Onderscheidend op duurzaam, gezond en creatief

Onze organisatie

Inholland draagt bij aan de uitdagingen in de Randstad, van de kop van Noord-Holland tot de Drechtsteden. Dit doen we met onderwijs voor studenten en professionals en praktijkgericht onderzoek voor de beroepspraktijk.  Onderscheidend op de thema’s duurzaam, gezond en creatief gaan studenten en docenten aan de slag met actuele vraagstukken uit de praktijk samen met ondernemers, non-profitorganisaties en onderwijs- en onderzoeksinstellingen uit de regio.

Wij bieden studenten een omgeving waarin zij durven te leren en het vertrouwen krijgen om te experimenteren en te oefenen in een onderwijsgemeenschap die midden in de maatschappij staat. Wij brengen onze studenten de flexibiliteit en veerkracht bij die zij later in hun werk ook nodig hebben: professionals die niet bang zijn voor verandering en om kunnen gaan met zowel succes als tegenslag. Onze aanpak is persoonlijk en dichtbij, waarbij diversiteit onze kracht is.

Meer over onze organisatie

Domeinen

Agri, Food & Life Sciences

Locaties: Amsterdam en Delft.
Domeindirecteur: F. (Fabian) van der Horst
Telefoonnummer: 06 5325 4156
E-mail: fabian.vanderhorst@inholland.nl

Business, Finance and Law

Locaties: Alkmaar, Diemen, Den Haag, Haarlem en Rotterdam.
Domeindirecteur: N. (Nahied) Rezwani
Telefoonnummer: +31 88 466 73 09  (secretariaat) of +31 6 1503 8450
E-mail: nahied.rezwani@inholland.nl 

Creative Business

Locaties: Alkmaar, Diemen, Den Haag, Haarlem, Rotterdam
Domeindirecteur: B. (Bas) van Spréw
Telefoonnummer: +316 2966 1427
E-mail: bas.vansprew@inholland.nl

Gezondheid, Sport en Welzijn

Locaties: Alkmaar, Amsterdam, Den Haag, Haarlem en Rotterdam.
Domeindirecteur: G. (Gonneke) Willemsen
Telefoonnummer: 06 3100  6643 (directiesecretariaat)
E-mail: gonneke.willemsen@inholland.nl

Onderwijs & Innovatie

Locaties: Alkmaar, Den Haag, Haarlem, Rotterdam en Dordrecht
Domeindirecteur: L.M. (Lucas) Rurup
Telefoonnummer: 088 466 4 383
E-mail: lucas.rurup@inholland.nl 

Techniek, Ontwerpen en Informatica

Locaties: Alkmaar, Diemen, Delft en Haarlem.
Domeindirecteur: R. (Richard) Oerlemans
Telefoonnummer: 088 466 3 304 
E-mail: richard.oerlemans@inholland.nl

Stafafdelingen

Communicatie & Human Resources

Stafhoofd: A. (André) Frijters
Telefoonnummer secretariaat: 088 466 2 795

Facilitaire Zaken & Vastgoed

Stafhoofd: M. (Monique) Koelewijn
Telefoonnummer secretariaat: 088 466 4 286 of 023 543 8 100

Finance, Business Control & Centrale Studentenadministratie

Stafhoofd: C. (Christel) Buis
Telefoonnummer secretariaat 088 466 2 795

Informatievoorziening & Technologie (IVT)

Stafhoofd: C. (Cees) Plug
Telefoonnummer secretariaat 088 466 4 247 of 023 543 8 100

Onderwijsbeleid & Juridische Zaken

Stafhoofd: P. (Petra) de Leeuw
Telefoonnummer secretariaat: 088 466 4 247 of 023 543 8 100

Medezeggenschap

Medezeggenschap

De Hogeschool Medezeggenschapsraad van Hogeschool Inholland speelt een rol bij de vaststelling van het beleid van de hele hogeschool door middel van  advies- en instemmingsrecht. Er vindt regelmatig overleg plaats met het College van Bestuur, over zaken op het gebied van onderwijs, organisatie en financiën.

Medezeggenschap geeft studenten en medewerkers de mogelijkheid mee te praten over onderwerpen die belangrijk zijn voor werk en studie binnen de hogeschool. De medezeggenschap voor het hoger beroepsonderwijs is in de wet geregeld.

Hogeschool Inholland kent medezeggenschap op verschillende niveaus:

 • op hogeschoolniveau is er de Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR);
 • op diensten-, domein- en locatieniveau zijn er deelmedezeggenschapsraden (DMR's).

De HMR bestaat voor de helft uit leden die uit en door het personeel worden gekozen, en voor de helft uit leden die uit en door de studenten worden gekozen. De zittingstermijn is voor beide geledingen drie jaar. De hogeschool hecht veel waarde aan de inspraak van studenten.

Deelmedezeggenschapsraden (DMR)
Naast de Hogeschool Medezeggenschapsraad kent de hogeschool ook deelmedezeggenschapsraden. Deze raden worden betrokken bij het beleid van de het domeinen, vestigingen en diensten Het aantal leden is afhankelijk van het aantal studenten acht of tien leden waarvan de ene helft studenten en de andere helft medewerkers. De zittingstermijn voor leden van de deelraden bedraagt eveneens drie jaar.

Meer informatie
Hogeschool Medezeggenschapsraad:
E-mail: secretariaat.hmr@inholland.nl
Telefoon: 088 466 4 332

College van Bestuur

College van Bestuur

Het College van Bestuur is het centrale bestuursorgaan van Hogeschool Inholland. De leden worden voor bepaalde tijd benoemd door de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur heeft een breed takenpakket, waaronder:

 • het vaststellen van de strategie, missie en doelstellingen;
 • de zorg voor huisvesting en het beheer van financiële, materiële en personele middelen;
 • de zorg voor de veiligheid en de gezondheid en overige arbeidsomstandigheden in de gebouwen en op de terreinen van Inholland.

