Bereid je voor en maak een vliegende start.

Voorbereidingscursussen

Begin jij straks aan een opleiding van Hogeschool Inholland en wil je gelijk een goede start maken? Bereid je dan voor op je nieuwe studie met een van onze voorbereidingscursussen. Ook als je je wilt bijscholen of je kennis wilt opfrissen voor de deficiëntietoets of toelatingstoets (21+toets), dan kun je bij ons terecht.

Soorten cursussen

Er zijn drie soorten voorbereidingscursussen:

  • Voorbereidingscursussen voor toelatingstoetsen
    Moet je een deficiëntietoets of toelatingstoets (21+toets) maken? Je kunt de slagingskans van deze toelatingstoetsen flink verhogen door een van onze korte voorbereidingscursussen te volgen.
  • Zomercursussen
    Met een zomercursus bereid je je goed voor op studeren in het hbo, door je bijvoorbeeld te verdiepen in bepaalde eerstejaarstoetsen.
  • Mbo-hbo cursussen
    Veel mbo'ers moeten in het eerste jaar aan het hbo wennen aan bijvoorbeeld het andere lestempo. Door een voorbereidende cursus te volgen, ben je alvast goed voorbereid op de overstap naar het hbo.

Voorbereidingscursussen voor toelatingstoetsen

Voorbereidingscursussen voor toelatingstoetsen

Voorbereidingscursus Natuurkunde >
Voorbereiden op: 
toelatingstoets Wiskunde B.
Opleidingen: Bouwkunde, Civiele Techniek, Elektrotechniek, Luchtvaarttechnologie, Werktuigbouwkunde.
Cursusplaats:
Inholland Alkmaar.
Wanneer:
6 april t/m 8 juni 2022.

Voorbereidingscursus Wiskunde A >
Voorbereiden op: 
toelatingstoets Wiskunde A.
Opleidingen: Associate degree Tuinbouwmanagement, Communicatie, Food Commerce and Technology, Landscape and Environment Management, Technische Bedrijfskunde, Tuinbouw & Agribusiness, Verloskunde.
Cursusplaats:
Inholland Diemen.
Wanneer:
20 april t/m 15 juni 2022.

Voorbereidingscursus Wiskunde B >
Voorbereiden op: 
toelatingstoets Wiskunde B.
Opleidingen: Mathematical Engineering (EN), Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken, Technische Bedrijfskunde, Technische Informatica.
Cursusplaats:
Inholland Haarlem.
Wanneer:
28 maart t/m 13 juni 2022.

Zomercursussen

Zomercursussen

Summer School Haarlem >
Voorbereiden op: 
studeren aan het hbo.
Opleidingen: Business Studies, Creative Business, Finance & Control, Leraar Basisonderwijs (Pabo), Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken, Social Work, Sportkunde en Tourism Management.
Cursusplaats:
Deze cursus zal online plaatsvinden.
Wanneer:
i.v.m. coronamaatregelen wordt er momenteel gekeken wanneer de Summer School zal plaatsvinden. 

Summer School Diemen >
Voorbereiden op:
taal- en rekentoetsen van het eerste studiejaar.
Opleidingen: Accountancy, Business Studies en Finance & Control.
Cursusplaats: 
Diemen.
Wanneer:
25, 26 & 27 augustus.

Zomercursus Wiskunde>
Voorbereiden op:
het niveau en tempo van de eerstejaarswiskundelessen.
Opleidingen: Aeronautical Engineering, Luchtvaarttechnologie en Precision Engineering.
Cursusplaats:
Deze cursus zal online plaatsvinden óf in Delft; afhankelijk van de op dat moment geldende coronamaatregelen.
Wanneer:
Maandag 23 augustus t/m vrijdag 27 augustus.

Zomercursus Rekenen>
Voorbereiden op:
de verwachtingen van de opleiding.
Opleidingen: Leraar Basisonderwijs (Pabo)
Cursusplaats:
Haarlem
Wanneer:
data nog niet bekend

Mbo-hbo cursussen

Mbo-hbo cursussen

Mbo-Pabo doorstroomprogramma >
Voorbereiden op:
de toelatingstoetsen van de opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo).
Opleidingen: Leraar Basisonderwijs (Pabo).
Cursusplaats:
Den Haag en Rotterdam.
Wanneer:
September

Pabo Cito certificaten
Wanneer je in september wil starten met de Pabo-opleiding, kun je vooralsnog in juni, juli of augustus de toelatingstoetsen maken. Indien de toelatingstoetsen niet of in beperkte mate doorgaan, dan stroom je onder voorbehoud in. Je dient vervolgens vóór 1 januari 2022 aan te tonen dat je aan de gestelde vooropleidingseisen voldoet. Je kan gebruikmaken van de verschillende toetsvensters die hiervoor tot eind 2021 open zullen staan. Ook hierbij geldt dat je voor elk van de toetsen één herkansingsmogelijkheid hebt. Op het moment dat je op 1 januari 2022 niet aan de gestelde vooropleidingseisen voldoet, dien je de opleiding alsnog te verlaten.

Heb je vragen?

We helpen je graag verder!