Onderscheidend op duurzaam, gezond en creatief

Onze organisatie

Inholland draagt bij aan de uitdagingen in de Randstad, van de kop van Noord-Holland tot de Drechtsteden. Dit doen we met onderwijs voor studenten en professionals en praktijkgericht onderzoek voor de beroepspraktijk.  Onderscheidend op de thema’s duurzaam, gezond en creatief gaan studenten en docenten aan de slag met actuele vraagstukken uit de praktijk samen met ondernemers, non-profitorganisaties en onderwijs- en onderzoeksinstellingen uit de regio.

Wij bieden studenten een omgeving waarin zij durven te leren en het vertrouwen krijgen om te experimenteren en te oefenen in een onderwijsgemeenschap die midden in de maatschappij staat. Wij brengen onze studenten de flexibiliteit en veerkracht bij die zij later in hun werk ook nodig hebben: professionals die niet bang zijn voor verandering en om kunnen gaan met zowel succes als tegenslag. Onze aanpak is persoonlijk en dichtbij, waarbij diversiteit onze kracht is.

Vacatures Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Hogeschool Inholland is op zoek naar twee nieuwe leden (portefeuilles onderwijs en bedrijfsvoering). Hieronder vindt u een link naar de profielschetsen.

Profielschetsen (pdf)

Domeinen

Agri, Food & Life Sciences

Locaties: Amsterdam en Delft.
Domeindirecteur: dhr. G. (Gerard) van Oosten
Telefoonnummer: 015 251 9 378
E-mailanja.vanderburg@inholland.nl

Business, Finance & Law

Locaties: Alkmaar, Diemen, Den Haag, Haarlem en Rotterdam.
Domeindirecteur: dhr. E.W. (Eric) Westhoek
Telefoonnummer: 06 3100 6643
E-maildieuwie.vermaat@inholland.nl

Creative Business

Locaties: Alkmaar, Diemen, Den Haag, Haarlem, Rotterdam
Domeindirecteur: mevr. M.A.M. (Marij) Urlings
Telefoonnummer: 020 495 3 448 of 06 5102 6220
E-mail: leon.reuten@inholland.nl

Gezondheid, Sport en Welzijn

Locaties: Alkmaar, Amsterdam, Den Haag, Haarlem en Rotterdam.
Domeindirecteur: mevr. H. (Heleen) Jumelet
Telefoonnummer: 020 495 1 451
E-mailmeta.belles@inholland.nl

Onderwijs & Innovatie

Locaties: Alkmaar, Den Haag, Haarlem, Rotterdam en Dordrecht
Domeindirecteur: dhr. L.M. (Lucas) Rurup
Telefoonnummer: 070 312 3 249
E-mailtamara.vandenberg@inholland.nl

Techniek, Ontwerpen en Informatica

Locaties: Alkmaar, Diemen, Delft en Haarlem.
Domeindirecteur: dhr. D. (Dirk) van der Bijl
Telefoonnummer: 06 2074 6142
E-maildirk.vanderbijl@inholland.nl

Stafafdelingen

Communicatie & Human Resources

Stafhoofd: mevr. M. (Margret) de Blanken
Telefoonnummer secretariaat: 088 466 4 232 of 023 543 8 100

Facilitaire Zaken & Vastgoed

Stafhoofd: mevr. M. (Monique) Koelewijn
Telefoonnummer secretariaat: 088 466 4 286 of 023 543 8 100

Finance, Business Control & Centrale Studentenadministratie

Stafhoofd: mevr. E. (Elyan) Zegers
Telefoonnummer secretariaat 088 466 4 232 of 023 543 8 100

Informatievoorziening & Technologie (IVT)

Stafhoofd: dhr. C. (Cees) Plug
Telefoonnummer secretariaat 088 466 4 247 of 023 543 8 100

Onderwijsbeleid & Juridische Zaken

Stafhoofd: mevr. P. (Petra) de Leeuw
Telefoonnummer secretariaat: 088 466 4 247 of 023 543 8 100

Medezeggenschap

Medezeggenschap

De Hogeschool Medezeggenschapsraad van Hogeschool Inholland speelt een rol bij de vaststelling van het beleid van de hele hogeschool door middel van  advies- en instemmingsrecht. Er vindt regelmatig overleg plaats met het College van Bestuur, over zaken op het gebied van onderwijs, organisatie en financiën.

Medezeggenschap geeft studenten en medewerkers de mogelijkheid mee te praten over onderwerpen die belangrijk zijn voor werk en studie binnen de hogeschool. De medezeggenschap voor het hoger beroepsonderwijs is in de wet geregeld.

Hogeschool Inholland kent medezeggenschap op verschillende niveaus:

 • op hogeschoolniveau is er de Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR);
 • op dienstenniveau is er de  Medezeggenschapsraad Ondersteunende Diensten (OMR)
 • op domeinniveau zijn er Domein Medezeggenschapsraden (DMR);
 • er is een aparte deelraad voor Verloskunde.

De HMR bestaat voor de helft uit leden die uit en door het personeel worden gekozen, en voor de helft uit leden die uit en door de studenten worden gekozen. Iedere student die staat ingeschreven, mag zich verkiesbaar stellen en is kiesgerechtigd. De zittingstermijn is voor beide geledingen twee jaar. De hogeschool hecht veel waarde aan de inspraak van studenten.

