Ben je niet direct toelaatbaar? Dan kan je misschien een deficiëntietoets doen.

Deficiëntietoets en voorbereiding

Het kan zijn dat je een havo- of vwo-diploma hebt waarmee je niet toelaatbaar bent, omdat één of meer verplichte eindexamenvakken ontbreken. Dit heet deficiëntie. Deze deficiëntie moet zijn weggewerkt voordat je begint aan de opleiding en dit kan door middel van een deficiëntietoets. Start je in september? Dan moet je voor 1 september je deficiëntie hebben weggewerkt. Start je in februari? Dan moet de deficiëntie voor 1 februari weggewerkt zijn.

Aanmelden deficiëntietoets

 1. Schrijf je eerst in voor een opleiding via Studielink.
 2. Stuur daarna een e-mail naar toelatingstoets@inholland.nl.
 3. Binnen drie werkdagen ontvang je per mail een inschrijfformulier met instructies. Hierin staat hoe je je inschrijving afrondt en hoe je de betaling voor de toets in orde maakt.

Voorbereiding

Voor de septemberinstroom bieden wij voor een klein aantal deficiëntietoetsen een voorbereidingscursus aan. Deze cursus wordt afgesloten met een eindtoets die gelijk is aan de vaktoets van de toelatingstoets. Voor de februari-instroom worden geen voorbereidingscursussen aangeboden. 

Bekijk de voorbereidingscursussen  >

Kosten

Deelname aan een deficiëntietoets kost €90. Bij meerdere vaktoetsen kost het €135.

Toetsdata

Afname
deficiëntietoets
Laatste af-/
aanmelddatum
Locatie
deficiëntietoets
Herkansing
deficiëntietoets
Herkansing
locatie
Zaterdag
15 juni 2024
31 mei 2024 Diemen Vrijdag
5 juli 2024
Haarlem
Vrijdag
5 juli 2024
10 juni 2024 Haarlem Donderdag
22 augustus 2024
Haarlem

 

Deficiëntietoets infowijzer

Meer info over de Deficiëntietoets

Hieronder vind je per vak beschreven waar de deficiëntietoets uit bestaat en hoe jij je daarop kunt voorbereiden.

Bedrijfseconomie

Bedrijfseconomie

Voor welke opleiding:

 • B Accountancy
 • B Finance & Control: Bedrijfseconomie
 • Ad Bedrijfseconomie

Toetsvorm: Schriftelijke toets

Toetsduur: Maximaal 90 minuten

Inhoud: Bedrijfseconomische onderwerpen op het gebied van waarde en winst, financiering en kostprijsberekening.

Literatuur: Basisvaardigheden Toegepast Rekenen, 4e druk
G.J.S. Reus, W.E. Groen
Noordhoff Uitgevers BV
ISBN 978-90-01-89584-6

Van de volgende hoofdstukken dient bestudeerd te worden en dienen de vraagstukken geoefend te worden: 
Van de volgende hoofdstukken dient bestudeerd te worden en dienen de vraagstukken
geoefend te worden:
• hoofdstuk 1
• hoofdstuk 2, paragraaf 4 tot en met 7
• hoofdstuk 3
• hoofdstuk 4
• hoofdstuk 5, paragraaf 5.1 5.4 en 5.5
• hoofdstuk 9, paragraaf 1 t/m 6

Toegestane hulpmiddelen: Bij het maken van deze toets is een niet-grafische en niet-programmeerbare rekenmachine toegestaan en noodzakelijk. Deze dient zelf meegebracht te worden.

