Kwetsbare jongeren: vraagstuk 16-27 voor professionals

Programma module Kwetsbare jongeren: vraagstuk 16-27

Tijdens de post-hbo module Kwetsbare jongeren: vraagstuk 16-27 voor professionals volg je 5 fysieke bijeenkomsten en 4 e-learnings. Je sluit de module af met een eindpresentatie.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Introductie en relevantie
  • Maatschappelijke ondersteuning
  • Jongvolwassenheid vanuit (super)divers perspectief
  • Veerkracht versus kwetsbaarheid
  • Jongvolwassenen met lichtverstandelijke beperking
  • Schuldenproblematiek
  • Lokale en internationale initiatieven
  • Communicatie met de jongeren
  • Hulpverlening verbeteren en eigen plannen presenteren

Opbouw van de module Kwetsbare jongeren: vraagstuk 16-27

Dagdeel 1 (fysiek): Introductie en relevantie

Dagdeel 1 (fysiek): Introductie en relevantie

In dit eerste dagdeel leg je een stevige basis. We introduceren de relevantie van het onderwerp vanuit beleidsmatig perspectief, maar ook vanuit een wetenschappelijke invalshoek. Daarnaast besteden we aandacht aan je rol als professional. Wat is jouw visie op het vraagstuk en welke invloed heb jij vanuit je vakgebied? Deze sessie vormt de brug naar de rest van het programma.

E-learning: Maatschappelijke ondersteuning

E-learning: Maatschappelijke ondersteuning

Het is uitdagend voor gemeenten en uitvoerende organisaties om passende ondersteuning te realiseren. Dit vanwege de veranderende wetgeving op de leefdomeinen onderwijs, werk en inkomen, zorg, wonen en veiligheid.

Via een e-learning ga je in op knelpunten op het niveau van wet- en regelgeving voor professionals, organisaties en gemeenten. Daarnaast verdiep je in wat er nodig is om aan te sluiten bij de ondersteuningsvraag van jongeren.

Dagdeel 2 (fysiek): Jongvolwassenheid vanuit (super)divers perspectief

Dagdeel 2 (fysiek): Jongvolwassenheid vanuit (super)divers perspectief

De overgang van jeugd naar volwassenheid is voor veel jongeren een turbulente periode waarin verandering plaatsvindt op lichamelijk, intellectueel en sociaal-emotioneel gebied. Daarnaast is de sociale en culturele context ook van grote invloed op de vorming van deze levensfase. Dit dagdeel verdiep je je in de invloeden vanuit deze verschillende invalshoeken.

E-learning: Veerkracht versus kwetsbaarheid

E-learning: Veerkracht versus kwetsbaarheid

Begrijp de dynamiek tussen beschermende en risicofactoren bij jongvolwassenen en hoe de veerkrachtbenadering jongeren kan helpen om zelf weer de regie over hun leven te pakken. In deze e-learning behandelen we de omgevingsfactoren en de persoonsfactoren die de veerkracht van jongeren kunnen vergroten en hoe jij hier als professional aan kunt bijdragen vanuit jouw eigen vakgebied.

E-learning: Jongvolwassenen met lichtverstandelijke beperking

E-learning: Jongvolwassenen met lichtverstandelijke beperking

Een kwetsbaarheid voor het ontwikkelen van problematiek kan te maken hebben met factoren in de jongere zelf, zoals een licht verstandelijke beperking. Maar waar hebben we het eigenlijk over als het gaat over jongeren met een licht verstandelijke beperking? Welke problemen doen zich voor bij deze groep? Hoe kunnen we deze jongeren goed ondersteunen? Welke specifieke expertise is hiervoor nodig en wat vraagt dit van de omgeving waarin deze jongeren opgroeien? In deze e-learning verdiep je je in deze vragen.

Dagdeel 3 (fysiek): Schuldenproblematiek

Dagdeel 3 (fysiek): Schuldenproblematiek

Jongeren bevinden zich in een financieel kwetsbare positie. Dat geldt voor kwetsbare jongeren nog meer. Wanneer spreken we van schuldenproblematiek, wat zijn oorzaken en gevolgen van schulden in de overgang naar volwassenheid? Hoe kun je jongeren tussen de 16 en 27 begeleiden met schulden en wat kunnen we doen om schuldenproblematiek onder jongeren tussen 16 en 27 jaar te voorkomen?

Tijdens dit dagdeel verdiep je je samen met je mededeelnemers in deze thematiek en onderzoek je hoe je vanuit jouw eigen professionele rol een bijdrage kunt leveren aan dit vraagstuk.

E-learning: Lokale en internationale initiatieven

E-learning: Lokale en internationale initiatieven

In deze e-learning verdiep je je in lokale en internationale initiatieven die jongvolwassenen kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling. Ontdek best practices en innovatieve benaderingen die je kunt toepassen in je eigen werksetting.

Dagdeel 4 (fysiek): Communicatie met de jongeren

Dagdeel 4 (fysiek): Communicatie met de jongeren

Verwerf essentiële communicatieve vaardigheden om effectief te communiceren met de jongeren. Ontdek methoden om hun behoeften en perspectieven te begrijpen en hier op aan te sluiten en pas deze kennis toe in je eigen werksetting.

Dagdeel 5 (fysiek): Hulpverlening verbeteren en eigen plannen presenteren

Dagdeel 5 (fysiek): Hulpverlening verbeteren en eigen plannen presenteren

Tijdens de laatste fysieke bijeenkomst breng je alles wat je hebt geleerd samen. Je presenteert je eigen plannen voor verbeterde hulpverlening en deelt inzichten met je mededeelnemers.

Interesse in deze module? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de module-informatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is deze module iets voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven