Haarlem ,
05
december
2019
|
14:54
Europe/Amsterdam

DIY: ontwikkel je eigen e-health onderwijsproduct

Eind oktober is de Expert e-health training afgerond, een training verzorgd door de Inholland Academy. De deelnemers, docenten uit zowel het mbo als hbo, volgden eerder al de basistraining. Het doel van dit tweede deel van de e-health training is het ontwikkelen van onderwijsproducten, e-health of zorgtechnologie, voor de eigen opleiding.

De groep bestond uit vijf docenten van het Nova College, locatie Hoofddorp (opleiding Verpleegkunde) en een docent Mondzorgkunde van Hogeschool Inholland. Onder begeleiding van Ybranda Koster, Rob Doms en Laurence Alpay gingen zij aan de slag met de producten e-health in de methodiek van het verpleegplan, omgang met domotica, monitoring tiltechnieken en e-health in de mondzorg. Na drie bijeenkomsten waren de deelnemers in staat om hun product te implementeren in het onderwijs.

Toepassen in de praktijk
Laurence Alpay, associate lector E-health bij Inholland en practor Zorg en Welzijn Technologie bij Nova College: “Tijdens de basistraining hebben de deelnemers inzicht gekregen in de wereld van e-health en in de mogelijkheden binnen het onderwijs. Met de experttraining zijn we een stap verder gegaan en hebben we gekeken hoe we e-health kunnen toepassen in de praktijk van het onderwijs. Tijdens de training werkte iedereen aan een eigen product of onderwijseenheid. De deelnemers voelden zich echt eigenaar van hun onderwijsproduct. Ja, de experttraining was een mooie verdieping op wat ze eerder geleerd hebben.”

Pitchen
Ook de deelnemers waardeerden de training als zeer positief, bleek uit de evaluatie. Een van de deelnemers gaf aan: “Deze training is een waardevol middel voor de professionalisering van de docenten op het thema e-health, op maat en gepersonaliseerd.” De persoonlijke aandacht en feedback maar ook het leren van elkaar en het delen van ervaringen waren volgens de deelnemers van meerwaarde. De laatste trainingsdag stond geheel in het teken van het pitchen van de verschillende eigen producten. “Het is stimulerend om met interprofessionele perspectieven te kijken naar de rol van e-health in het onderwijs”, aldus een van de deelnemers.

Vernieuwing en doorontwikkeling
De trainingen op gebied van e-health worden al een aantal jaren aangeboden. In het kader van de Vitale Delta – een consortium bestaande uit Hogeschool RotterdamHogeschool LeidenDe Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland dat zich inzet voor vitaliteit en gezondheid van jong tot oud in de Deltaregio Leiden, Den Haag en Rotterdam – zal Inholland zowel de basis- als de experttraining voor docenten vanuit het werkpakket Ondersteund Vitaal vernieuwen en doorontwikkelen. Vervolgens zal de training via de Inholland Academy ook bij de andere drie hogescholen aangeboden worden.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.