Biologie

Biologie

Voor welke opleiding:

 • B Verloskunde
 • B Opleiding tot Verpleegkundige

Toetsvorm: De toets is schriftelijk en bestaat uit meerkeuzevragen

Toetsduur: Maximaal 90 minuten

Inhoud: De toets biologie zal bestaan uit vragen uit het boek Samengevat Biologie met de onderwerpen:

 • Cellen, organen en orgaanstelsels
 • Erfelijkheid
 • Celcyclus en DNA
 • Genexpressie, RNA en eiwitsynthese
 • Fotosynthese, dissimilatie en voortgezette assimilatie (geen fotosynthese/plantkunde)
 • Voeding en vertering
 • Bloedsomloop
 • Gaswisseling
 • Lever en nieren/ uitscheiding
 • Zenuwstelstel en spieren
 • Hormonale regeling
 • Huid en immuniteit

Literatuur: Samengevat Biologie,
Thieme Meulenhoff
ISBN 978 90 06 07869 5 of ISBN 978 90 06 14413 0


Van de volgende hoofdstukken dient bestudeerd te worden en dienen de vraagstukken
geoefend te worden:
1 Cellen, organen en orgaanstelsels
3 Erfelijkheid
4 Celcyclus en DNA
5 Genexpressie, RNA en eiwitsynthese
7 Fotosynthese en (voortgezette) dissimilatie (geen fotosynthese/plantkunde)
10 Voeding en vertering
11 Bloedsomloop
12 Gaswisseling
13 Lever, nieren en uitscheiding
16 Zenuwstelsel en spieren
17 Hormonale regeling
18 Huid en immuniteit

Toegestane hulpmiddelen: Geen Woordenboek. Een rekenmachine en binas zijn noodzakelijk. Deze moeten zelf meegenomen worden.

Economics B

Economics B

 • B Business Innovation (International Business Innovation Studies) (EN)
 • B Tourism Management (EN)

Type of exam: The exam is a written exam with open short-essay questions based on a case study

Duration of exam: 90 minutes

Content: The basic macro-economics test is based on common, secondary school-level,
knowledge of macro-economic concepts and principles. The exam may cover
any of the following topics:

 • Wants, needs, scarcity
 • Market economy, command economy, mixed economy
 • Role of money
 • Monetary policy
 • Inflation, causes of inflation
 • Nominal and real gross domestic product
 • Fiscal policy
 • Unemployment
 • Budget deficits and public debt
 • Free trade and trade barriers
 • Demand, supply, markets and prices

Literature: IB Economics Review Guide - https://en.wikibooks.org/wiki/IB_Economics
Study sections 1.1,1.3,2.1,5.1,5.2 and 5.3

Permitted resources: It is allowed to use a basic scientific calculator. A graphing calculator is not allowed.

Management & Organisatie

Management & Organisatie

 • B Communicatie  
 • Ad Crossmediale Communicatie 
 • B Facility Management 
 • B Leisure & Events Management
 • Ad Facilitair Eventmanagement
 • B Integrale Veiligheidskunde 
 • B Business Studies 
 • Ad Business Studies Logistiek 
 • B Tourism Management  

Toetsvorm:
Een schriftelijke toets met gedeeltelijk open vragen.

Toetsduur:
Maximaal 90 minuten.

Inhoud:
In deze toets staan de onderwerpen balans (bezit, schuld, EV) en resultatenrekening (kosten en opbrengsten), break-even, de financiële kengetallen en ontvangsten & uitgaven centraal. Het gaat om de rekenvaardigheid, maar er worden ook vragen gesteld over de theorie.

Literatuur:
Ter voorbereiding zijn de volgende lesboeken van toepassing: 

Bedrijfseconomie in Balans havo theorieboek 2, auteur: Van Vlimmeren e.a.(2017). Uitgeverij: Van Vlimmeren, ISBN 978-94-6287-197-7  

Bedrijfseconomie in Balans havo opgavenboek 2, auteur: Van Vlimmeren e.a. (2018). Uitgeverij: Van Vlimmeren, ISBN 978-94-6287-199-1  

Bedrijfseconomie in Balans havo antwoordenboek 2, auteur: Van Vlimmeren e.a. (2018). Uitgeverij: Van Vlimmeren, ISBN 978-94-6287-200-4. Dit boek is niet verplicht, maar wel handig om de uitwerkingen te controleren. 

Bedrijfseconomie in Balans havo werkboek 2, auteur: Van Vlimmeren e.a. (2018). Uitgeverij: Van Vlimmeren, ISBN 978-94-6287-198-4. Het werkboek bevat de vragen uit het opgavenboek en dan ruimte om de antwoorden er onder te plaatsen. Het werkboek is niet noodzakelijk. 

