Doe de toelatingstoets wanneer je geen geschikte vooropleiding hebt en 21 jaar of ouder bent.

Toelatingstoets

Het kan zijn dat je niet over de geschikte vooropleiding (havo, vwo of mbo-4 diploma) beschikt om een hbo-opleiding te doen. Wanneer je 21 jaar of ouder bent bij aanvang van de studie, kan je deelnemen aan de toelatingstoets. Hiermee toetsen we of je beschikt over voldoende kennis en vaardigheden om een hbo-opleiding te volgen. 

Voorwaarden

  • Je hebt je via Studielink tijdig aangemeld voor één van de Nederlandstalige opleidingen. Let op: laat het vak van diploma vooropleiding leeg.
  • Je beschikt niet over een havo-, vwo- of mbo-diploma niveau 4 en je volgt nu ook geen opleiding om één van deze diploma's te behalen.
  • Op 1 september ben je 21 jaar of ouder (wanneer je in september start) .
  • Op 1 februari ben je 21 jaar of ouder (wanneer je in februari start).

Voorbereiding

We bieden een voorbereidingscursus binnen Hogeschool Inholland voor enkele opleidingen die in september starten. Voor de februari-instroom is er geen mogelijkheid om een voorbereidingscursus te volgen en kun je alleen begin januari de toelatingstoets maken. Neem contact op met toelatingstoets@inholland.nl als je vragen hebt over de toelatingstoets in combinatie met een voorbereidingscursus.

Bekijk de voorbereidingscursussen

Kosten

Deelname aan de  toelatingstoets (21+ toets) kost €180.

Let op! Maak de deelnamekosten alleen over wanneer je het inschrijfformulier per e-mail van Bureau Toelatingsonderzoeken ontvangen hebt. Het overmaken van het bedrag zonder het inschrijfformulier geldt niet als inschrijving!

Toetsdata

Vanwege het coronavirus heeft het kabinet besloten evenementen en samenkomsten tot 1 juni te verbieden. Dit betekent dat de toelatingstoets van 18 april tot nader order is uitgesteld.
Op dit moment zijn wij aan het kijken of er andere mogelijkheden zijn. De toets van 13 juni gaat door, tenzij het kabinet de huidige maatregelen rond het coronavirus verlengd.

Toelatingstoets Laatste aanmelddatum Laatste afmelddatum Herkansing
Zaterdag 13 juni 2020 4 juni 2020 4 juni 2020 Vrijdag 3 juli 2020
Inschrijven-3.jpg

Meer informatie?

In de Infowijzer vind je meer gedetailleerde informatie over onder andere de volgende onderwerpen:

  • Deelnamekosten
  • Herkansingen
  • Gang van zaken tijdens de toets
  • Geldigheidsduur
  • Overzicht opleidingen en bijbehorende toets
  • Beschrijving van de afzonderlijke toetsonderdelen

Download de Infowijzer Toelatingstoets

Heb je vragen?

We helpen je graag verder!