Onderscheidend op duurzaam, gezond en creatief

Onze organisatie

Inholland draagt bij aan de uitdagingen in de Randstad, van de kop van Noord-Holland tot de Drechtsteden. Dit doen we met onderwijs voor studenten en professionals en praktijkgericht onderzoek voor de beroepspraktijk.  Onderscheidend op de thema’s duurzaam, gezond en creatief gaan studenten en docenten aan de slag met actuele vraagstukken uit de praktijk samen met ondernemers, non-profitorganisaties en onderwijs- en onderzoeksinstellingen uit de regio.

Wij bieden studenten een omgeving waarin zij durven te leren en het vertrouwen krijgen om te experimenteren en te oefenen in een onderwijsgemeenschap die midden in de maatschappij staat. Wij brengen onze studenten de flexibiliteit en veerkracht bij die zij later in hun werk ook nodig hebben: professionals die niet bang zijn voor verandering en om kunnen gaan met zowel succes als tegenslag. Onze aanpak is persoonlijk en dichtbij, waarbij diversiteit onze kracht is.

Vacature: Lid College van Bestuur

Hogeschool Inholland zoekt een lid College van Bestuur. Vanderkruijs, partner in executive search, begeleidt Inholland in de werving en selectie. De vacature en uitgebreide profielschets zijn te vinden op de website

Vacaturetekst en uitgebreide profielschets lid College van Bestuur Hogeschool Inholland

Voor meer informatie kan men contact opnemen met Eugenie van Leusen op 020 7267 272. Reageren kan tot 8 november 2019 via inholland@vanderkruijs.com. Een voorselectie vindt plaats door Vanderkruijs. De gesprekken bij Inholland vinden plaats op dinsdag 26 november 2019 in de avond en woensdag 4 december 2019 overdag.

Vacature: Lid en voorzitter Auditcommissie Raad van Toezicht

Hogeschool Inholland zoekt een lid/voorzitter Auditcommissie voor de Raad van Toezicht. Ervaren en inspirerend, betrokken bij het hoger beroepsonderwijs.

Profielschets voorzitter auditcommissie RvT Hogeschool Inholland 2019

Neem contact op met executive searchbureau Maes en Lunau voor meer informatie.

Domeinen

Agri, Food & Life Sciences

Locaties: Amsterdam en Delft.
Domeindirecteur: dhr. D. (Dirk) van der Bijl MME
Telefoonnummer: 06 2074 6142
E-maildirk.vanderbijl@inholland.nl

Business, Finance & Law

Locaties: Alkmaar, Diemen, Den Haag, Haarlem en Rotterdam.
Domeindirecteur: mevr. N. (Nahied) Rezwani
Telefoonnummer010 439 2 222 
E-mail: nahied.rezwani@inholland.nl 

Creative Business

Locaties: Alkmaar, Diemen, Den Haag, Haarlem, Rotterdam
Domeindirecteur: mevr. M.A.M. (Marij) Urlings
Telefoonnummer: 020 495 3 448 of 06 5102 6220
E-mail: leon.reuten@inholland.nl

Gezondheid, Sport en Welzijn

Locaties: Alkmaar, Amsterdam, Den Haag, Haarlem en Rotterdam.
Domeindirecteur: mevr. H. (Heleen) Jumelet
Telefoonnummer: 020 495 1 451
E-mailmeta.belles@inholland.nl

Onderwijs & Innovatie

Locaties: Alkmaar, Den Haag, Haarlem, Rotterdam en Dordrecht
Domeindirecteur: dhr. L.M. (Lucas) Rurup
Telefoonnummer: 070 312 3 249
E-mailtamara.vandenberg@inholland.nl

Techniek, Ontwerpen en Informatica

Locaties: Alkmaar, Diemen, Delft en Haarlem.
Domeindirecteur: dhr. R. (Richard) Oerlemans
Telefoonnummer: 072 518 3 456 
E-mail: richard.oerlemans@inholland.nl

Stafafdelingen

Communicatie & Human Resources

Stafhoofd: mevr. M. (Margret) de Blanken
Telefoonnummer secretariaat: 088 466 4 232 of 023 543 8 100