Uit het boek Bedrijfseconomie in Balans havo theorieboek 2 dient de volgende stof bestudeerd te worden:  

 • Hoofdstuk 25 Kostensoorten 
 • Paragraaf 27.1 variabele en constante kosten + 27.2 break-evenanalyse 
 • Hoofdstuk 28 Accrual accounting en matchingprincipe  
 • Paragraaf 29.1 balans en winst- en verliesrekening 
 • Paragraaf 30.1 begrote beginbalans + paragraaf 30.2 resultatenbegroting (liquiditeitsbegroting wordt niet bevraagd) + paragraaf 30.3 begrote eindbalans  
 • Hoofdstuk 32 Regels voor de activa en passiva  
 • Hoofdstuk 34 Liquiditeitskengetallen, cashflow en solvabiliteitskengetallen  
 • Paragraaf 35.1 rentabiliteit totale vermogen + paragraaf 35.2 rentabiliteit eigen vermogen 

Uit het opgavenboek kunnen voor bovenstaande hoofdstukken en paragrafen de opgaven gemaakt worden. 

Basisvaardigheden rekenen voor de Pabo, zowel 3e als 4e druk kunnen gebruikt worden. Auteur: Sieb Kemme e.a. Uitgeverij: Noordhoff. ISBN 978-90-01-89582-2 

Uit het boek Basisvaardigheden Rekenen voor de Pabo 4e druk (3e druk mag ook) dient de volgende stof bestudeerd te worden  

 • Hoofdstuk 1 Getallen 
 • Hoofdstuk 2 Rekenen 
 • Hoofdstuk 5 Schattend rekenen 
 • Hoofdstuk 6 Breuken
 • Hoofdstuk 8 Procenten 

Toegestane hulpmiddelen:
Pen een niet-grafische en niet-programmeerbare rekenmachine toegestaan en noodzakelijk. Deze dient zelf meegebracht te worden. Liniaal mag meegenomen worden, maar is niet noodzakelijk. 

Natuurkunde

Natuurkunde

Voor welke opleiding:

 • B Bouwkunde
 • B Business Engineering
 • B Elektrotechniek
 • B Luchtvaarttechnologie
 • B Werktuigbouwkunde

Toetsvorm: De toets is schriftelijk en bestaat uit open vragen

Toetsduur: Maximaal 120 minuten

Inhoud: De toets bestaat uit toepassingsvragen die vergelijkbaar zijn met die uit het oefenmateriaal. Bij de toets zit een formuleblad met benodigde formules. Zonder gedegen vaardigheid met de leerstof is het niet mogelijk de vragen te beantwoorden.
Houd rekening met een zeer grote studielast. De stof omvat een groot gedeelte van de
havo leerstof van Natuurkunde. Een havo leerling doet er honderden uren over om zich
die stof eigen te maken. Het heeft geen enkele zin om op een goed geluk of na een
kleine inspanning aan de 21+ toets deel te nemen.

Literatuur: Basisvaardigheden toegepaste Natuurkunde
Besselink en van den Broeck,
Noordhoff Uitgevers,
ISBN 978-90-01-77433-2
(of een nieuwe druk 978-90-01-74889-0, 6 januari 2021)

Bestudeer hoofdstuk 1 t/m 7 en H10 paragraaf 1 en 2 en bovendien rek ε, rekspanning σ, en Elasticiteitsmodulus
Mechanica:
Basisvaardigheden: grootheden, eenheden, diagrammen, meetonzekerheden,
significante cijfers.
Bewegen: eenparige beweging, eenparig versnelde beweging, snelheid op een tijdstip.
Krachten: rekenen met krachten, evenwicht, wetten van Newton.
Arbeid en energie: Arbeid, energievormen, kinetische energie, vermogen, rendement.
Atoombouw.
Elektriciteit:
Wet van Ohm, parallel- en serieschakelingen, elektrische energie, vermogen,
rendement, huisinstallaties.
Warmte:
Soortgelijke warmte, warmte capaciteit, geleiding, stroming, straling, vermogen.
Atomen
Atoombouw, Isotopen

