Coördinator Wetenschap en Technologie

Programma post-hbo Coördinator Wetenschap en Technologie

Tijdens de opleiding Coördinator Wetenschap en Technologie staat de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren centraal. Dit wordt geïntroduceerd aan de hand van voorbeeldlessen en vervolgens uitgediept. Je legt gedurende de opleiding een portfolio aan, waarin je verslag doet van de activiteiten die je uitvoert.

Opbouw van de opleiding Coördinator Wetenschap en Technologie

Module 1: Onderzoekend leren

Module 1: Onderzoekend leren

Vanuit de verwondering en vraag van de leerling ontstaat een onderzoeksvraag. In deze module worden je handvatten aangereikt om vanuit deze vragen inspirerende en leerzame lessen te maken.

 • de didactiek van onderzoekend leren
 • aansluiten bij het jonge en oudere kind en verschillende leerstijlen
 • stellen van operationele vragen
 • verschillende werkvormen
 • ontwikkelen van lesmateriaal
 • omgevingsonderwijs
 • vakoverstijgend werken
 • kerndoelen en leerlijnen
 • betrekken van collega’s

 Bij deze module horen de volgende activiteiten:

 • je verzorgt onderzoekslessen in onder-, midden- en bovenbouw
 • je ontwerpt zelf lessen, naast de aangereikte voorbeeldlessen
 • je maakt een begin aan het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn voor je school
 • je inventariseert de behoefte binnen het team van de school op deze onderwijsthema’s en krijgt handvatten om collega’s te enthousiasmeren en te betrekken bij wetenschap- en technologieonderwijs

Module 2: Ontwerpend leren

Module 2: Ontwerpend leren

Uitgedaagd door een probleemstelling creëren leerlingen een eigen oplossing voor het probleem, volgens een vaste cyclus van ontwerpen tot testen. Dit is de aanzet voor een vakoverstijgend project dat je uitvoert op je eigen school.

Wat komt aan bod?

 • didactiek van ontwerpend leren
 • formuleren van geschikte ontwerpvraag
 • rol van de leerkracht bij ontwerpend leren
 • vakoverstijgende projecten
 • maakonderwijs
 • programmeren en robotica
 • het begeleiden en coachen van collega’s

Bij deze module horen de volgende activiteiten:

 • het ontwerpen en verzorgen van ontwerplessen en een programmeerles in onder-, midden- en bovenbouw
 • het uitbreiden van de doorlopende leerlijn voor je school met ontwerpactiviteiten die je integreert in projecten

Module 3: Een visie voor jouw school

Module 3: Een visie voor jouw school

Deze module is bedoeld om je inzichten te verankeren in jouw school. Tijdens deze module word je intensief getraind om dit veranderingsproces in te zetten.

Wat komt aan bod?

 • afronden doorlopende leerlijn
 • coachen en betrekken van collega’s
 • inzetten en begeleiden van een veranderingsproces
 • belang van wetenschap en technologie

Bij deze module horen de volgende activiteiten:

 • ontwerp van een vakoverstijgend project, gebaseerd op de didactiek van onderzoekend en/of ontwerpend leren. Je voert dit uit in twee klassen
 • afronding van de doorlopende leerlijn met een eindopdracht, waarvan je het doel vaststelt in overleg met het team van je eigen school. Dit kan een beleidsplan of visiestuk zijn

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven