Opleiding Beschermingsbewindvoerder

Programma post-hbo Beschermingsbewindvoering

Het programma van de opleiding Beschermingsbewindvoerder is praktisch ingericht. Het programma bestaat uit 14 dagdelen van vier uur. Je gaat zowel tijdens de lessen als thuis aan de slag met de aangereikte theorie. Na elke les krijg je opdrachten mee naar huis en die worden in de daarop volgende les behandeld. De lessen zijn onderverdeeld in twee blokken: Beschermbewindvoerder en Schuldhulpverlening in vogelvlucht.

Opbouw van de opleiding Beschermingsbewindvoering

Blok 1: Beschermingsbewindvoering

Dagdeel 1: Introductie Bewindvoering

In het eerste dagdeel worden de volgende onderwerpen toegelicht: 

 • Juridische context van de beschermingsmaatregelen
 • Relevante wet- en regelgeving
 • Rol van de rechtbank
 • Taken en bevoegdheden bewindvoerder
 • Rechten en plichten onderbewindgestelde
 • Beëindiging bewindvoering
   

Dagdeel 2: Bewindvoering

Het tweede dagdeel worden de volgende onderwerpen toegelicht:

 • Kwaliteitsvereisten en verplichtingen.
 • Klachtbehandeling
 • Zaakwaarneming 

Dagdeel 3: Stappenplan + formulieren

Tijdens dit dagdeel wordt dieper ingegaan op de volgende onderwerpen: 

 • Dossier opbouw volgens branchevereniging en Algemene Maatregel van Bestuur ten aanzien van de Wet Wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap
 • Akkoordverklaring
 • Plan van aanpak en aanvullend plan van aanpak
 • Boedelbeschrijving
 • Rekening & verantwoording 

Dagdeel 4: Budgetteren

In het vierde dagdeel wordt dieper ingegaan op het onderwerp budgetteren. Je gaat aan de slag met de volgende onderwerpen: 

 • Financieel kloppend en uitvoerbaar budgetplan maken
 • Uitleggen van een budgetplan
 • Budgetplan uitvoeren
   

Dagdeel 5 en 6: Communicatie

In dit dagdeel staat het onderwerp communiceren centraal. Er wordt dieper ingegaan op de volgende onderwerpen:

 • Communiceren met schuldeisers
 • Communiceren met hulpverleners
 • Communiceren met klanten
 • Duidelijk communiceren met klanten met verschillende psychische achtergronden
 • Omgaan met weerstand
 • Huisbezoek en telefoon
 • Rollenspel
   

Dagdeel 7: Effectief werken/zelfmanagement

Je gaat aan de slag met:

 • Tijd voor reflectie
 • Valkuilen in vak
 • Onderscheid tussen verantwoording en verantwoordelijk
 • Inrichting werkzaamheden
   

Dagdeel 8 en 9: Belastingen

Je behandelt tijdens dit dagdeel de volgende twee onderwerpen: 

 • Wetgeving
 • Toeslagen
 • Box 1 aangifte
   

Dagdeel 10: Sociale Zekerheid

Je behandelt de volgende onderwerpen:

 • Behandel en bezwaartermijnen
 • Inkomstenbronnen
 • Inkomensondersteunende maatregelen

Toetsing

 • Sociale kaart
 • Dossier opbouw van bewindvoering

Blok 2: Schuldhulpverlening in vogelvlucht

Dagdeel 11: Schuldeisers

Je gaat aan de slag met de volgende vraagstukken en onderwerpen:

 • Welke schuldeisers komen we tegen?
 • Hoe ga je met schuldeisers/ deurwaarders om?
 • incassoprocedures
 • beslagrecht
 • preferentie
   

Dagdeel 12: Schuldhulpverlening

Het thema schuldhulpverlening staat centraal tijdens dit dagdeel. Je gaat aan de slag met:

 • Proces Schuldhulpverlening
 • Gedragscode
   

Dagdeel 13: SHV VTLB

Tijdens dit dagdeel behandel je de volgende onderwerpen:

 • VTLB berekenen
 • aflossingsvoorstel
 • Recofa richtlijnen

Dagdeel 14: Wettelijke Schuldsaneringsregeling

Je gaat dieper in op  de volgende onderwerpen: 

 • WSNP
 • moratorium
 • dwangakkoord - WSNP
 • samenwerking WSNP – en beschermingsbewindvoerder

Toetsing

 • Plan van Aanpak schuldhulpverlening

Bijzonderheden

Ben je in het bezit van een post-hbo certificaat SHV of ben je KIWA SHV I en II gecertificeerd, dan heb je vrijstelling voor blok 2 en zijn de kosten voor blok 1 incl. behandeling plan van aanpak en certificaatuitreiking eind blok 2: € 2.025.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven