Burgerschap in het basisonderwijs

Het is van groot belang om volgende generaties voor te bereiden op een actieve en betrokken rol in de samenleving. Burgerschap in het basisonderwijs leert leerlingen kritisch te denken, diverse perspectieven te omarmen en actief bij te dragen aan een inclusieve en rechtvaardige wereld.

Wil jij als professional in het basisonderwijs leren hoe je het burgerschapsonderwijs op jouw school goed vormgeeft? Bekijk hieronder de uitgebreide uitleg van Inholland Academy.

Wat is burgerschapsonderwijs?

Burgerschapsonderwijs is het onderwijzen van normen, waarden en verantwoordelijkheden die horen bij het zijn van een actieve en betrokken burger in onze samenleving. Het omvat thema's zoals democratie, mensenrechten, diversiteit en maatschappelijke betrokkenheid.

Waarom is burgerschapsonderwijs belangrijk?

Burgerschapsonderwijs helpt leerlingen om te begrijpen hoe de samenleving werkt, wat hun rechten en verantwoordelijkheden zijn en hoe zij actief kunnen deelnemen aan de maatschappij. Het bevordert sociale cohesie, respect voor diversiteit en stimuleert kritisch denken.

Wat zijn de doelen van burgerschapsonderwijs?

Veel scholen zijn in de afgelopen jaren aan de slag gegaan met burgerschap. Maar er waren nog geen kerndoelen, waardoor het niet exact duidelijk was wat leerlingen hiervoor moeten leren. Begin maart 2024 zijn echter de eerste conceptkerndoelen burgerschap opgeleverd door SLO, het landelijk expertisecentrum voor het curriculum:

  1. Schoolcultuur
  2. Diversiteit
  3. Democratische waarden
  4. Maatschappelijke betrokkenheid
  5. Democratische betrokkenheid
  6. Maatschappelijke vraagstukken

Na de zomer van 2024 start de fase van beproeven. Wil je alle conceptkerndoelen op een overzichtelijke manier doornemen? Je vindt hier het kerndoelenboek.

Hoe wordt burgerschapsonderwijs geïntegreerd in het curriculum?

In veel landen is burgerschapsonderwijs een verplicht onderdeel van het curriculum. Het kan geïntegreerd worden in bestaande vakken, zoals maatschappijleer of geschiedenis, maar ook in de vorm van speciale projecten, activiteiten of lessen over maatschappelijke thema's.

Wat zijn de belangrijkste thema's binnen burgerschapsonderwijs?

Veelvoorkomende thema's zijn o.a. democratie, rechtvaardigheid, mensenrechten, diversiteit, participatie, milieubewustzijn en sociale verantwoordelijkheid. Deze thema's helpen leerlingen om een breed begrip van de samenleving te krijgen en hun rol daarin te ontwikkelen.

Wie is verantwoordelijk voor het geven van burgerschapsonderwijs?

In de meeste gevallen zijn scholen en leerkrachten verantwoordelijk voor het geven van burgerschapsonderwijs. Er kunnen ook externe organisaties of gastsprekers worden ingezet voor speciale projecten of lessen.

Hoe wordt de effectiviteit van burgerschapsonderwijs gemeten?

Het meten van de effectiviteit van burgerschapsonderwijs kan complex zijn. Veelgebruikte methoden zijn o.a. evaluaties, enquêtes, observaties en gesprekken met leerlingen. Vaak wordt gekeken naar veranderingen in houding, gedrag en betrokkenheid bij maatschappelijke activiteiten.

Wat zijn de uitdagingen bij het geven van burgerschapsonderwijs?

Enkele voorbeelden van uitdagingen waar je tegenaan kunt lopen bij het geven van burgerschapsonderwijs zijn:

  • het behandelen van gevoelige onderwerpen
  • het waarborgen van een inclusieve omgeving
  • het omgaan met verschillende meningen en overtuigingen
  • het vinden van een goede manier om burgerschapsonderwijs te integreren in een druk curriculum

Hoe kunnen ouders betrokken worden bij burgerschapsonderwijs?

Ouders kunnen bijvoorbeeld betrokken worden door middel van ouderavonden, workshops of gezamenlijke activiteiten met leerlingen. Ook kunnen zij worden aangemoedigd om met hun kinderen te praten over burgerschapsthema's en maatschappelijke kwesties.

Hoe kunnen scholen burgerschapsonderwijs bevorderen buiten het klaslokaal?

Scholen kunnen burgerschapsonderwijs bevorderen door het organiseren van maatschappelijke projecten, vrijwilligerswerk, debatten en andere buitenschoolse activiteiten. Dit biedt leerlingen de kans om hun burgerschapsvaardigheden in de praktijk te brengen.

Hoe kun je jezelf als leerkracht professionaliseren in burgerschapsonderwijs?

Wil jij als professional in het basisonderwijs leren hoe je het burgerschapsonderwijs op jouw school goed vormgeeft? Kies dan voor de praktijkgerichte post-hbo opleiding Burgerschapsonderwijs van Inholland Academy. 

Meer weten? Bekijk de post-hbo opleiding Burgerschapsonderwijs

Heb je vragen?

We helpen je graag verder!

Whatsapp
06 1144 9918
Telefoon
088 466 3030