Domein Medezeggenschapsraden
Naast de Hogeschool Medezeggenschapsraad kent de hogeschool ook Domein Medezeggenschapsraden (DMR en de deelraad Verloskunde). Deze raden worden betrokken bij het beleid van de het domein. Het aantal leden is afhankelijk van het aantal studenten zes, acht of tien leden waarvan de ene helft studenten en de andere helft medewerkers. De zittingstermijn voor leden van de DMR's en deelraden bedraagt eveneens twee jaar.

Meer informatie
Hogeschool Medezeggenschapsraad:
E-mail: secretariaat.hmr@inholland.nl
Telefoon: 070 312 3 259

College van Bestuur

College van Bestuur

Het College van Bestuur is het centrale bestuursorgaan van Hogeschool Inholland. De leden worden voor bepaalde tijd benoemd door de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur heeft een breed takenpakket, waaronder:

 • het vaststellen van de strategie, missie en doelstellingen;
 • de zorg voor huisvesting en het beheer van financiële, materiële en personele middelen;
 • de zorg voor de veiligheid en de gezondheid en overige arbeidsomstandigheden in de gebouwen en op de terreinen van Inholland.

Het College van Bestuur bestaat uit:

 • Drs. G.M.C. (Jet) de Ranitz - voorzitter.
 • Dr. M.J.W.T. (Marcel) Nollen - portefeuillehouder Bedrijfsvoering.
 • Drs. H. (Huug) de Deugd - portefeuillehouder Onderwijs en Onderzoek.

Bekijk het profiel van Jet de Ranitz

Bekijk het profiel van Marcel Nollen

Bekijk het profiel van Huug de Deugd

Persvoorlichting College van Bestuur
Maandag t/m donderdag:
Mevr. K. (Karlien) de Bruin
Mobiel: 06 - 152 797 73
E-mail: karlien.debruin@inholland.nl

Vrijdag:
Dhr. P. (Peter) Scheffer
Mobiel: 06 - 211 152 44
E-mail: peter.scheffer@inholland.nl

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Hogeschool Inholland houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting Hoger Onderwijs Nederland en de met haar verbonden instellingen.

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat (v.l.n.r.) uit:

 • Dhr. drs. S. (Siebe) Riedstra is sinds 1 oktober 2017 voorzitter van de Raad van Toezicht en voorzitter van de remuneratiecommissie.
 • Mevr. dr. M.F. (Margo) Andriessen is onderwijsspecialist en actief als bestuurder en adviseur. Ze is tevens Institutional Auditor bij een internationale accreditatie-organisatie.
 • Mevr. drs. C. (Carla) van der Weerdt-Norder RA. is bedrijfskundige en registeraccountant. Ze vervult toezichthoudende functies bij Triodos Bank, Binck Bank en DWS Zorgverzekeraar, en is ze sinds 2008 partner bij een organisatie-adviesbureau gericht op riskmanagement, financieel management en operational excellence.
 • Dhr. mr. H.J. (Kees) Rutten is tevens lid van het College van Bestuur van ROC Midden Nederland, van de Raad van Toezicht van het Tergooi ziekenhuis, en van de Economic Board Utrecht. Daarnaast is hij voorzitter van de Human Capital Agenda (onderdeel van de Economic Board Utrecht).
 • Mevr. C. (Chris) Sigaloff is tevens lid van de Onderwijscommissie van de Raad van Toezicht. Daarnaast is ze deskundige op het gebied van sociale innovaties en maatschappelijke vernieuwing en heeft ze als directeur van de organisatie Kennisland brede ervaring met onderwijs en onderwijsvernieuwing.

Contactgegevens

Raad van Toezicht Inholland
t.a.v. secretaris Raad van Toezicht
Afdeling Bestuurszaken
Theresiastraat 8, 2593 AN, Den Haag
E-mail: raadvantoezicht@inholland.nl

Governance

Meer informatie over de activiteiten van de Raad van Toezicht kunt u vinden op de pagina Governance.

Holding BV

Inholland Academy heeft zich gespecialiseerd in de organisatie en uitvoering van cursussen, trainingen, post-hbo-opleidingen en coaching.

Holding Inholland B.V. bestaat uit:

Directeur: Mevr. M. (Margret) de Blanken
Telefoonnummer secretariaat: 088 - 466 4232 of 088 - 466 4286

ANBI

Inholland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat onze activiteiten een algemeen belang dienen. Wil je Inholland ondersteunen met een schenking, legaat of erfenis? Dan gelden daarvoor belastingvoordelen. Hieronder vind je onze ANBI-gegevens.

Gegevens ANBI

Handelsnaam: Hogeschool Inholland
Statutaire naam: Stichting Hoger Onderwijs Nederland
RSIN/Fiscaal nummer: 8106 00 389
Bestuur: College van Bestuur / Raad van Toezicht
BeleidsplanVisie en positionering
Doelstelling: Statuten
Financiële verantwoording: Jaarveslagen
Verslag van de activiteiten: Jaarverslagen
Beloningsbeleid: CAO hoger beroepsonderwijs
Postadres: Postbus 93043, 2509 AA Den Haag
Bezoekadres: contact