Het College van Bestuur bestaat uit:

 • B. (Bart) Combee - voorzitter College van Bestuur.
 • Dr. M. (Marije) Deutekom - portefeuillehouder Onderwijs en Onderzoek.
 • M.F. (Mieke) van den Berg - portefeuillehouder Bedrijfsvoering.

Bekijk het profiel van Bart Combee
Bekijk het profiel van Marije Deutekom
Bekijk het profiel van Mieke van den Berg

Secretaris College van Bestuur
M. (Monique) Bicknese
Telefoonnummer: 088 - 466 41 03
E-mail: monique.bicknese@inholland.nl

Persvoorlichting College van Bestuur
Maandag, dinsdag en donderdag:
K. (Karlien) de Bruin
Mobiel: 06 - 152 797 73
E-mail: karlien.debruin@inholland.nl

Woensdag en vrijdag:
H. (Herbert) Mosmuller
Mobiel: 06 - 510 235 61
E-mail: herbert.mosmuller@inholland.nl  

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Hogeschool Inholland houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting Hoger Onderwijs Nederland en de met haar verbonden instellingen.

Raad van Toezicht 2020

V.l.n.r.: Chris Sigaloff, Ton de Jong, Meryem Kilic-Karaaslan, Siebe Riedstra en Liesbeth Schöningh.

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit:

 • S. (Siebe) Riedstra is sinds 1 oktober 2017 voorzitter van de Raad van Toezicht en voorzitter van de remuneratiecommissie. Siebe is directeur bij ABD Topconsult en waarnemend Secretaris-Generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarnaast is hij voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Stichting Woonbron.
 • Mevr. L. (Liesbeth) Schöningh is vice-voorzitter van de Raad van Toezicht, voorzitter van de Commissie Onderwijs & Onderzoek en lid van de remuneratiecommissie. Liesbeth heeft een onderwijskundige achtergrond en heeft veel ervaring met organisatieontwikkeling en governance. Ze werkt als toezichthouder (bij Stichting BINK en Stichting ROBIJN) en adviseur in de publieke sector. Ze vervulde beleids-, directie- , bestuurlijke en toezichthoudende functies in de gehele onderwijsketen, van kinderopvang tot en met post-academisch onderwijs, en bij de gemeentelijke overheid. Momenteel is ze voorzitter van het bestuur van het Consortium voor Innovatie.
 • Dhr. T. (Ton) de Jong is voorzitter van de Auditcommissie van de Raad van Toezicht. Hij is bedrijfseconoom en registercontroller. Ton is managing director van TNO EnergieTransitie. Daarvoor was hij actief in diverse functies in het algemeen management en management consultancy (Sweco, Capgemini, Ernst & Young). Hij is toezichthouder bij NOS en woningcorporatie De Alliantie en hij is lid van het STAM bestuur van ingenieurssbureau Movares. Tevens is hij bestuurslid bij Netherlands Energy Research Alliance (NERA) en lid executive committee van de European Energy Research Alliance (EERA).
 •  Mevr. M (Meryem) Kilic-Karaaslan is lid van de Auditcommissie van de Raad van Toezicht en heeft een bedrijfskundige achtergrond. Meryem is partner bij Twynstra Gudde Interim Management en Executive Search. Ze is toezichthouder bij Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond en lid van de Raad van Commissarissen van Haag Wonen. Onlangs is ze toegetreden tot de Nederlandse Sportraad.
 • Mevr. C. (Chris) Sigaloff is lid van de Commissie Onderwijs & Onderzoek van de Raad van Toezicht. Ze is deskundige op het gebied van sociale innovaties en maatschappelijke vernieuwing en heeft ze als voormalig directeur van de organisatie Kennisland brede ervaring opgedaan met onderwijs en onderwijsvernieuwing. Momenteel is Chris directeur van het Odensehuis Amsterdam en zelfstandig adviseur. Daarnaast is ze toezichthouder bij Stichting Kriterion en de Openbare Bibliotheek Amsterdam.

Bekijk het rooster van aftreden

Contactgegevens

Raad van Toezicht Inholland
t.a.v. secretaris Raad van Toezicht
Afdeling Bestuurszaken

Theresiastraat 8, 2593 AN, Den Haag
E-mail: raadvantoezicht@inholland.nl

Governance

Meer informatie over de activiteiten van de Raad van Toezicht kunt u vinden op de pagina Governance.

Holding BV

Inholland Academy heeft zich gespecialiseerd in de organisatie en uitvoering van cursussen, trainingen, post-hbo-opleidingen en coaching.

Holding Inholland B.V. bestaat uit:

Directeur: M. (Margret) de Blanken
Telefoonnummer: 06 5498 1100

ANBI

Inholland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat onze activiteiten een algemeen belang dienen. Wil je Inholland ondersteunen met een schenking, legaat of erfenis? Dan gelden daarvoor belastingvoordelen. Hieronder vind je onze ANBI-gegevens.

Gegevens ANBI 

Handelsnaam: Hogeschool Inholland
Statutaire naam: Stichting Hoger Onderwijs Nederland
RSIN/Fiscaal nummer: 8106 00 389
Bestuur: College van Bestuur / Raad van Toezicht
Gegevens: Formulier ANBI-gegevens
BeleidsplanVisie en positionering
Doelstelling: Statuten
Financiële verantwoording: Jaarverslagen
Verslag van de activiteiten: Jaarverslagen
Beloningsbeleid: CAO hoger beroepsonderwijs
Postadres: Postbus 93043, 2509 AA Den Haag
Bezoekadres: contact