Bereid je voor en maak een vliegende start.

Voorbereidingscursussen

Begin jij straks aan een opleiding van Inholland en wil je gelijk een goede start maken? Bereid je dan voor op je nieuwe studie met een van onze voorbereidingscursussen. Ook als je je wilt bijscholen of je kennis wilt opfrissen voor de deficiëntietoets of toelatingstoets (21+toets), dan kun je bij ons terecht.

Soorten cursussen

Er zijn drie soorten voorbereidingscursussen:

  • Voorbereidingscursussen voor toelatingstoetsen
    Moet je een deficiëntietoets of toelatingstoets (21+toets) maken? Je kunt de slagingskans van deze toelatingstoetsen flink verhogen door een van onze korte voorbereidingscursussen te volgen.
  • Zomercursussen
    Met een zomercursus bereid je je goed voor op studeren in het hbo, door je bijvoorbeeld te verdiepen in bepaalde eerstejaarstoetsen.
  • Mbo-hbo cursussen
    Veel mbo'ers moeten in het eerste jaar aan het hbo wennen aan bijvoorbeeld het andere lestempo. Door een voorbereidende cursus te volgen, ben je alvast goed voorbereid op de overstap naar het hbo.

Voorbereidingscursussen voor toelatingstoetsen

Voorbereidingscursussen voor toelatingstoetsen

Voorbereidingscursussen Pabo Rotterdam
Voorbereiden optoelatingstoetsen Aardrijkskunde, Natuur & Techniek en Geschiedenis.
Opleiding: Leraar Basisonderwijs (Pabo) aan Inholland Rotterdam.
Cursusplaats
Rotterdam.
Wanneer
30 maart - 3 april 2020 / 8 - 12 juni 2020 / 6 - 10 juli 2020.

Instroomcursus Basischemie en Chemisch Rekenen
Voorbereiden op: eindexamen en het eerste studiejaar.
Opleidingen: Chemie, Biotechnologie en Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek.
Cursusplaats: Amsterdam.
Wanneer: januari en april 2020.

Voorbereidingscursus Management en Organisatie
Voorbereiding op: toelatings- of deficiëntietoets Management & Organisatie
Opleidingen: alle opleidingen waarvoor Management & Organisatie vereist is.
Aangeboden door: Inholland Academy
Cursusplaatsen: Diemen en Rotterdam
Wanneer: start bij voldoende deelnemers op 14 mei 2020
Cursusdagen: Rotterdam - donderdag 28 mei en 4 & 11 juni van 13:00 uur – 16:00 uur. Diemen - donderdag 28 mei en 4 & 11 juni van 13:00 uur – 16:00 uur.

Voorbereidingscursus Bedrijfseconomie
Voorbereiding op: toelatings- of deficiëntietoets Bedrijfseconomie
Opleidingen: alle opleidingen waarvoor Bedrijfseconomie vereist is.
Aangeboden door: Inholland Academy
Cursusplaatsen: Diemen en Rotterdam
Wanneer: start bij voldoende deelnemers op 14 mei 2020
Cursusdagen: Rotterdam donderdag 28 mei en 4 & 11 juni van 9:00 uur- 12:00 uur. Diemen donderdag 28 mei en 4 & 11 juni van 9:00 uur – 12:00 uur.

Bijspijkercursus Wiskunde A

Voorbereiden op: toelatings- of deficiëntietoets Wiskunde A.
Opleidingen: alle opleidingen waarvoor Wiskunde A vereist is.
Cursusplaats: Diemen
Wanneer:  start op zaterdag 15 april 2020​.
Cursusdagen: woensdag 15 april, 6 mei, 20 mei, 3 juni, 10 juni (uitloopdag) 2020. 

Zomercursussen

Zomercursussen

Summer School Haarlem >
Voorbereiden op
studeren aan het hbo.
Opleidingen: Business Studies, Creative Business, Finance & Control, Leraar Basisonderwijs (Pabo), Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken, Social Work, Sportkunde en Tourism Management.
Cursusplaats:
 Haarlem.
Wanneer:
data onbekend.

Zomercursus Chemisch Rekenen >
Voorbereiden op: de vakken basischemie en chemisch rekenen.
Opleidingen: Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Biotechnologie en Chemie.
Aangeboden door: Inholland Academy.
Cursusplaats: Amsterdam.
Wanneer: data onbekend.

Zomercursus Rekenen (Pabo) >
Voorbereiden op: de rekentoetsen van het eerste studiejaar.
Opleiding: Leraar Basisonderwijs (Pabo).
Cursusplaatsen: Den Haag, Dordrecht, Haarlem
Wanneer: in juni 2020 (data verschillen per locatie).

Zomercursus Rekenen en Taal Diemen >
Voorbereiden op:
taal- en rekentoetsen van het eerste studiejaar.
Opleidingen: Accountancy, Business Studies en Finance & Control.
Cursusplaats: 
Diemen.
Wanneer:
data onbekend.

Zomercursus Wiskunde >
Voorbereiden op: het niveau en tempo van de eerstejaarswiskundelessen.
Opleidingen: Aeronautical Engineering, Luchtvaarttechnologie en Precision Engineering.
Cursusplaats: 
Delft.
Wanneer:
data onbekend.

Mbo-hbo cursussen

Mbo-hbo cursussen

Mbo-Pabo doorstroomprogramma >
Voorbereiden op:
de toelatingstoetsen van de opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo).
Opleidingen: Leraar Basisonderwijs (Pabo).
Cursusplaats:
Den Haag en Rotterdam.
Wanneer:
september 2019.

Heb je vragen?

We helpen je graag verder!