Projectmanagement

Programma Projectmanagement

Opbouw van de opleiding Projectmanagement

Module A: Persoonlijk leiderschap

Module A: Persoonlijk leiderschap

Tijdens de module Persoonlijk leiderschap word je uitgedaagd en ondersteund om jouw persoonlijke capaciteiten verder te onderzoeken en te ontwikkelen. Je leert vanuit je persoonlijke stijl effectief sturing te geven aan jezelf en jouw projectteam. Dit doe je door persoonlijke leerdoelen vast te stellen en deze vervolgens te oefenen tijdens de uitvoering van het project. Tegelijkertijd kijk je naar de dynamiek in jouw team en leer je in te schatten welke aanpak je het beste kunt gebruiken bij het aansturen van jouw team. Aan het eind van de opleiding schrijf je een persoonlijk reflectieverslag waarin je helder maakt wat je geleerd hebt en welke leerdoelen je nog verder wilt ontwikkelen in de praktijk waarmee je je eigen ontwikkeling in gang houdt, ook na de opleiding.  

 • Je krijgt goed inzicht in jezelf als basis voor jouw projectleidersrol
 • Je leert te reflecteren op jezelf en op jouw omgeving
 • Je krijgt inzicht in je persoonlijke communicatiestijl, conflicthantering- en beïnvloedingstijl en je leert diverse stijlen toe te passen
 • Je leert welke samenwerkingsvormen er zijn en welke stijl je past
 • Je leert timemanagement toe te passen, grenzen aan te geven, te delegeren en belangentegenstelling te hanteren
 • Je leert om te gaan met verandering en wendbaar te zijn (Agile)
 • Je leert leiderschap met stakeholdermanagement te combineren
 • Je krijgt inzicht in de benodigde competenties en rollen van een projectteam
 • Je ontwikkelt je presentatievaardigheden

Module B: Projectmatig werken

Module B: Projectmatig werken

Je leert planmatig te werken aan de hand van een toolbox met projectmanagementtechnieken. We gebruiken hiervoor het Praxis® Framework, dit verenigt het beste van veelgebruikte projectmanagementstandaarden als PRINCE2, MSP, IPMA en PMBok. Het is de nieuwe standaard in projectmatig werken.

Het Praxis® Framework omvat een kennisverzameling, methodologie, competentiekader en een capability maturity model. Het framework wordt ondersteund door een kennisbank van hulpmiddelen en een encyclopedie. Onderwerpen die aan bod komen in deze module zijn:

 • Projectmanagement en projectmatig werken
 • Planmatig en resultaatgericht werken
 • De projectaanpak
 • De context van projecten, programma’s en portfoliomanagement
 • Het projectmanagement als proces, faseren en projectstructuur
 • Opstellen van projectdocumenten en plannen

Module C: Projectbeheersing

Module C: Projectbeheersing

Om een project te beheersen is het nodig om diverse factoren zoals tijd, geld, kwaliteit, scope en risico’s te managen. Na module B, als het project helder is gedefinieerd, gaat het project pas echt van start. De uitdaging is om op koers te blijven door binnen de gestelde kaders van het project te blijven. In deze module leer je hoe met verschillende beheers aspecten je project op koers houdt.

Onderwerpen die we bespreken zijn:

 • Beheersfactoren TGKIOC
 • Bijsturen en besluitvorming in projecten
 • Risico management
 • Beslisdocumenten
 • PM methoden
 • Product Breakdown Structure
 • Netwerk- en balkenplanning
 • Bepalen Kritieke pad in de planning

Aan het eind van de module weet je hoe je een businesscase opzet en leer je wat er nodig is voor een goed projectbeheersingsplan.

Module D: Stakeholdermanagement

Module D: Stakeholdermanagement

In deze module nemen we je mee in het krachtenveld van opdrachtgevers, stakeholders, projectmedewerkers, externe leveranciers en veranderingen in de eigen organisatie. In dat veld wil je overzicht houden om het project gestructureerd naar een goed resultaat te brengen. Hoe manage je het proces en houdt je de stakeholders aangehaakt en tevreden? De aandacht die in de module Persoonlijk leiderschap wordt besteed aan communicatiestijl, conflicthantering- en beïnvloedingstijl pas je hier toe.  Je leert een stakeholderanalyse te maken en maakt een communicatieplan waarin je de acties neemt die nodig zijn om de projectdoelen te realiseren.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Projectorganisatie
 • Communicatie met je stakeholders; plan maken, voortgang, rapporteren en presenteren, de link met Persoonlijk leiderschap wordt hier actief gelegd
 • Managen van je opdrachtgever
 • Omgaan met verwachtingen, belangen en belangentegenstelling

Module E: Projectopdracht en eindpresentatie

Module E: Projectopdracht en eindpresentatie

In de modules A t/m D heb je kennisgemaakt met de verschillende aspecten van projectmanagement, persoonlijk leiderschap en diverse soorten projecten. In de eindopdracht is het de bedoeling dat je al deze inzichten en ervaringen gaat integreren. In een team van mede-cursisten maak je een solide plan voor één van de ingebrachte projecten. Je leert daarbij als team samen te werken om deze opdracht tot een succes te maken. Het leerdoel is dat je meer inzicht krijgt in je eigen mogelijkheden en beperkingen rondom projectmanagement en projectleiderschap. Het resultaat van het project en de lessons learned worden beoordeeld op zowel de inhoud, het groepsproces als op de eindpresentatie.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Floortje Dopmeijer

Persoonlijk advies nodig? Ik help je graag verder!

Floortje Dopmeijer
opleidingsadviseur

Stel je vraag aan Floortje
T: 06 2111 5369 | 088 466 30 30
E: floortje.dopmeijer@inholland.nl

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven