GGZ-agoog opleiding

Resultaat opleiding GGZ-Agoog

Na afronding van de opleiding GGZ-agoog:

 • heb jij kennis van grote psychopathologische beelden, kun je de symptomen benoemen en ben je op de hoogte van de gebruikelijke medicatie en mogelijke bijwerkingen hiervan
 • kun jij dilemma’s vanuit verschillende perspectieven belichten en neem jij positie in als GGZ-agoog
 • ken jij de verschillende uitgangspunten van het outreachend werken en kun jij deze toepassen in de beroepspraktijk
 • is jouw houding gericht op herstel en kun je de principes van het herstelgericht werken samen met de cliënt vormgeven
 • werk jij volgens de verschillende rehabilitatiemethodieken en kun jij jouw keuzes hierin verantwoorden
 • kun jij het netwerk met jouw cliënt versterken en weet jij andere professionals -zowel binnen als buiten zorg en welzijn - hierbij betrekken
 • kun jij motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht werken en de basis van cognitieve gedragstherapie inzetten als hulpmiddel
 • kun jij de belangrijkste theoretische uitgangpunten van gedwongen kader benoemen en deze verantwoorden
 • kun jij de theorie van groepsgerichte behandeling toepassen in de praktijk
 • kun jij politieke en maatschappelijke vraagstukken vertalen naar wat dit betekent voor jouw cliëntengroep, voor de ontwikkeling van het beroep van GGZ-agoog en voor jezelf als GGZ agoog
 • kun jij onderbouwen en verantwoorden welke bijdrage jij levert aan de kwaliteit van samenleven

Na succesvolle afronding van de opleiding ontvang je een diploma van Inholland Academy en een certificaat van het COOAB. Hiermee kun je een registratie bij het Registerplein krijgen, waarmee je de geregistreerde titel ‘GGZ-agoog’ mag voeren. Tevens levert dit een erkende registratie bij Registerplein op voor 1260 punten.