Toegankelijkheid van het recht voor slechtzienden

Bij de rechtbank Rotterdam verrichten studenten onderzoek naar het toegankelijkheid van het recht voor slechtzienden. Het juridisch kader vormt de basis waaraan de rechtbank zich als openbaar gebouw aan dient te houden voor wat betreft de toegang tot het gebouw, de zittingszalen, de schriftelijke stukken en digitale omgeving.

“Dit LAB was een leerzame én enerverende ervaring voor ieder lid van het projectteam”, aldus projectleider Onderwijsvernieuwing / LAB’s Zuid & Noord, Nelleke van der Schee.

Kom meer te weten over deze case

Onderzoeksrapport

In de vrije keuzeruimte kan door studenten gekozen worden voor een Learning in Action Business Finance & Law-project, een zogeheten LAB. Uitgangspunt van een LAB is een maatschappelijk relevant vraagstuk, dat uit wordt gevoerd in opdracht van het beroepenveld. Het bijzondere van een LAB is dat het lectoraat en onderwijs nauw met elkaar samenwerken. Binnen het lectoraat Recht en Veiligheid is het Inclusive Justice and Security BFL LAB hiervoor opgericht.

Het juridisch kader van deze case betreft onder meer art. 6 EVRM, art. 13 van het VN-gehandicaptenverdrag, het Besluit Toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte en verschillende Europese Richtlijnen.

Het onderzoek inventariseert hoe de toegang tot de rechtbank Rotterdam nu gewaarborgd is, de zogenaamde nulmeting, waarna de aandacht zich richt op verbeteringen en hoe die zouden kunnen worden uitgevoerd. Door middel van een klantreis en interviews met visueel beperkte mensen wordt dit in kaart gebracht.

Ook hebben we bereikt dat de website van rechtspraak.nl aangepast gaat worden voor slechtzienden: in contractkleuren.

Ervaringen van onze studenten

“Het leukste aan dit project vond ik het contact met de visueel beperkten van de Oogvereniging en Koninklijke Visio. Wat is hun wereld heel anders dan ik me kon voorstellen.”

“We zijn als groep naar het MuZIEum geweest en hebben kennis gemaakt door middel van een VR-bril wat betekent om slechtziende te zijn. Daardoor konden we veel beter begrijpen hoe onze respondenten zich door de wereld bewegen.”

“Hun informatie over de toegankelijkheid van de rechtbank was heel waardevol. En de rechtbank gaat onze aanbevelingen uit het onderzoeksrapport toepassen binnen het gebouw en in hun schriftelijke communicatie!”, aldus één van de studenten.

Ervaringen van de opdrachtgever

“De pragmatische aanbevelingen, zoals het vergroten van het lettertype naar Arial 16, het gebruik van contrastkleuren op onze website, het aanbrengen van geleidelijnen en stickers op glas en het kunnen dimmen van de belichting in zittingszalen, zijn voor ons makkelijk implementeerbaar voor de doelgroep van visueel beperkte mensen”, aldus de Facilitair manager van de rechtbank.