M. F. (Mieke) van den Berg

Mieke van den Berg  is sinds 1 februari 2020 lid van het College van Bestuur (CvB) van Hogeschool Inholland.  Zij is verantwoordelijk voor de portefeuille bedrijfsvoering waaronder financiën & business control, vastgoed en facilitaire zaken, HRM, Communicatie, ICT, informatiebeleid en informatievoorziening, professionalisering en diversiteit.

Voor haar aantreden is Mieke van den Berg werkzaam geweest als lid van de Raad van Bestuur van de Amsterdamse woningstichting Eigen Haard.

Mieke van den Berg heeft diverse nevenfuncties:

  • Vanaf 2019: Lid RvT/voorzitter Auditcie MOC 't Kabouterhuis
  • Vanaf dec 2018: Voorzitter Sectoradviescommissie Vestia
  • Vanaf 2018: Voorzitter RvC Uneto-VNI Verzekeringen
  • Vanaf sept 2015: Lid RvT/ voorzitter Renumeratiecie Esprit Scholen
  • Vanaf nov 2015: Bestuurslid European Federation for Living