Haarlem,
03
oktober
2018
|
10:10
Europe/Amsterdam

'Bij Inholland leer je met diversiteit omgaan'

Ondertekening Charter Diversiteit in Haarlem

Met het ondertekenen van de Charter Diversiteit heeft Jet de Ranitz, voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Inholland, een belangrijke stap gezet in het streven naar meer diversiteit en inclusie binnen de hogeschool. Dat deed ze tijdens het seminar Kansen voor een Inclusiever Hoger Onderwijs, een initiatief van ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid en het Ministerie van OCW. De Inholland-vestiging Haarlem vervulde op maandag 1 oktober de rol van gastlocatie.

Als organisatie moet je nadenken over hoe je diversiteit vormgeeft, aldus De Ranitz. “Zoals je streven naar meer culturele diversiteit bij je personeel, als afspiegeling van je studentenbestand. Onderwijs is de maatschappij in het klein.” In de missie in het Instellingsplan Durf te leren van Inholland staat dat diversiteit een kracht is. “Wij willen studenten afleveren die als professional competent omgaan met een superdiverse samenleving. Bij Inholland leer je met diversiteit omgaan. Dat vraagt iets van de studenten en van onszelf: dit vertaalt zich in ons gedrag, ons onderwijs en in het onderzoek dat we doen. Met ons handelen willen we een voorbeeld stellen voor professioneel gedrag dat wij willen bevorderen. We streven naar binding en een prettig studieklimaat, omdat we daarmee de kans op studiesucces vergroten.” Inholland is, na Hogeschool Rotterdam, de tweede hogeschool die de Charter Diversiteit ondertekent. Volgens De Ranitz is het een stok achter de deur, een middel om niet te preken maar te doen.

'Diversiteit is hét perspectief om naar de werkelijkheid te kijken'
Veel geïnteresseerden uit binnen- en buitenland kwamen op het seminar af. Om nieuwe kennis op te doen, te leren van elkaars successen en valkuilen of geïnspireerd te raken. De plenaire en parallelle sessies en paneldiscussies wisselden elkaar in vlot tempo af. Waar alle aanwezigen van het seminar het over eens zijn, is dat iedereen toegang moet krijgen tot goed onderwijs. Inclusie dus. En dat je daarover met elkaar in gesprek moet.

“Daarbij moet je vooral luisteren naar wat niet gezegd wordt, en bedenken wie niet gehoord wordt. Dan pas krijg je een goed beeld van wat er echt speelt op gebied van diversiteit”, geeft Anne de Graaf, Chief Diversity Officer van de UvA, aan tijdens de paneldiscussie. Machteld de Jong, lector Diversiteitsvraagstukken van Inholland, in haar sessie over Studiesucces: “Diversiteit is hét perspectief om naar de werkelijkheid te kijken. Onderwijs bestaat uit verschillende spelers: studenten, docenten en het instituut zelf. In een inclusieve onderwijsomgeving bied je ruimte om elkaar te leren kennen, geef je persoonlijke aandacht. Dat legt druk op docenten. Spreek elkaar daarop aan, en ga de discussie aan op elk niveau. Ook al zijn dit soms ongemakkelijke gesprekken.”

'Blijf niet stilstaan en kom in actie!'
Heb je het over onderwijs, dan heb je het over studenten. Zoals panellid Tina Rahimy, lector Sociaal Werk in de Superdiverse Stad van Hogeschool Rotterdam, de treffende parallel trok: “Als je de hogeschool of universiteit wilt vinden, moet je achter de studenten aanlopen.” In een speciaal panel reflecteerden drie studenten op het thema diversiteit en inclusie vanuit hun eigen visie en ervaring. Yunus Emre Çiçek, voorzitter Landelijk studentenplatform STIP: “Je moet studenten benaderen vanuit wat ze kunnen, hun kwaliteiten centraal zetten. Dat motiveert en geeft zelfvertrouwen. Laat ze weten dat ze er mogen zijn, ongeacht hun afkomst.” Studente Maria Toko, lid Hogeschoolraad De Haagse Hogeschool, beaamt dit. “Help waar je kunt, praat, luister, geef elkaar de ruimte maar blijf vooral niet te lang bij het onderwerp stilstaan en kom in actie!”

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.