Beroepsregistratie Jeugd- en gezinsprofessional (nascholing SKJ)

Programma post-hbo Beroepsregistratie Jeugd- en gezinsprofessional (SKJ)

Deze nascholing voldoet aan de eisen van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Module 1 en 2 vormen samen de verplichte nascholing voor beroepsregistratie SKJ.

De opzet van de opleiding is “blended”. Dit wil zeggen dat de scholing bestaat uit een mix van klassikale lessen en e-learning activiteiten.

Opbouw van de opleiding Beroepsregistratie Jeugd- en gezinsprofessional (nascholing SKJ)

Module 1: Praktijk van de jeugd- en gezinsprofessional

Module 1: Praktijk van de jeugd- en gezinsprofessional

Deze module is een verplicht onderdeel voor alle deelnemers. Dit praktijkgerichte onderdeel is een combinatie van werken en leren. De studiebelasting is 15 EC’s (1 EC is 28 studiebelastingsuren).

In deze module komen de thema’s professionaliseren, werken volgens professionele standaarden (beroepscode en richtlijnen) en methodisch werken in de jeugdhulp aan de orde. Er worden vanuit een oplossingsgerichte en contextuele benadering en aan de hand van de richtlijnen Jeugdhulp verschillende stappen uit een hulpverleningstraject getraind. Meerzijdige partijdigheid komt uitgebreid aan bod.

Gedurende deze module vinden er ook intervisiebijeenkomsten plaats.

Module 2: Verdiepend programma van de jeugd- en gezinsprofessional

Module 2: Verdiepend programma van de jeugd- en gezinsprofessional

In deze module komen de verschillende beroepscontexten kenmerkend voor het jeugddomein aan de orde. De studiebelasting is 30 EC’s. De onderwerpen die behandeld worden zijn bijvoorbeeld:

 • Jeugdrecht
  De wettelijke kaders staan tijdens dit onderdeel op de voorgrond. Je doet relevante en actuele kennis op van de juridische én de beleidsaspecten die de kaders vormen van het jeugddomein.
 • Complexe opvoedsituaties: Richtlijnen Jeugdhulp
  In dit onderdeel van de opleiding doe je kennis op over effectief werken in de jeugdhulp. Je verdiept je in orthopedagogiek, gezinspedagogiek en ontwikkelingspsychopathologie aan de hand van de richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming. Onderwerpen als hechting, gedragsproblemen, ADHD, ASS, middelengebruik, de gevolgen voor kinderen van complexe echtscheidingen en/ of opgroeien met ouders met psychiatrische problematiek of een licht verstandelijke beperking komen aan bod.
 • Dwang en drang
  In dit onderdeel verdiep je je in het werken in opvoedsituaties waarin sprake is van drang en dwang. De ontwikkeling en de veiligheid van het kind/ de jeugdige staat onder druk. Er kan sprake zijn van huiselijk geweld. Ingrijpen is noodzakelijk. De jeugd- en gezinsprofessional dient een positie in te nemen en om te gaan met verschillen in opvattingen over wat nodig en gewenst is, met tegenstrijdige belangen en met verschil in waarden. De professionele standaarden, de richtlijnen en de beroepscode, vormen de basis voor het handelen in deze situaties.
 • Preventie: veel voorkomende opvoedvragen
  Het gaat hier om een opvoedvraag waarbij volgens de piramide van opvoedingsondersteuning individuele gespreksvoering met ouders de beste aanpak is (Van Dijk en Prinsen, 2008). Je handelt methodisch op basis van theorieën over jeugd en opvoeden, ouderschap, richtlijnen vanuit de jeugdgezondheidszorg en visie/ filosofie over opgroeien en opvoeden. 

Voor onderdelen van module 2 kun je op basis van je werk- en scholingservaring vrijstellingen krijgen. Vraag hier naar bij de opleidingsadviseur.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven

Heb je vragen?

We helpen je graag verder!

Whatsapp
06 1144 9918
Telefoon
088 466 3030