Den Haag,
15
juni
2023
|
07:20
Europe/Amsterdam

‘Er is een nieuwe mindset nodig: minder is ook genoeg’

Hoe verduurzaamt Hogeschool Inholland?

GS_MIEKE 007

In onderwijs en onderzoek zet Hogeschool Inholland stevig in op een duurzame leefomgeving. Met samenwerkingspartners pakken collega’s en studenten vraagstukken op rond dit kernthema. Denk aan praktijkgericht onderzoek naar verduurzaming van de textielindustrie en het telen van voedingsmiddelen zonder bestrijdingsmiddelen. Ook intern werken we graag aan een duurzame leefomgeving. Hoe kunnen we bijvoorbeeld onze gebouwen, de catering of het HR-beleid verder verduurzamen? Mieke van den Berg, lid van het College van Bestuur (CvB), is uitgesproken. “Er is een nieuwe mindset nodig. Van ‘hebben we wel genoeg, naar: ‘hebben we niet te veel’.” 

Een van de grootste opgaven van deze tijd is om een duurzame leefomgeving en veerkrachtige samenleving te creëren die in balans is met mens en natuur. Hogeschool Inholland pakt zijn rol door onderwijs en onderzoek te richten op het versnellen van duurzame transities. Maar ook door te werken aan bewustwording en het verankeren van duurzaamheid binnen de hele hogeschool. Mieke is als bestuurslid verantwoordelijk voor de portefeuille bedrijfsvoering en daardoor ook voor de verduurzaming van onze hogeschool. “Duurzaamheid is een heel breed begrip. Het gaat om grote zaken zoals onze gebouwen en het hergebruik van het interieur en ogenschijnlijk kleinere dingen zoals het scheiden van afval.” 

Duurzame gebouwen 
Om met een mooi voorbeeld te beginnen: de nieuwbouw op het Zeeburgereiland in Amsterdam. “Hier hebben we een unieke kans gegrepen om een duurzame locatie te bouwen”, zegt Mieke. “Met onder meer warmte- en koudeopslag, zonnepanelen in de gevels en een dak met beplanting waarin we regenwater tijdelijk opvangen. Ook met de verbouwing willen we onze locatie in Alkmaar nog verder verduurzamen. Om nog een paar voorbeelden te noemen: we maken al jaren gebruik van warmtekoudeopslag in onze andere gebouwen en zijn ook bezig alle verlichting te vervangen voor ledverlichting.” 

Ik hoop dat we elkaar blijven stimuleren en activeren om te verduurzamen.

Impressie nieuwbouw Sluisbuurt buitenkant

CO2-neutraal in 2035 
Het zijn belangrijke maatregelen voor onze hogeschool richting een CO2-neutrale bedrijfsvoering in 2035. “Er is een routekaart opgesteld om in 2035 onze gebouwen CO2-neutraal te krijgen”, zegt Mieke. “En bij ieder inkoop- en aanbestedingstraject geldt sinds drie jaar een streng duurzaamheidscriterium”, zegt Mieke. “Dat is van toepassing op gebouwen en op andere facilitaire zaken, zoals bijvoorbeeld schoonmaak of catering. Zo pakken we als hogeschool onze verantwoordelijkheid.” 

Duurzaam gedrag 
Volgens Mieke is ook veel winst te behalen op gedrag. “Neem het eten. We zijn gewend om altijd maar een overvloed aan keuzes te hebben. Keerzijde is dat we aan het eind van de dag veel voedsel weggooien. Gelukkig doet onze catering al veel om verspilling te voorkomen: zo wordt er in onze restaurants slechts een beperkt aantal broodjes vooraf gemaakt. Blijft er toch iets over, dan is er de mogelijkheid om de broodjes aan het einde van de dag tegen een kleine vergoeding mee te nemen.” Bij evenementen ziet Mieke het nog wel vaak misgaan. “Dan wordt er voor een lunch of borrelhap veel te veel besteld en verdwijnt eten in de prullenbak. Hier is echt een nieuwe mindset nodig. De vraag is niet: hebben we wel genoeg broodjes? Maar: hebben we niet te veel?” 

Groeiend bewustzijn 
Mieke merkt ook een groeiend bewustzijn bij zichzelf. “Ik ga bewuster om met water, ik zet de verwarming een graadje lager en trek een vest aan en een deken over mijn benen. Inmiddels ben ik niet anders gewend. Zoals ik het sinds corona gewoon vind om vaker thuis te werken. Als eerste hogeschool hebben we dat gestimuleerd met financiële ondersteuning en het faciliteren van een arboveilige werkplek thuis. Met deze ondersteuning zijn we ook na corona doorgegaan met de notie om CO2-uitstoot door woon-werkverkeer te verminderen.” 

Ik wil ‘duurzaamheidsinclusief’ denken aanmoedigen, al vanaf het moment van onboarding.

Internationaal reisbeleid 
Thuiswerken om de CO2-uitstoot van woon-werkverkeer te verminderen; het past in het bredere HR-beleid gericht op duurzaamheid. “Met goede arbeidsvoorwaarden stimuleren we al jaren het gebruik van openbaar vervoer en de fiets en ontmoedigen we het autorijden. We hebben dit jaar ook ons internationaal reisbeleid aangepast. Voor bestemmingen die binnen acht uur te bereiken zijn via het spoor, pak je de trein.” 

