Amsterdam,
13
mei
2022
|
10:41
Europe/Amsterdam

Twee ton voor onderzoek over kracht van jongeren in tussenposities

shutterstock_1403962730

Het lectoraat Jeugd en Samenleving (onder leiding van Femke Kaulingfreks) heeft een subsidie toegekend gekregen van ZonMW van twee ton. Het geld gaat naar een project over de kracht van jongeren in ‘tussenposities’. Het project, waarvan Inholland penvoerder is, heet voluit: ‘Bibliotheek van tussenverhalen. Een narratieve benadering in de jeugdsector door jongeren die navigeren tussen leefwerelden’.

 Opgroeien tussen verschillende leefwerelden
Veel jongeren in Nederland groeien op tussen culturele, religieuze, sociale, of institutionele leefwerelden: ze hebben bijvoorbeeld een dubbele nationaliteit, zijn de eerste in hun familie die gaan studeren, of hebben een stormachtig verleden in bijvoorbeeld de GGZ of detentie. Deze jongeren verkeren in tussenposities. Vaak wordt deze groep door instanties benaderd vanuit de problemen die ze hebben. Doodzonde, vinden de onderzoekers van Bibliotheek van tussenverhalen. Volgens hen is het kunnen navigeren tussen verschillende leefwerelden juist een belangrijk talent in een samenleving die steeds meer divers wordt.

Hulp van culturele sector 
In de culturele sector wordt hard gewerkt om de ervaringen van jongeren in tussenposities zichtbaar te maken. Zo zijn er tal van films en theatervoorstellingen die   de kracht van deze groep jonge mensen laten zien. De kracht om nieuwe perspectieven te bieden, bruggen te bouwen en onrechtvaardigheden aan te kaarten. Door al deze verhalen te verzamelen ontstaat er een bibliotheek waar jongeren inspiratie uit kunnen putten, maar  ook zelf aan kunnen bijdragen.  

Gezien en gehoord
Onderzoekers Femke Kaulingfreks, Elena Ponzoni en Jacomijne Prins van het lectoraat Jeugd en Samenleving van Hogeschool Inholland en Sebastian Abdallah van het Centre of Expertise Urban Education (HvA) schreven een aanvraag om te onderzoeken hoe de verhalen uit de culturele sector over het navigeren tussen leefwerelden kunnen worden ingezet in de jeugdhulp en het jongerenwerk. Het doel van het project is het ontwikkelen van een masterclass waarmee professionals die jongeren (12+) begeleiden, worden ondersteund in het werken met de Bibliotheek van tussenverhalen. Op deze manier kunnen jongeren in tussenposities zich gezien en gehoord voelen en wordt ervoor gezorgd dat ze kracht vinden in hun tussenpositie. Jongeren zelf dragen bij aan het project door onder leiding van creatieve professionals hun eigen verhalen te verkennen en in te zetten om hun eigen positie en die van anderen te verbeteren. Ze worden getraind om de masterclass zelf te geven.

Samenwerkingpartners
De komende 2,5 jaar zetten Hogeschool Inholland en de Hogeschool van Amsterdam zich samen met praktijkpartners Criminal Minded, Sociaal Cement, Fonds ZOZ, Garage 2020, Lost Project, Stichting Sitara en Team Enkelband in voor het creëren van de ‘Bibliotheek van tussenverhalen’.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.