Voorbereidingscursus: Natuurkunde
Cursusplaats: Inholland Alkmaar, Bergerweg 100, 1817 MN Alkmaar
Cursusprijs: €125, exclusief examengeld 21+ toets en studiemateriaal
Wanneer: 5 woensdagavonden in 2024
28 februari, 20 maart,17 april, 15 mei en 5 juni. 12 juni is een uitloopdag
Tijd: 18:00 uur t/m 21:00 uur
Toets: 15 juni 2024
Aanmelden kan tot vrijdag 23 februari 2024. Je meldt je aan door een bericht te mailen naar: 21+cursussen.TOI@inholland.nl

Wij verzoeken je om in dat bericht je voornaam, achternaam, volledige postadres en telefoonnummer te vermelden en aan te geven welke opleiding je wilt gaan doen, welke vooropleiding je hebt gedaan en dat jij je wilt opgeven voor de cursus Natuurkunde.Toegestane hulpmiddelen: Pen, potlood, papier, geodriehoek of liniaal en een niet–grafische en nietprogrammeerbare rekenmachine.

Scheikunde (variant Gezondheid, Sport en Welzijn)

Scheikunde (variant Gezondheid, Sport en Welzijn)

Voor welke opleiding:

 • B Verloskunde

Toetsvorm: Meerkeuzevragen

Toetsduur: Maximaal 90 minuten

Inhoud: De volgende onderwerpen zijn geselecteerd uit het boek “samengevat Scheikunde": Van atomen tot stoffen, reactie, koolstofchemie en biochemie, energie.

Literatuur: Samengevat Scheikunde
Thieme Meulenhoff
ISBN 9789006112559 (editie 2023)
Onderwerpen:
• Van atomen tot stoffen
• Reactie
• Koolstofchemie en biochemie
• Energie
Het betreft de hoofdstukken: 1,2,3 en 4.

Toegestane hulpmiddelen: Het gebruik van het Binas-tabellenboek en een niet-grafische en nietprogrammeerbare rekenmachine is toegestaan en noodzakelijk. Deze moeten zelf
meegebracht worden.

Scheikunde (variant Agri, Food & Life Sciences)

Scheikunde (variant Agri, Food & Life Sciences)

Voor welke opleiding:

 • B Dier in duurzame samenleving

Toetsvorm: Meerkeuzevragen

Toetsduur: Maximaal 90 minuten

Inhoud: Deze toets betreft een combinatie van de vakken Wiskunde en Scheikunde, en is qua niveau en inhoud vergelijkbaar met het eindexamenniveau havo.

Literatuur: Basischemie voor studenten in het beroepsonderwijs,
J.H. Vermaat, J.J.H. Weierink
8ste druk
ISBN 9789057401480
Uitgeverij Kavanah

Hoofdstukken:
1 Stoffen
2 Chemische reactie, moleculen en atomen
3 Zouten, metalen en moleculaire stoffen
4 Bindingen en reacties van moleculaire stoffen en zouten
5 Chemisch rekenen
6 Reactiesnelheid en evenwichten
7 Zuren en basen
9 Analyse
10 Organische chemie – koolwaterstoffen
11 Organische chemie - karakteristieke groepen en polymeren

Tips om te leren: Gebruik ook eens filmpjes van YouTube. Te vinden onder trefwoord:
scheikundelessen gecombineerd met de woorden uit de lesinhoud.

Ook kun je via Google search oefenen met de naamgeving van stoffen en het maken van
reactievergelijkingen.

Toegestane hulpmiddelen: Het gebruik van het Binas-tabellenboek en een niet-grafische en nietprogrammeerbare rekenmachine is toegestaan en noodzakelijk. Deze moeten zelf
meegebracht worden.

