Vertrouwenspersoon opleiding

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Als vertrouwenspersoon heb je een onafhankelijke rol binnen een organisatie en bied je ondersteuning aan medewerkers die te maken hebben met ongewenst gedrag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan pesten op de werkvloer, intimidatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag of zelfs geweld. 

Je voert hierbij onderstaaande werkzaamheden uit:

  • het verzorgen van de eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben;
  • het bekijken of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is;
  • het informeren van het slachtoffer over andere mogelijkheden, zoals klachtenprocedures;
  • het geven van begeleiding als de medewerker de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leidinggevende; 
  • het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator;
  • het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag;
  • het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en het management bij het voorkomen van ongewenst gedrag;
  • het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

Jouw uiteindelijke doel als vertrouwenspersoon is bijdragen aan een veilige en respectvolle werkomgeving voor iedereen.

Is er veel vraag naar vertrouwenspersonen?

Ja, mede naar aanleiding van recente onthullingen van misstanden in o.a. de televisie- en voetbalwereld is de vraag naar vertrouwenspersonen binnen bedrijven enorm gegroeid.  Ook in Den Haag staat veiligheid op de werkvloer hoog op de agenda. De Tweede Kamer heeft op 23 mei 2023 een initiatiefwetsvoorstel aangenomen dat werkgevers verplicht om een vertrouwenspersoon aan te wijzen, zo meldt Algemene Werkgeversvereniging Nederland. Daarbij is wel op aandringen van de Tweede Kamer expliciet in het wetsvoorstel opgenomen dat de verplichte vertrouwenspersoon voorlopig niet geldt voor werkgevers met minder dan 10 werknemers. Door deze ontwikkelingen zal de vraag naar opgeleide vertrouwenspersonen in de komende jaren onverminderd groot blijven. 

Hoe word je vertrouwenspersoon?

Een geschikte scholing om jezelf te ontwikkelen tot vertrouwenspersoon is de opleiding Vertrouwenspersoon van Inholland Academy. Deze praktijkgerichte, tweedaagse opleiding is bedoeld voor medewerkers die de rol van vertrouwenspersoon willen gaan vervullen binnen hun organisatie, of al als vertrouwenspersoon werkzaam zijn en hun kennis en vaardigheden willen verdiepen en verbreden. De module is op mbo+ niveau, je hebt geen specifieke vooropleiding nodig. Naast dat je belangrijke theorie krijgt aangereikt, oefen je tijdens de module ook met het voeren van gesprekken, zodat je na afloop vol vertrouwen aan de slag kunt in deze boeiende functie.

Vertrouwenspersoon  worden? Volg de opleiding Vertrouwenspersoon bij Inholland Academy