Doe de toelatingstoets wanneer je geen geschikte vooropleiding hebt en 21 jaar of ouder bent.

Toelatingstoets

Het kan zijn dat je niet over de geschikte vooropleiding (havo, vwo of mbo-4 diploma) beschikt om een hbo-opleiding te doen. Wanneer je 21 jaar of ouder bent bij aanvang van de studie, kan je deelnemen aan de toelatingstoets. Hiermee toetsen we of je beschikt over voldoende kennis en vaardigheden om een hbo-opleiding te volgen. 

Voorwaarden

 • Je hebt je via Studielink tijdig aangemeld voor één van de Nederlandstalige opleidingen. Let op: laat het vak van diploma vooropleiding leeg.
 • Je beschikt niet over een havo-, vwo- of mbo-diploma niveau 4 en je volgt nu ook geen opleiding om één van deze diploma's te behalen.
 • Op 1 september ben je 21 jaar of ouder (wanneer je in september start) .
 • Op 1 februari ben je 21 jaar of ouder (wanneer je in februari start).

Voorbereiding

We bieden een voorbereidingscursus binnen Hogeschool Inholland voor enkele opleidingen die in september starten. Voor de februari-instroom is er geen mogelijkheid om een voorbereidingscursus te volgen en kun je alleen in januari de toelatingstoets maken.

Bekijk de voorbereidingscursussen  >

Kosten

Deelname aan de  toelatingstoets (21+ toets) kost €180, ongeacht het aantal gemaakte toetsen (ook bij gedeeltelijke vrijstelling).

Let op! Maak de deelnamekosten alleen over wanneer het inschrijfformulier ingevuld en geupload is in Selfservice. Het overmaken van het bedrag zonder het inschrijfformulier geldt niet als inschrijving.

Toetsdata

Afname
Capaciteitentest
Laatste aan-/ afmelddatum Afname vaktoets Locatie
vaktoets
Herkansing vaktoets Herkansing
locatie
6 juni 2024 31 mei 2024 Zaterdag 
15 juni 2024
Diemen Vrijdag 
5 juli 2024
Haarlem

 

Toelatingstoets infowijzer

Meer informatie over de toelatingstoets

Werking toelatingstoets

Werking toelatingstoets

De capaciteitentest, het eerste onderdeel van de toelatingstoets, is ontwikkeld door NOA. Tijdens de capaciteitentest wordt bekeken of jij de kennis en vaardigheden in huis hebt die je nodig hebt voor een opleiding aan Inholland. Dat doen we op basis van een Multiculturele Capaciteiten Test voor Hoger niveau (MCT-H): jouw resultaten worden vergeleken met een normgroep om zo vast te stellen of jij inderdaad het juiste niveau hebt voor je nieuwe studie.

Naast de capaciteitentest, is voldoende kennis van bepaalde vakken noodzakelijk. Het testen van deze kennis is dan ook onderdeel van de toelatingstoets. Dit onderdeel wordt apart afgenomen.

Onderdelen capaciteitentest

Onderdelen van de capaciteitentest (MCT-H)

De Multiculturele Capaciteiten Test voor Hoger niveau (MCT-H) duurt ongeveer 100 minuten en bestaat uit vijf onderdelen (sub-tests):

 • Logisch redeneren & ruimtelijk inzicht
  Bij logisch redeneren gaat het er om in hoeverre een kandidaat in staat is om bepaalde verbanden te ontdekken tussen plaatjes en wordt gemeten in hoeverre een kandidaat in staat is zich ruimtelijk te oriënteren.
 • Numerieke capaciteiten
  Hier wordt gekeken naar de vaardigheid om te kunnen rekenen en naar het vermogen tot redeneren met getallen.
 • Verbale capaciteiten
  Hier wordt gekeken naar de mate waarin een kandidaat de betekenis van Nederlandse woorden kent en naar het vermogen om verbanden tussen woorden te zien.
 • Perceptuele snelheid
  Hierbij wordt het snel en nauwkeurig kunnen onderscheiden van verschillen gemeten.
 • Engels
  Bij deze toets wordt gekeken naar de Engelse leesvaardigheid en tekstbegrip: het kunnen lezen en begrijpen van Engelstalige boeken en artikelen. De test bestaat uit meerdere teksten in de Engelse taal, waarover een aantal multiple-choice vragen gesteld worden. De vragen hebben betrekking op feitelijke of geïmpliceerde informatie die uit de teksten gehaald kan worden.

Wil je meer weten over de MCT-H?
Bekijk dan of extra oefenopgaven. Hogeschool Inholland biedt geen voorbereidende cursussen aan voor de capaciteiten test.

Vaktoetsen

Vaktoetsen

Opleidingen vragen bij aanvang een bepaald kennisniveau van een specifiek vak of vakken. Als onderdeel van de toelatingstoets wordt je kennis over dit vak of deze vakken daarom ook getoetst in een vaktoets.

Bij het positief afronden van de capaciteiten test wordt je per mail uitgenodigd voor het maken van de vaktoets. De duur en inhoud van de toets is per vaktoets verschillend. Het niveau van deze toetsen is vergelijkbaar met het eindexamen havo.

Uitslag toelatingstoets

Uitslag van de toelatingstoets

Een week nadat je je Toelatingstoets hebt gemaakt, krijg je van NOA een e-mail met je uitslag. Hierin worden je prestaties weergegeven naast de minimaal gestelde eisen voor toelating aan een opleiding van de Inholland. Op basis hiervan staat ook beschreven of je geslaagd of niet geslaagd bent voor het toelatingsonderzoek. Wij ontvangen niet het gehele verslag, maar alleen dat eindoordeel.

Herkansen toelatingstoets

Je toets herkansen

Wanneer je je inschrijft voor de toelatingstoets van de september-instroom, dan heb je altijd recht om één vaktoets één keer te herkansen als je cijfer een 5,4 of lager is. Voor de MCT-H is geen mogelijkheid tot herkansing. Herkansen van een vaktoets kan alleen op het eerst volgende toetsmoment.

Heb je vragen?

We helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228