Marije Deutekom

Dr. M. (Marije) Deutekom

Marije Deutekom is sinds 1 maart 2022 lid van het College van Bestuur (CvB) van Hogeschool Inholland . Binnen het CvB is zij onder andere verantwoordelijk voor onderwijs- en onderzoeksbeleid, kwaliteit, kwaliteitsbeleid, accreditatie en valorisatie, studentzaken, docentenbeleid, internationalisering en onderwijsaudit.

Marije Deutekom begon tien jaar geleden bij Inholland als docent Sportkunde. Ze was sinds 2015 lector Kracht van Sport, ook voor de Hogeschool van Amsterdam, en was vanaf februari 2020 tot 1 maart 2022 directeur van het Domein Gezondheid Sport & Welzijn (GSW) en de vestiging Inholland Haarlem.

Marije Deutekom heeft diverse nevenfuncties: 

  • Lid raad van toezicht en voorzitter Kwaliteitscommissie stichting Kolom (bezoldigd)
  • Lid ZonMW commissie Sport en Bewegen (bezoldigd)
  • Bestuurslid Zuid Hollandse Impact Alliantie Onderzoek (ZHIA) (onbezoldigd)
  • Voorzitter Stuurgroep SPRONG Expertisenetwerk Systemisch Co-Design (ESC) (onbezoldigd)
  • Lid Stuurgroep Smart Makers Academy & Network (onbezoldigd)
  • Lid bestuur JC Ruigrok stichting (bezoldigd)
  • Lid commissie onderzoek VH (onbezoldigd)
  • Lid BO HBO Thematafel Gezondheid en Zorg (onbezoldigd)