Bereid je voor en maak een vliegende start.

Voorbereidingscursussen

Begin jij straks aan een opleiding van Hogeschool Inholland en wil je gelijk een goede start maken? Bereid je dan voor op je nieuwe studie met een van onze voorbereidingscursussen. Ook als je je wilt bijscholen of je kennis wilt opfrissen voor de deficiëntietoets of toelatingstoets (21+toets), dan kun je bij ons terecht.

Soorten cursussen

Er zijn drie soorten voorbereidingscursussen:

  • Voorbereidingscursussen voor toelatingstoetsen
    Moet je een deficiëntietoets of toelatingstoets (21+toets) maken? Je kunt de slagingskans van deze toelatingstoetsen flink verhogen door een van onze korte voorbereidingscursussen te volgen.
  • Zomercursussen
    Met een zomercursus bereid je je goed voor op studeren in het hbo, door je bijvoorbeeld te verdiepen in bepaalde eerstejaarstoetsen.
  • Mbo-hbo cursussen
    Veel mbo'ers moeten in het eerste jaar aan het hbo wennen aan bijvoorbeeld het andere lestempo. Door een voorbereidende cursus te volgen, ben je alvast goed voorbereid op de overstap naar het hbo.

Voorbereidingscursussen voor toelatingstoetsen

Voorbereidingscursussen voor toelatingstoetsen

Voorbereidingscursus Natuurkunde
Voorbereiden op: 
toelatingstoets Natuurkunde.
Opleidingen: Bouwkunde, Civiele Techniek, Elektrotechniek, Luchtvaarttechnologie, Werktuigbouwkunde.
Cursusplaats:
Inholland Alkmaar.
Wanneer:
nog niet bekend.

Voorbereidingscursus Wiskunde A
Voorbereiden op: 
toelatingstoets Wiskunde A.
Opleidingen: Associate degree Tuinbouwmanagement, Communicatie, Food Commerce and Technology, Landscape and Environment Management, Technische Bedrijfskunde, Tuinbouw & Agribusiness, Verloskunde.
Cursusplaats:
Inholland Diemen.
Wanneer:
Nog niet bekend.

Voorbereidingscursus Wiskunde B
Voorbereiden op: 
toelatingstoets Wiskunde B.
Opleidingen: Applied Mathematics / Data Science (EN), Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken, Technische Bedrijfskunde, Technische Informatica.
Cursusplaats:
Inholland Haarlem.
Wanneer:
nog niet bekend.

Zomercursussen

Zomercursussen

Summer School Diemen >
Voorbereiden op:
taal- en rekentoetsen van het eerste studiejaar.
Opleidingen: Accountancy, Business Studies en Finance & Control.
Cursusplaats: 
Diemen.
Wanneer:
nog niet bekend.

Online cursus Rekenen>
Voorbereiden op:
de verwachtingen van de opleiding.
Opleidingen: Leraar Basisonderwijs (Pabo).
Wanneer: Lees het in onze MyStart-App.

Zomercursus WisCAT
Opleiding: Leraar Basisonderwijs (Pabo).
Cursusplaats: online.
Kosten: gratis.
Data: startbijeenkomst op 27 juni, slotbijeenkomst op 7 juli.
Afname WisCAT: 11 of 12 juli (datum is afhankelijk van de locatie waar je gaat studeren).
Deadline inschrijven: maandag 20 juni.
Meer weten en aanmelden? Lees het in onze MyStart-app.

Mbo-hbo cursussen

Mbo-hbo cursussen

Mbo-Pabo doorstroomprogramma
Voorbereiden op:
de toelatingstoetsen van de opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo)
Opleidingen: Leraar Basisonderwijs (Pabo)
Cursusplaats:
Den Haag
Wanneer:
binnenkort meer informatie!

WisCAT voor Pabo

WisCAT | Leraar Basisonderwijs (Pabo)

WisCAT voordat je start met de Pabo
Voor wie: Je kunt al voordat je begint aan de opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo) deelnemen aan de WisCAT.
Opleiding: Leraar Basisonderwijs (Pabo)
Cursusplaats: online
Kosten: gratis
Meer weten en aanmelden? Lees het in onze MyStart-app.

Heb je vragen?

We helpen je graag verder!