Laurence Alpay
Laurence Alpay

Laurence Alpay

associate lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail

  

Werk samen met Laurence

Even voorstellen

Laurence Alpay is een ervaren onderzoeker op het snijvlak van zorg en technologie ('Healthcare Informatics'). Laurence is vanaf 2013 als senior onderzoeker verbonden aan het lectoraat Medische Technologie. Sinds 2016 is ze associate lector E-health, dat onderdeel is van het lectoraat Medische Technologie. Ze houdt zich bezig met het ontwerp, gebruik en acceptatie van (persuasieve) e-health om de gezondheidszorg te ondersteunen en te verbeteren. Haar ambitie is om de brug te slaan tussen de mens en de potentie van technologie, met als doel een betere gezondheidszorg en samenleving.

Laurence pakt binnen het domein Gezondheid, Sport en Welzijn het speerpunt e-health op en geeft het vorm. Zij maakt deel uit van het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn en werkt aan de verbinding tussen het lectoraat en het onderzoek dat door master- en bachelorafstudeerders wordt uitgevoerd. Ze draagt daarnaast bij aan de samenwerking van de lectoraten Medische Technologie en GGZ-Verpleegkunde op het gebied van e-health. Laurence is als kwartiermaker betrokken bij het opstellen van het Inholland Health & Technology Centre (IHTC).

Samenwerken

Studenten kunnen een voorstel voor afstudeeronderzoek indienen dat aansluit bij lopend onderzoek in het lectoraat. Binnen beperkte mogelijkheden bekijken we of het lectoraat daarbij als opdrachtgever kan fungeren. 

Meer over Laurence Alpay

Expertise

Als docent voor de Master Advanced Health Informatics Practice (AHIP) en als associate lector bij Medische Technologie hield Laurence Alpay zich sinds 2013 binnen Inholland al bezig met e-health. 

Ervaring

Laurence was de afgelopen twee jaar gedetacheerd als Practor Zorg en Welzijn Technology (Nova College) om het Practoraat op te richten en de samenwerking tussen het Lectoraat Medische Technologie en het Practoraat te realiseren.

Daarnaast is ze in de laatste jaren in dienst geweest als senior-onderzoeker bij Hogeschool Leiden (Lectoraat Eigen Regie), bij TNO (afdeling ZorgInnovatie en Expertise Centrum Life Style) en bij het Leiden Universitair Medische Centrum (afdeling Klinische informatiekunde). Vanuit deze functies, heeft ze een jarenlange ervaring opgedaan met toegepast (& kwalitatief) onderzoek op het gebied van eHealth en zelfmanagement.

Over Laurence

Laurence Alpay heeft een aanzienlijk aantal artikelen geschreven in peer-reviewed tijdschriften op het gebied van Healthcare Informatics, en is reviewer voor verscheidene tijdschriften op dat terrein.  Ze is betrokken geweest bij een aantal Europeaanse projecten binnen het Ambient Assisted Living (AAL call 5) en FP7 programma's. Ze heeft haar universitaire opleiding in Engeland gedaan (Ph.D in Cognitieve wetenschap, Master in Knowledge Based Systems) en daar tevens haar master (Artificial Intelligence & Knowledge Based Systems) behaald.

Ze is geïnteresseerd in mensmachine interacties waardoor het potentieel van technologie en de behoefte van de zorgprofessional en van de patiënt verweven worden.

"E-health kan de burger meer vrijheid, kwaliteit van leven en regie geven. Daarom zou het van iedereen moeten zijn."

Laurence Alpay, associate lector Medische Technologie

Alle publicaties van Laurence:

Werk samen met Laurence

Kom in contact en stel je vragen

Laurence Alpay
Telefoon
0611449745