GGZ-agoog opleiding

Programma post-hbo GGZ-agoog

De opleiding GGZ-agoog bestaat uit 3 periodes en 20 bijeenkomsten. De periodes sluiten aan bij de modules van het landelijke opleidingsprofiel van het COOAB 2.0.

Module 1: Basiskennis van de GGZ-agoog

In deze module haal je jouw kennis van psychopathologie, farmacologie en de verklaringsmodellen op.


Module 2: Beroepsattitude en communicatieve vaardigheden van de GGZ-agoog

Als GGZ-agoog krijg je te maken met dilemma’s. Tijdens de lessen moreel beraad werken we die dilemma’s uit.


Module 3: Outreachend werken

Cliënten wonen langer thuis en kortdurende opnames nemen toe. Het belang van outreachend werken in de GGZ wordt daarom steeds groter. Deze module gaat daarover.


Module 4: Herstelondersteuning

Wat betekent herstelgericht werken en herstelondersteunende zorg? En hoe kun je hier als GGZ-agoog mee aan de slag?


Module 5: Rehabilitatiegericht werken

In deze module gaan we in op diverse methoden van rehabilitatie. Je leert hoe je samen met jouw cliënt werkt aan zijn herstel.


Module 6: Netwerkontwikkeling

In deze module leer je hoe je het netwerk van jouw cliënt versterkt. Ook gaan we in op interprofessioneel werken.


Module 7: Motiveren en ondersteunen bij gedragsverandering

Als GGZ-agoog help je een cliënt bij gedragsverandering. In deze module bouw je jouw vaardigheden op dit terrein uit.


Module 8: Werken in een gedwongen kader

Drang en dwang geeft een aparte dynamiek in de hulpverleningsrelatie. In deze module leer je hoe jij als GGZ-agoog binnen deze kaders werkt aan herstel bij jouw cliënt.


Module 9: Beroepsgerichte behandeling

Je krijgt in deze module handvatten om groepen die ambulant bij elkaar komen op te zetten en te begeleiden. Ook leer je meer over de dynamiek van een leefgroep en groepsprocessen.


Module 10: Beleid, legitimeren en positioneren

Deze module gaat over beleid en de vertaling daarvan naar jouw beroepsuitoefening. Wat is jouw positie als GGZ-agoog en hoe draag jij bij aan de kwaliteit van samenleven?

Deze modules zijn onder andere opgenomen in de volgende lessen:

  • rehabilitatie en herstel
  • psychopathologie en farmacologie
  • motiverende en oplossingsgerichte gespreksvoering en CGT
  • multicultureel werken in de GGZ
  • casuïstiekbespreking
  • kwartiermaken

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven