Bereid je voor en maak een vliegende start.

Voorbereidingscursussen

Begin jij straks aan een opleiding van Inholland en wil je gelijk een goede start maken? Bereid je dan voor op je nieuwe studie met een van onze voorbereidingscursussen. Ook als je je wilt bijscholen of je kennis wilt opfrissen voor de deficiëntietoets of toelatingstoets (21+toets), dan kun je bij ons terecht.

Soorten cursussen

Er zijn drie soorten voorbereidingscursussen:

  • Voorbereidingscursussen voor toelatingstoetsen
    Moet je een deficiëntietoets of toelatingstoets (21+toets) maken? Je kunt de slagingskans van deze toelatingstoetsen flink verhogen door een van onze korte voorbereidingscursussen te volgen.
  • Zomercursussen
    Met een zomercursus bereid je je goed voor op studeren in het hbo, door je bijvoorbeeld te verdiepen in bepaalde eerstejaarstoetsen.
  • Mbo-hbo cursussen
    Veel mbo'ers moeten in het eerste jaar aan het hbo wennen aan bijvoorbeeld het andere lestempo. Door een voorbereidende cursus te volgen, ben je alvast goed voorbereid op de overstap naar het hbo.

Voorbereidingscursussen voor toelatingstoetsen

Voorbereidingscursussen voor toelatingstoetsen

Voorbereidingscursus Management en Organisatie >
Voorbereiden op: toelatings- of deficiëntietoets Management en Organisatie/BE.
Opleidingen: alle opleidingen waarvoor Management en Organisatie/BE vereist is.
Aangeboden door: Inholland Academy.
Cursusplaatsen
Diemen en Rotterdam.
Wanneer
data onbekend.

Voorbereidingscursussen Pabo Rotterdam
Voorbereiden optoelatingstoetsen Aardrijkskunde, Natuur & Techniek en Geschiedenis.
Opleiding: Leraar Basisonderwijs (Pabo) aan Inholland Rotterdam.
Cursusplaats
Rotterdam.
Wanneer
de data verschillen per toetsvenster en locatie.

Instroomcursus Basischemie en Chemisch Rekenen
Voorbereiden op: eindexamen en het eerste studiejaar.
Opleidingen: Chemie, Biotechnologie en Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek.
Cursusplaats: Amsterdam.
Wanneer: januari en april 2020.

Zomercursussen

Zomercursussen

Summer School Haarlem >
Voorbereiden op
studeren aan het hbo.
Opleidingen: Business Studies, Creative Business, Finance & Control, Leraar Basisonderwijs (Pabo), Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken, Social Work, Sportkunde en Tourism Management.
Cursusplaats:
 Haarlem.
Wanneer:
data onbekend.

Zomercursus Chemisch Rekenen >
Voorbereiden op: de vakken basischemie en chemisch rekenen.
Opleidingen: Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Biotechnologie en Chemie.
Aangeboden door: Inholland Academy.
Cursusplaats: Amsterdam.
Wanneer: data onbekend.

Zomercursus Rekenen (Pabo) >
Voorbereiden op: de rekentoetsen van het eerste studiejaar.
Opleiding: Leraar Basisonderwijs (Pabo).
Cursusplaatsen: Den Haag, Dordrecht, Haarlem
Wanneer: data onbekend.

Zomercursus Rekenen en Taal Diemen >
Voorbereiden op:
taal- en rekentoetsen van het eerste studiejaar.
Opleidingen: Accountancy, Business Studies en Finance & Control.
Cursusplaats: 
Diemen.
Wanneer:
data onbekend.

Zomercursus Wiskunde >
Voorbereiden op: het niveau en tempo van de eerstejaarswiskundelessen.
Opleidingen: Aeronautical Engineering, Luchtvaarttechnologie en Precision Engineering.
Cursusplaats: 
Delft.
Wanneer:
data onbekend.

Mbo-hbo cursussen

Mbo-hbo cursussen

Mbo-Pabo doorstroomprogramma >
Voorbereiden op:
de toelatingstoetsen van de opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo).
Opleidingen: Leraar Basisonderwijs (Pabo).
Cursusplaats:
Den Haag en Rotterdam.
Wanneer:
september 2019.

Heb je vragen?

We helpen je graag verder!