Facilitaire Zaken & Vastgoed

Stafhoofd: mevr. M. (Monique) Koelewijn
Telefoonnummer secretariaat: 088 466 4 286 of 023 543 8 100

Finance, Business Control & Centrale Studentenadministratie

Stafhoofd: mevr. E. (Elyan) Zegers
Telefoonnummer secretariaat 088 466 4 232 of 023 543 8 100

Informatievoorziening & Technologie (IVT)

Stafhoofd: dhr. C. (Cees) Plug
Telefoonnummer secretariaat 088 466 4 247 of 023 543 8 100

Onderwijsbeleid & Juridische Zaken

Stafhoofd: mevr. P. (Petra) de Leeuw
Telefoonnummer secretariaat: 088 466 4 247 of 023 543 8 100

Medezeggenschap

Medezeggenschap

De Hogeschool Medezeggenschapsraad van Hogeschool Inholland speelt een rol bij de vaststelling van het beleid van de hele hogeschool door middel van  advies- en instemmingsrecht. Er vindt regelmatig overleg plaats met het College van Bestuur, over zaken op het gebied van onderwijs, organisatie en financiën.

Medezeggenschap geeft studenten en medewerkers de mogelijkheid mee te praten over onderwerpen die belangrijk zijn voor werk en studie binnen de hogeschool. De medezeggenschap voor het hoger beroepsonderwijs is in de wet geregeld.

Hogeschool Inholland kent medezeggenschap op verschillende niveaus:

 • op hogeschoolniveau is er de Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR);
 • op dienstenniveau is er de  Medezeggenschapsraad Ondersteunende Diensten (OMR)
 • op domeinniveau zijn er Domein Medezeggenschapsraden (DMR);
 • er is een aparte deelraad voor Verloskunde.

De HMR bestaat voor de helft uit leden die uit en door het personeel worden gekozen, en voor de helft uit leden die uit en door de studenten worden gekozen. Iedere student die staat ingeschreven, mag zich verkiesbaar stellen en is kiesgerechtigd. De zittingstermijn is voor beide geledingen twee jaar. De hogeschool hecht veel waarde aan de inspraak van studenten.

Domein Medezeggenschapsraden
Naast de Hogeschool Medezeggenschapsraad kent de hogeschool ook Domein Medezeggenschapsraden (DMR en de deelraad Verloskunde). Deze raden worden betrokken bij het beleid van de het domein. Het aantal leden is afhankelijk van het aantal studenten zes, acht of tien leden waarvan de ene helft studenten en de andere helft medewerkers. De zittingstermijn voor leden van de DMR's en deelraden bedraagt eveneens twee jaar.

Meer informatie
Hogeschool Medezeggenschapsraad:
E-mail: secretariaat.hmr@inholland.nl
Telefoon: 070 312 3 259

College van Bestuur

College van Bestuur

Het College van Bestuur is het centrale bestuursorgaan van Hogeschool Inholland. De leden worden voor bepaalde tijd benoemd door de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur heeft een breed takenpakket, waaronder:

 • het vaststellen van de strategie, missie en doelstellingen;
 • de zorg voor huisvesting en het beheer van financiële, materiële en personele middelen;
 • de zorg voor de veiligheid en de gezondheid en overige arbeidsomstandigheden in de gebouwen en op de terreinen van Inholland.

Het College van Bestuur bestaat uit:

 • Drs. G.M.C. (Jet) de Ranitz - voorzitter.
 • Dhr. H.W.M. (Hans) Jansen) - portefeuillehouder Bedrijfsvoering a.i.
 • Drs. H. (Huug) de Deugd - portefeuillehouder Onderwijs en Onderzoek.

Bekijk het profiel van Jet de Ranitz
Bekijk het profiel van Hans Jansen
Bekijk het profiel van Huug de Deugd

Secretaris College van Bestuur
Dhr. R. (Roelof) Eleveld
Telefoonnummer: 088 - 466 43 62
E-mail: roelof.eleveld@inholland.nl

Persvoorlichting College van Bestuur
Maandag , dinsdag en donderdag:
Mevr. K. (Karlien) de Bruin
Mobiel: 06 - 152 797 73
E-mail: karlien.debruin@inholland.nl

Woensdag en vrijdag:
Dhr. P. (Peter) Scheffer
Mobiel: 06 - 211 152 44
E-mail: peter.scheffer@inholland.nl

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Hogeschool Inholland houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting Hoger Onderwijs Nederland en de met haar verbonden instellingen.

