M. F. (Mieke) van den Berg

Mieke van den Berg  is sinds 1 februari 2020 lid van het College van Bestuur (CvB) van Hogeschool Inholland.  Zij is verantwoordelijk voor de portefeuille bedrijfsvoering waaronder financiën & business control, vastgoed en facilitaire zaken, HRM, Communicatie, ICT, informatiebeleid en informatievoorziening, professionalisering en diversiteit.

Voor haar aantreden is Mieke van den Berg werkzaam geweest als lid van de Raad van Bestuur van de Amsterdamse woningstichting Eigen Haard.

Mieke van den Berg heeft diverse nevenfuncties:

  • Voorzitter bestuur Zestor
  • Lid Raad van Toezicht/voorzitter Auditcie MOC 't Kabouterhuis
  • Voorzitter Raad van Commissarissen Uneto-VNI Verzekeringen
  • Lid Raad van Toezicht Onderwijsstichting  Esprit Scholen
  • Voorzitter Raad van Commissarissen Techniek Nederland Verzekeringen BV