Vertrouwenspersoon opleiding

Programma module Vertrouwenspersoon

De module Vertrouwenspersoon bestaat uit twee dagen waarin je aan de slag gaat met onderstaande onderwerpen:

Dagdeel 1: De rol van de vertrouwenspersoon

Tijdens dit dagdeel wordt de rol van de vertrouwenspersoon uitvoerig behandeld. Je krijgt inzicht in de belangrijkste taken, verantwoordelijkheden en vaardigheden die nodig zijn om effectief als vertrouwenspersoon op te kunnen treden (o.a. omgaan met vertrouwelijkheid en geheimhouding, neutraliteit en onpartijdigheid).

Dagdeel 2: De melder

Dit dagdeel staat in het teken van de melder. Hierbij leer je hoe je een melder op een empathische en ondersteunende manier kunt bijstaan (o.a. aanmoedigen en ondersteunen van de melder, luisteren en emotionele ondersteuning, vastleggen van meldingen, risico-inschatting en veiligheid).

Dagdeel 3: De organisatie

Tijdens dit dagdeel wordt de focus gelegd op de organisatie en jouw rol als vertrouwenspersoon binnen de context van de organisatie. Uitgangspunt hierbij zijn de gedragsregels omtrent ongewenst gedrag op de werkvloer. Ook samenwerking met stakeholders, vertrouwensklimaat en preventie komen aan bod.

Dagdeel 4: Oefenen

Dit dagdeel staat in het teken van oefenen. Aan de hand van casuïstiek en rollenspellen krijg je de gelegenheid om de opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk te brengen. Dit dagdeel zijn er twee trainers aanwezig en staan communicatie en gespreksvaardigheden centraal. Aan het einde van de dag stel je een beknopt persoonlijk actieplan op om het geleerde goed vast te kunnen houden en in praktijk te kunnen brengen.

Interesse in deze module? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de module-informatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is deze module iets voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven