Haarlem,
25
januari
2018
|
08:00
Europe/Amsterdam

Associate lector eHealth verbindt hbo met mbo in rol van practor

Laurence Alpay, associate lector eHealth

Laurence Alpay, associate lector eHealth bij Inholland is gedetacheerd aan het Nova College als practor Zorgtechnologie sinds 1 januari 2018. Op deze manier gaat zij bij beide instellingen invulling geven aan e-health, samen met het werkveld. In het kader van de nationale e-healthweek vertelt zij over het belang van e-health voor de moderne zorg.

Met alle ontwikkelingen in de technologie is er een breed palet aan toepassingen en applicaties beschikbaar binnen de zorg. “Toch is er geen grootschalige inzet van e-health over het gehele spectrum van toepassingen”, vertelt Alpay. “Sommige toepassingen, zoals elektronische dossiervoering bij artsen, zijn breed ingevoerd terwijl andere nog achterblijven. Voorbeelden hiervan zijn het zelf online bijhouden van gezondheidsgegevens of toegang hebben tot gegevens over doktersbezoeken of behandelingen.”

Kennis onmisbaar voor toegevoegde waarde van technologie
Alpay benadrukt dat het vooral van belang is dat opkomende zorgprofessionals goed zijn aangesloten bij technologische ontwikkelingen en weten hoe zij deze in kunnen zetten in de zorg. “Kennis over e-health-technologieën is essentieel om de juiste keuzes te maken om ervoor te zorgen dat er een toegevoegde waarde ontstaat. Hierbij moet er nagedacht worden over de volgende vragen. Voor welke doelgroep is welke applicatie te bedienen, op welke momenten en onder welke voorwaarden is dit mogelijk?”

Het gebruik maken van technologische innovaties is een van de speerpunten binnen de visie van de Gezonde Samenleving. “Met deze innovaties kunnen zorgverleners ook de eigen regie van cliënten versterken”, zegt Alpay. “E-health applicaties spelen een belangrijke rol bij de verrijking van ondersteuning van zelfmanagement (self-empowerment, .red) zoals bijvoorbeeld een patiëntenportal om verschillende diensten samen te brengen of een persoonlijk gezondheidsdossier waar de cliënt informatie in kan opslaan en beheren.”

“Daarnaast kan e-health zorgverleners meer mogelijkheden bieden om integraal samen te werken. Denk hierbij aan de communicatie met andere zorgverleners, het uitwisselen van medische gegevens, elektronisch doorverwijzen van patiënten of het consulteren van collega’s.”

Laurence Alpay, associate lector eHealth
“Voor zorgprofessionals is kennis over e-health-technologieën essentieel om de juiste keuzes te maken om ervoor te zorgen dat er een toegevoegde waarde ontstaat."
Laurence Alpay, associate lector eHealth

Samenwerking
Voor haar onderzoek werkt Alpay samen in de kenniswerkplaats Inholland Health & Technology met de master Advanced Health Informatics Practice (AHIP) en met onder andere het Research and Innovation Centre Techniek Ontwerpen en Informatica (RIC-TOI). Voorbeeld hiervan is het onderzoeksproject KIEM 21st century skills met Cock Heemskerk, lector Robotica. Centraal in dit onderzoek staan de ‘21st century skills’, die mbo’ers en hbo’ers verpleegkunde nodig hebben bij het gebruik van robots in de thuiszorg.

Naast de ontwikkeling van de eHealth-onderzoekslijn aan de hand van de onderzoeksprojecten probeert Alpay vooral de verbinding met onderwijs te versterken. Mooie voorbeelden hiervan zijn onder andere de docententraining e-health ‘train de docent’ en de Makathon ‘Smart Solutions’ voor studenten.

Alpay maakt deel uit van de onderzoeksgroep Gezondheid & Zelfmanagement van het Kenniscentrum De Gezonde Samenleving. Het associate lectorschap eHealth, verbonden aan het lectoraat Medische Technologie, zal nauw samenwerken met het practoraat Zorgtechnologie van het ROC Nova College.

Een practoraat is een expertiseplatform met een onderzoekscomponent als onderdeel van een mbo-instelling. Het heeft als doel om de kwaliteit van het onderwijs voor studenten, docenten en werkveld te verbeteren door praktijkgericht onderzoek te doen naar ontwikkeling van de beroepspraktijk voor het onderwijs.

Heb je vragen? Neem dan contact op met Laurence Alpay laurence.alpay@inholland.nl

Voorbeelden van andere onderzoeksprojecten:

  • Vitale Delta (SIA-sprong) – samen met Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam, De Haagse HogeschoolPraktijkgericht onderzoek om vitaliteit en gezondheid in Zuid-Holland te verbeteren.

  • Apps voor sport en beweging – samen met opleiding Sportkunde en lectoraten Kracht van Sport/Medische TechnologieDiverse projecten om bijvoorbeeld fysieke activiteit bij mensen met overgewicht te stimuleren of de leefstijl van oudere werknemers te verbeteren.

  • Afstudeerproject Compaan tablet – samen met opleiding Social Work en gemeente Haarlem Onderzoek naar het gebruik van een speciale tablet voor ouderen. Doel: empowerment (meer participatie, minder eenzaamheid).

  • Afstudeerproject - samen met opleiding Mondzorgkunde onderzoek doen naar het gebruik van digitale middelen en de behoefte van thuiswonende ouderen naar mondgezondheidgerelateerde informatie en instructies via eHealth.

De Gezonde Samenleving

Laurence Alpay draagt met haar werk bij aan De Gezonde Samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.