Bereid je voor en maak een vliegende start.

Voorbereidingscursussen

Begin jij straks aan een opleiding van Hogeschool Inholland en wil je gelijk een goede start maken? Bereid je dan voor op je nieuwe studie met een van onze voorbereidingscursussen. Ook als je je wilt bijscholen of je kennis wilt opfrissen voor de deficiëntietoets of toelatingstoets (21+toets), dan kun je bij ons terecht.

Soorten cursussen

Er zijn drie soorten voorbereidingscursussen:

  • Voorbereidingscursussen voor toelatingstoetsen
    Moet je een deficiëntietoets of toelatingstoets (21+toets) maken? Je kunt de slagingskans van deze toelatingstoetsen flink verhogen door een van onze korte voorbereidingscursussen te volgen.
  • Zomercursussen
    Met een zomercursus bereid je je goed voor op studeren in het hbo, door je bijvoorbeeld te verdiepen in bepaalde eerstejaarstoetsen.
  • Mbo-hbo cursussen
    Veel mbo'ers moeten in het eerste jaar aan het hbo wennen aan bijvoorbeeld het andere lestempo. Door een voorbereidende cursus te volgen, ben je alvast goed voorbereid op de overstap naar het hbo.

Voorbereidingscursussen voor toelatingstoetsen

Voorbereidingscursussen voor toelatingstoetsen

Voorbereidingscursus Natuurkunde
Voorbereiden op: Toelatingstoets Natuurkunde
Opleidingen: B Bouwkunde, B Civiele Techniek, B Elektrotechniek, B Luchtvaarttechnologie en B Werktuigbouwkunde
Cursusplaats: Inholland Alkmaar, Bergerweg 100, 1817 MN Alkmaar
Cursusprijs: €125, exclusief examengeld 21+ toets en studiemateriaal
Wanneer: 5 avonden op woensdagavond 2023
12 april, 26 april,10 mei, 17 mei en 31 mei.
14 juni is een reserveavond
Tijd: 18:00 uur t/m 21:00 uur

 Aanmelden voor de bijspijkercursus Natuurkunde kan tot woensdag 5 april 2023. Je meldt je aan door een bericht te mailen naar: 21+cursussen.TOI@inholland.nl

Wij verzoeken je om in dat bericht je voornaam, achternaam, volledige postadres en telefoonnummer te vermelden en aan te geven welke opleiding je wilt gaan doen, welke vooropleiding je hebt gedaan en dat jij je wilt opgeven voor de cursus Natuurkunde.

Let op: De cursus start minder dan een week na de deadline voor aanmelden. Het is daarom echt niet mogelijk nog mee te doen als je je niet tijdig hebt aangemeld!

Voorbereidingscursus Wiskunde A
Voorbereiden op: Toelatingstoets Wiskunde A
Opleidingen: B Bouwmanagement & Vastgoed/ Ruimtelijke Ontwikkeling, B Business IT & Management, Ad IT Service Management, B Technische Bedrijfskunde, B Informatica, B Landscape and Environment Management, B Verloskunde, B Tuinbouw & Agribusiness, Ad Tuinbouwmanagement, B Food Commerce and Technology, Ad Maintenance.
Cursusplaats: Inholland Diemen, Wildenborch 6, 1112 XB Diemen
Cursusprijs: €100, exclusief examengeld 21+ toets en studiemateriaal
Wanneer: 4 avonden op woensdagavond 2023
24 april, 8 mei, 22 mei en 5 juni.
12 juni is een reserveavond
Tijd: 18:00 uur t/m 21:00 uur

 Aanmelden voor de bijspijkercursus Wiskunde A kan tot maandag 17 april 2023. Je meldt je aan door een bericht te mailen naar: 21+cursussen.TOI@inholland.nl

Wij verzoeken je om in dat bericht je voornaam, achternaam, volledige postadres en telefoonnummer te vermelden en aan te geven welke opleiding je wilt gaan doen, welke vooropleiding je hebt gedaan en dat jij je wilt opgeven voor de cursus Wiskunde A.

Let op: De cursus start minder dan een week na de deadline voor aanmelden. Het is daarom echt niet mogelijk nog mee te doen als je je niet tijdig hebt aangemeld!

Voorbereidingscursus Wiskunde B
Voorbereiden op: Toelatingstoets Wiskunde B
Opleidingen: B Medisch Beeldvormende & Radiotherapeutische Technieken, B Technische informatica, B Toegepaste Wiskunde, B Bouwkunde, B Civiele Techniek, B Elektrotechniek, B Luchtvaarttechnologie en B Werktuigbouwkunde
Cursusplaats: Inholland Haarlem, Bijdorplaan 15, 2015 CE Haarlem
Cursusprijs: €140, exclusief examengeld 21+ toets en studiemateriaal
Wanneer: 8 avonden op maandagavond 2023
27 maart, 3 april, 17 april, 24 april, 8 mei, 15 mei, 22 mei en 5 juni
12 juni is een reserveavond
Tijd: 18:00 uur t/m 21:00 uur

 Aanmelden voor de bijspijkercursus Wiskunde B kan tot maandag 20 maart 2023. Je meldt je aan door een bericht te mailen naar: 21+cursussen.TOI@inholland.nl

Wij verzoeken je om in dat bericht je voornaam, achternaam, volledige postadres en telefoonnummer te vermelden en aan te geven welke opleiding je wilt gaan doen, welke vooropleiding je hebt gedaan en dat jij je wilt opgeven voor de cursus Wiskunde B.

 Let op: De cursus start minder dan een week na de deadline voor aanmelden. Het is daarom echt niet mogelijk nog mee te doen als je je niet tijdig hebt aangemeld!

Mocht je nog inhoudelijk vragen hebben over de drie voorbereidingscursussen dan kan je contact opnemen met: vanessa.fernand@inholland.nl

Zomercursussen

Zomercursussen

Summer School Diemen >
Voorbereiden op:
taal- en rekentoetsen van het eerste studiejaar.
Opleidingen: Accountancy, Business Studies en Finance & Control.
Cursusplaats: 
Diemen.
Wanneer:
nog niet bekend.

Online cursus Rekenen>
Voorbereiden op:
de verwachtingen van de opleiding.
Opleidingen: Leraar Basisonderwijs (Pabo).
Wanneer: Lees het in onze MyStart-App.

Zomercursus WisCAT
Opleiding: Leraar Basisonderwijs (Pabo).
Cursusplaats: online.
Kosten: gratis.
Data: startbijeenkomst op 27 juni, slotbijeenkomst op 7 juli.
Afname WisCAT: 11 of 12 juli (datum is afhankelijk van de locatie waar je gaat studeren).
Deadline inschrijven: maandag 20 juni.
Meer weten en aanmelden? Lees het in onze MyStart-app.

Mbo-hbo cursussen

Mbo-hbo cursussen

Mbo-Pabo doorstroomprogramma
Voorbereiden op:
de toelatingstoetsen van de opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo)
Opleidingen: Leraar Basisonderwijs (Pabo)
Cursusplaats:
Den Haag
Wanneer:
binnenkort meer informatie!

WisCAT voor Pabo

WisCAT | Leraar Basisonderwijs (Pabo)

WisCAT voordat je start met de Pabo
Voor wie: Je kunt al voordat je begint aan de opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo) deelnemen aan de WisCAT.
Opleiding: Leraar Basisonderwijs (Pabo)
Cursusplaats: online
Kosten: gratis
Meer weten en aanmelden? Lees het in onze MyStart-app.

Heb je vragen?

We helpen je graag verder!