Organisatie

laden

Op negen locaties, verspreid over Noord- en Zuid-Holland, biedt Hogeschool Inholland circa 80 bacheloropleidingen aan op alle vakgebieden: van gezondheidszorg tot economie, van techniek tot onderwijs. Daarnaast heeft Inholland zes Associate-degreeprogramma's, zeven masteropleidingen en twee universitaire Pabo's (Academische Lerarenopleiding Basisonderwijs) in huis.

Hogeschool Inholland is een onderwijsinstelling met circa 32.000 studenten, 26 lectoraten, meer dan 110 nationaliteiten en circa 2200 medewerkers.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Hogeschool Inholland houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting Hoger Onderwijs Nederland en de met haar verbonden instellingen.
Lees meer over de Raad van Toezicht

College van Bestuur

Het College van Bestuur is het centrale bestuursorgaan van Hogeschool Inholland. De leden worden voor bepaalde tijd benoemd door de Raad van Toezicht.
Lees meer over het College van Bestuur

Domeinen

De opleidingen bij Inholland zijn georganiseerd in domeinen. Een domein wordt geleid door een directeur, die verantwoordelijk is voor onderwijs, onderzoek, contractactiviteiten, financiën en de bedrijfsvoering binnen het domein.
Lees meer over de domeinen 

Stafafdelingen

Het College van Bestuur en de domeinen worden ondersteund door de stafafdelingen.
Lees meer over de stafafdelingen binnen Inholland

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van Hogeschool Inholland speelt een rol bij de vaststelling van het beleid van de hele hogeschool door middel van  advies- en instemmingsrecht.
Lees meer over de Medezeggenschapsraad

Inholland locaties

Hogeschool Inholland biedt onderwijs aan op verschillende locaties.
Lees meer over de locaties

Holding BV

Inholland Academy heeft zich gespecialiseerd in de organisatie en uitvoering van cursussen, trainingen, (post-)hbo opleidingen en coaching.
Lees meer over de Holding BV

Kennisontwikkeling

Hogeschool Inholland heeft ruim vijfentwintig lectoraten. Lectoraten werken binnen de domeinen in kenniscentra aan verschillende onderzoeksopdrachten.
Lees meer over de lectoraten

Kamer van Koophandel

KvK: 37099586 0000
Vestigingsnummer: 000021114854
RSIN: 810600389