch onderzoek. Klik hier om het formulier in te vullen. Als je de vragenlijst hebt ingevuld, neemt de Sport- en Beweegkliniek telefonisch of per mail contact met je op om een afspraak te maken voor dit sportmedische onderzoek. De Sport- en Beweegkliniek vind je op de eerste etage van het Kennemer Sportcenter, IJsbaanlaan 4 B, 2024 AV te Haarlem (naast de schaatsbaan). Telefoonnummer: 023-5258080.

De kosten van het onderzoek bedragen €136,50 welke direct met pinbetaling of contant voldaan moeten worden. Tip: Veel zorgverzekeraars vergoeden een sportmedisch onderzoek vanuit de aanvullende verzekering.

De inhoud van het sportmedisch onderzoek

Het sportmedisch onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

 • De sportarts bespreekt het ingevulde anamneseformulier en aanvullende vragenlijst
 • Orthopedisch onderzoek: spieren en gewrichten
 • Biometrie: lengte, gewicht en bepaling van het vetpercentage
 • Ogentest
 • Longfunctieonderzoek
 • Bloedonderzoek (Hb) d.m.v. een vingerprik
 • Rust-ECG (hartfilmpje in rust)

Het onderzoek

Op de dag van het onderzoek

Op de dag van het onderzoek heb je je identiteitsbewijs nodig. Neem dit dus mee. Ook moet de vragenlijst vooraf digitaal zijn ingevuld.

Uitslag

Je krijgt meteen na het onderzoek mondeling en digitaal de uitslag mee. Bij de uitslag zit een bewijs van het sportmedisch onderzoek. Dit blad (dus zonder het medisch verslag) dien je binnen twee dagen in te leveren. Dat kan op twee manieren:

 • Je uploadt de uitslag via Selfservice.
 • Of je mailt deze naar csa@inholland.nl, onder vermelding van Sportmedisch onderzoek opleiding Sportkunde, je studentnummer en je voor- en achternaam.

Verhoogd risico

Bij een verhoogd risico word je opgeroepen voor een gesprek met een docent van de opleiding Sportkunde. Hierin worden de resultaten besproken en wordt er gekeken welke eventuele aanpassingen er gemaakt kunnen worden om risico's te vermijden. Indien er afwijkingen worden geconstateerd waardoor de kans op voltooiing van de intensieve sportopleiding gering wordt geacht, zal daar ook in dit gesprek op gewezen worden.

Al in het bezit van een sportmedisch onderzoek?

Al in bezit van een sportmedisch onderzoek?

Heb je maximaal 6 maanden voor aanvang van je opleiding een sportmedisch onderzoek gehad, dan zal het verslag en het ECG door de sportarts worden beoordeeld. Voldoet de keuring aan de gestelde eisen, dan wordt het verslag gescand en krijgt de student daarvan bericht en gaat het A4-keuringsformulier naar Inholland. Heeft dit onderzoek elders plaatsgevonden, dan zullen daarvoor kosten (29 euro) in rekening gebracht worden. De student dient het verslag en ECG zelf aan te leveren bij de Sport- en Beweegkliniek.

Ben je al in het bezit van een bewijs van een sportmedisch onderzoek?

Dan geldt het volgende:

 • Als je tussen 6 en maximaal 12 maanden vóór aanvang van de opleiding een sportmedisch onderzoek hebt gehad, dan worden het verslag en het ECG nogmaals door de sportarts beoordeeld. Zijn er geen bijzonderheden, dan is het keuringsbewijs nog geldig.

  Vond dit onderzoek elders plaats, dan worden daarvoor kosten (29 euro) in rekening gebracht. Je dient het verslag en ECG zelf aan te leveren bij de Sport- en beweegkliniek in Haarlem. Voldoet de keuring aan de gestelde eisen, dan gaat de goedkeuring naar Inholland.

  In beide gevallen geldt dat, wanneer de arts na beoordeling van het verslag jou nogmaals wil zien, dan is er een aangepaste keuring à € 77,50 nodig.

 • Is de keuring langer dan 12 maanden geleden gedaan? Dan wordt er altijd een nieuw (compleet) sportmedisch onderzoek gedaan.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!