V.l.n.r.: Siebe Riedstra, Chris Sigaloff, Liesbeth Schöningh, Carla van der Weerdt-Norder en Meryem Kilic-Karaaslan

V.l.n.r.: Siebe Riedstra, Chris Sigaloff, Liesbeth Schöningh, Carla van der Weerdt-Norder en Meryem Kilic-Karaaslan.

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit:

 • Dhr. drs. S. (Siebe) Riedstra is sinds 1 oktober 2017 voorzitter van de Raad van Toezicht en voorzitter van de remuneratiecommissie.
 • Mevr. L. (Liesbeth) Schöningh heeft een onderwijskundige achtergrond en heeft veel ervaring met organisatieontwikkeling en governance. Ze werkt als toezichthouder en adviseur in de publieke sector. Ze vervulde beleids-, directie- , bestuurlijke en toezichthoudende functies in de gehele onderwijsketen, van kinderopvang tot en met post-academisch onderwijs, en bij de gemeentelijke overheid.
 • Mevr. drs. C. (Carla) van der Weerdt-Norder RA. is bedrijfskundige en registeraccountant. Ze vervult toezichthoudende functies bij Triodos Bank, Binck Bank en DWS Zorgverzekeraar, en is ze sinds 2008 partner bij een organisatie-adviesbureau gericht op riskmanagement, financieel management en operational excellence.
 • Mevr. M (Meryem) Kilic-Karaaslan heeft een bedrijfskundige achtergrond. Zij is gemeentesecretaris van Blaricum en directeur van de gezamenlijke ambtelijke organisatie van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Daarvoor was zij management-consultant bij Twynstra Gudde. Ze heeft verschillende toezichthoudende functies vervuld. Momenteel is ze ook toezichthouder bij Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond.
 • Mevr. C. (Chris) Sigaloff is tevens lid van de Onderwijscommissie van de Raad van Toezicht. Daarnaast is ze deskundige op het gebied van sociale innovaties en maatschappelijke vernieuwing en heeft ze als directeur van de organisatie Kennisland brede ervaring met onderwijs en onderwijsvernieuwing.

Bekijk het rooster van aftreden

Contactgegevens

Raad van Toezicht Inholland
t.a.v. secretaris Raad van Toezicht
Afdeling Bestuurszaken

Theresiastraat 8, 2593 AN, Den Haag
E-mail: raadvantoezicht@inholland.nl

Governance

Meer informatie over de activiteiten van de Raad van Toezicht kunt u vinden op de pagina Governance.

Holding BV

Inholland Academy heeft zich gespecialiseerd in de organisatie en uitvoering van cursussen, trainingen, post-hbo-opleidingen en coaching.

Holding Inholland B.V. bestaat uit:

Directeur: Mevr. M. (Margret) de Blanken
Telefoonnummer secretariaat: 088 - 466 4232 of 088 - 466 4286

ANBI

Inholland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat onze activiteiten een algemeen belang dienen. Wil je Inholland ondersteunen met een schenking, legaat of erfenis? Dan gelden daarvoor belastingvoordelen. Hieronder vind je onze ANBI-gegevens.

Gegevens ANBI

Handelsnaam: Hogeschool Inholland
Statutaire naam: Stichting Hoger Onderwijs Nederland
RSIN/Fiscaal nummer: 8106 00 389
Bestuur: College van Bestuur / Raad van Toezicht
BeleidsplanVisie en positionering
Doelstelling: Statuten
Financiële verantwoording: Jaarveslagen
Verslag van de activiteiten: Jaarverslagen
Beloningsbeleid: CAO hoger beroepsonderwijs
Postadres: Postbus 93043, 2509 AA Den Haag
Bezoekadres: contact