Wiskunde A

Wiskunde A

Voor welke opleiding:

 • B Technische Bedrijfskunde
 • B Food Commerce and Technology
 • B Landscape and Environment Management
 • B Verloskunde
 • B Tuinbouw & Agribusiness
 • AD Tuinbouwmanagement
 • AD Maintenance

Toetsvorm: Schriftelijke toets

Toetsduur: Maximaal 120 minuten

Inhoud: De toets omvat de volgende onderwerpen:

 1. Rekenen met breuken
 2. Rekenen met breuken met wortels
 3. Rekenen met letters
 4. Rekenen met machten
 5. Afronden
 6. Eerste- en tweedegraadsvergelijkingen
 7. Ontbinden in factoren
 8. Vergelijkingen van lijnen
 9. Kwadratische functies
 10. Rekenen met percentages

Literatuur: Basisboek Wiskunde,
J. vd Craats & Rob Bosch
ISBN 978-90-430-1156-3 (of een
nieuwere druk.)
Getoetst worden Hoofdstuk 1 tm 6, 9 tm 12 en 16.

Toegestane hulpmiddelen: Pen, potlood, papier, geodriehoek. Geen rekenmachine.

Voorbereidingscursus: Wiskunde A
Cursusplaats: Inholland Diemen, Wildenborch 6, 1112 XB Diemen
Cursusprijs: €100, exclusief examengeld 21+ toets en studiemateriaal
Wanneer: 4 maandagavonden in 2024 15 april, 6 mei, 27 mei en 3 juni. 10 juni is een uitloopdag
Tijd: 18:00 uur t/m 21:00 uur
Toets: 15 juni 2024

Aanmelden voor de bijspijkercursus Wiskunde A kan tot vrijdag 5 april 2024. Je meldt je aan door een bericht te mailen naar: 21+cursussen.TOI@inholland.nl

Wij verzoeken je om in dat bericht je voornaam, achternaam, volledige postadres en telefoonnummer te vermelden en aan te geven welke opleiding je wilt gaan doen, welke vooropleiding je hebt gedaan en dat jij je wilt opgeven voor de cursus Wiskunde A.

Wiskunde B

Wiskunde B

Voor welke opleiding:

 • B Medisch Beeldvormende & Radiotherapeutische Technieken
 • B Technische bedrijfskunde
 • B Technische informatica
 • B Toegepaste Wiskunde

Toetsvorm: Schriftelijke toets met open vragen

Toetsduur: Maximaal 120 minuten

Inhoud: De toets omvat de volgende onderwerpen:

 • Rekenen
 • Machten
 • Haakjes
 • Breuken met letters
 • Formules en grafieken
 • Lijnen
 • Tweedegraads functies
 • Machtsfuncties
 • Differentiëren van machtsfuncties
 • Goniometrie

Literatuur
Wiskunde, de basis deel 1
Jaap Grasmeijer
ISBN 9789001749705.
Getoetst worden H1, H2, H3.1-H3.9, H3.11-H3.12, H4.1-H4.4, H5.1-H5.4, deels H5.5 en H5.7, H8.1-H8.4.

Basisboek Wiskunde
tweede editie,
Jan van de Craats & Rob Bosch
ISBN 978-90-430-1156-3 (of een nieuwere druk.)
Getoetst worden Hoofdstuk 1 tot en
met 6, 9 tot en met 12, 16 tot en met 18 en 20

Toegestane hulpmiddelen: Pen, potlood, papier, geodriehoek, een niet-grafische en niet-programmeerbare rekenmachine.

Voorbereidingscursus Wiskunde B
Cursusplaats: Inholland Alkmaar, Bergerweg 200, 1817 MN Alkmaar
Cursusprijs: €140, exclusief examengeld 21+ toets en studiemateriaal
Wanneer: 8 donderdagavonden in 2024 29 februari, 14 maart, 28 maart, 11 april, 25 april, 16 mei, 30 mei en 6 juni 13 juni is een uitloopdag
Tijd: 18:00 uur t/m 21:00 uur
Toets: 15 juni 2024
Aanmelden kan tot vrijdag 23 februari 2024. Je meldt je aan door een bericht te mailen naar: 21+cursussen.TOI@inholland.nl (inclusief

Wij verzoeken je om in dat bericht je voornaam, achternaam, volledige postadres en telefoonnummer te vermelden en aan te geven welke opleiding je wilt gaan doen, welke vooropleiding je hebt gedaan en dat jij je wilt opgeven voor de cursus Wiskunde B.

Heb je vragen?

We helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228