Sportkunde voltijd

Tim Vreeburg: 'Focus ligt op sámen bewegen'

"Wat dit onderwijs zo de moeite waard maakt, is dat het actueel en flexibel is. Dankzij de opdrachten sta je midden in de praktijk en je haalt inzichten op waarmee je impact kunt maken."

Tim Vreeburg

Sporten en bewegen in het sociale domein

Het uitstroomprofiel Sport en Maatschappij van de opleiding Sportkunde richt zich op sporten en bewegen in het sociale domein. Vaak spelen sportverenigingen en maatschappelijke organisaties hierbij een centrale rol. “De focus ligt op het sámen bewegen”, zegt Tim Vreeburg, coördinator van het profiel Sport en Maatschappij. “Door sportactiviteiten te organiseren brengen we groepen mensen met elkaar in contact, zodat zij samen het nut en de noodzaak van bewegen kunnen ervaren. We richten ons dus op de directe leefomgeving van inwoners.”

Wat moet je daarvoor kunnen?

Om te beginnen leer je goed analyseren. Hoe bewegen mensen zich in bepaalde wijken? Wat zijn daarbij specifieke gezondheidsuitdagingen? Ligt er bijvoorbeeld een aandachtspunt voor de motorische fitheid van kinderen? Of is het juist een vergrijzende buurt met vergelijkbare problemen? Tim: “Op basis van wetenschappelijk onderzoek bepaal je dan welke programma’s of interventies geschikt zijn. Daarna ga je met de verschillende partijen uit het werkveld aan de slag en samen kom je tot activiteiten die de doelgroep daadwerkelijk in beweging moeten krijgen. Want uiteindelijk leiden we bij Sportkunde op tot sportkundigen, die zich richten op gedragsverandering bij mensen. En daar komt naast een flinke portie organiserend vermogen ook een aardige dosis maatschappelijk ondernemerschap bij kijken.”

Wat kun je verwachten?

Het uitstroomprofiel bestaat uit drie delen. Tijdens het theoriegedeelte komen de belangrijkste theoretische concepten aan bod. Zoals sportbeleid en beleidskaders, community building en welke typen professionals je in de praktijk zoal tegenkomt. Ter inspiratie worden er diverse interessante workshops en excursies met experts aangeboden. Ook wordt er hier al geoefend met vaardigheden die je straks nodig hebt om je als expert in het werkveld te kunnen bewegen.

Lees meer verhalen

"Kenmerkend is met name die brede kijk op de maatschappij en het direct in de praktijk leren neerzetten van een event."

Brede kijk op de maatschappij

Het handelingsproduct gaat over het organiseren van een groot evenement of een programma van activiteiten. Uiteraard op het gebied van gezondheid en vitaliteit. Dat doe je samen met drie of vier medestudenten, in opdracht van een externe opdrachtgever. Eerder stelden studenten al een congres op over de breed motorische ontwikkeling van basisschoolkinderen, ontwierpen een fysieke Fittest voor ouderen of bedachten een aantrekkelijk beweegprogramma voor tieners. Tim: “Juist in die organisatiekant onderscheidt Sport en Maatschappij zich van de andere twee uitstroomprofielen. Kenmerkend is met name die brede kijk op de maatschappij en het direct in de praktijk leren neerzetten van een event.”

Naast de theorie en het handelingsproduct ga je aan de slag bij een opdrachtgever. Een jaar lang doe je daar je afstudeerstage, onderzoek en maak je een zogenaamd beroepsproduct. Geen ‘droge’ scriptie met oplossingen uit de literatuur, maar actiegericht aanpassingen uitvoeren en proberen om mensen door sociale interactie nieuwe overtuigingen mee te geven. Zowel de bewoners van een wijk als de professionals in het werkveld. “Je bent dus echt onderdeel van de onderzoekspraktijk”, legt Tim uit.

“Je haalt informatie op door veel verschillende partijen te bevragen, en op basis daarvan maak je een product. Zo werken veel afstudeerders bij sportverenigingen aan vraagstukken rond de positieve sportcultuur of een veilig pedagogisch klimaat. Hoe maak je bijvoorbeeld trainers, bestuurders en ouders bewust van de impact van hun gedrag op het plezier van hun kind? Hoe richt je sport zo in dat ook de lhbtiq+-groep zich uitgenodigd voelt? Of, zoals onlangs een studente onderzocht: wat hebben de damesteams van Geel-Wit nodig om met plezier te kunnen voetballen? Welk soort activiteiten kun je verzinnen om zo’n team sociaal betrokken te houden bij elkaar en bij de club?”

"Onze professionals zijn dan in staat om vanuit een proactieve houding invulling te geven aan die veranderende vraag van de samenleving."

Toekomstperspectief

Sport en Maatschappij bereidt voor op een breed scala aan carrièremogelijkheden in de sportsector. Denk aan functies binnen sportbeleid en sportontwikkeling, sportmanagement, sportmarketing, sportevenementen, sport-bso’s of sociaal jongeren- of ouderenwerk waarbij sportieve activiteiten worden ingezet. “Maar je kunt ook terecht bij sociale ondernemingen, zoals SportSupport of Monkey Moves”, aldus Tim.

“Wat dit onderwijs zo de moeite waard maakt, is dat het actueel en flexibel is. Dankzij de opdrachten sta je midden in de praktijk en je haalt inzichten op waarmee je impact kunt maken. En dat is hartstikke hard nodig in een tijd waarin overgewicht een groeiend probleem is, terwijl de roep om comfort en efficiency steeds luider wordt. De maatschappelijke trend is gericht op het uitlokken van ongezond gedrag, dus daarin zie ik grote uitdagingen voor de toekomst. Verder vraagt de huidige woningnood om de bouw van nieuwe huisvesting, maar we willen ook dat iedereen kan recreëren en bewegen in het groen. Dus hoe richt je dan je openbare ruimte in? Hoe zit het met sportaccommodaties? Wat vraagt dat van de organisatie van sport en bewegen? Onze professionals zijn dan in staat om vanuit een proactieve houding invulling te geven aan die veranderende vraag van de samenleving.”

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228