‘Duurzaamheidsinclusief’ denken 
Zo dringt duurzaamheid stap voor stap door in het dagelijks werk en leven van collega’s en studenten. Mieke is blij met die bewustwording. “Bij de bijeenkomsten in onze hogeschool is vegetarisch nu het uitgangspunt. Vanwege onze dochter eten we thuis ook standaard vegetarisch, dus ik ben dat gewend. Op zo’n bijeenkomst, of bijvoorbeeld bij onze koffieautomaten met havermelk, ga ik graag de dialoog aan met collega’s. Welke duurzame keuzes wil jij maken? Het is een soort ‘duurzaamheidsinclusief’ denken dat ik wil aanmoedigen, al vanaf het moment van onboarding.” 

Elkaar stimuleren en activeren 
“De dialoog over duurzaamheid zie ik graag breed binnen de hogeschool”, zegt Mieke. Een voorbeeld is het Green Team, een netwerk van collega’s die de bedrijfsvoering verder wil verduurzamen. De leden spraken de wens uit dat pensioenfonds ABP duurzaam diende te beleggen, wat heeft geresulteerd in een oproep van onze hogeschool richting het ABP. Ook stelde het Green Team een paragraaf op over duurzaamheid als input voor het Strategisch Plan van onze hogeschool. 
“Ik hoop dat we elkaar blijven stimuleren en activeren om te verduurzamen en daarover in gesprek te blijven.”

Ook lid worden van het Green Team? Meld je aan!

Inholland onderzoekt

Bij Hogeschool Inholland focussen we op een veerkrachtige samenleving. Dit is een samenleving waarin we in verbinding met elkaar in staat zijn om schokken op te vangen en deze ook benutten als kans om ons verder te ontwikkelen. Met Inholland onderzoekt vertellen we verhalen over hoe we vanuit onderzoek bijdragen om een samenleving met veranderkracht te realiseren, samen met studenten en werkveldpartners. Zodat iedereen kan blijven functioneren in een continu sterk veranderende wereld.

Reacties 1 - 5 (5)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Philippa Collin
15
June
2023
Encouraging article!
Let's focus on the needs of our students and consider how we can offer them the resilience and abilities they will need to thrive in an uncertain future.
Don
15
June
2023
For the interested, here are a few of the thousands of (research) reports giving supporting evidence of scientific consensus that there is a climate problem.

K. Myers, et al, "Consensus revisited: quantifying scientific agreement on climate change and climate expertise among Earth scientists 10 years later," Environmental Research Letters Vol.16 No. 10, 104030 (20 October 2021); DOI:10.1088/1748-9326/ac2774

M. Lynas, et al, "Greater than 99% consensus on human caused climate change in the peer-reviewed scientific literature," Environmental Research Letters Vol.16 No. 11, 114005 (19 October 2021); DOI:10.1088/1748-9326/ac2966

J. Cook et al., "Consensus on consensus: a synthesis of consensus estimates on human-caused global warming," Environmental Research Letters Vol. 11 No. 4, (13 April 2016); DOI:10.1088/1748-9326/11/4/048002

J. Cook et al., "Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature," Environmental Research Letters Vol. 8 No. 2, (15 May 2013); DOI:10.1088/1748-9326/8/2/024024

W. R. L. Anderegg, “Expert Credibility in Climate Change,” Proceedings of the National Academy of Sciences Vol. 107 No. 27, 12107-12109 (21 June 2010); DOI: 10.1073/pnas.1003187107

P. T. Doran & M. K. Zimmerman, "Examining the Scientific Consensus on Climate Change," Eos Transactions American Geophysical Union Vol. 90 Issue 3 (2009), 22; DOI: 10.1029/2009EO030002
Don
15
June
2023
Andries, not sure what sources you use when you claim that there is not agreement among scientists that there is a climate problem, because there is in fact a strong consensus among scientists that there is a climate problem caused by human activities. The overwhelming majority of climate scientists agree that the Earth's climate is changing, and that this change is primarily driven by human activities, particularly the burning of fossil fuels and the release of greenhouse gases into the atmosphere.

Numerous scientific organizations and institutions around the world have issued statements acknowledging the reality of climate change and emphasizing the need for urgent action. For example, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), which consists of thousands of scientists from various countries, regularly assesses and summarizes the current state of scientific knowledge on climate change. The IPCC reports consistently highlight the human influence on global warming and its impacts.

Additionally, the scientific consensus is supported by published research in peer-reviewed scientific journals, where the vast majority of climate scientists agree that human activities are causing significant changes to the climate system.

While there may be some individual scientists who hold differing views, the consensus view among experts is clear: human-induced climate change is a significant and urgent problem that requires global attention and action to mitigate its impacts.
Andries
15
June
2023
Er is niks mis met een beetje verantwoord met de planeet omgaan. Dat we bezig zijn met innovatie die ons en de wereld waarin we leven mooier en beter maakt. Wat ik mis is de nuance op dit thema. Wetenschappelijk is er helemaal geen consensus over dat we een klimaatprobleem hebben. Het is inmiddels een uiterst gepolitiseerd onderwerp geworden, waarbij iedere vorm van kritisch nadenken en debat verstomt. Zo is dat ook te zien in de eenzijdige wijze waarop Inholland communiceert op zijn kanalen. Jammer, want een onderwijsorganisatie zou juist debat en kritisch denken moeten stimuleren. Ruimte bieden voor alle levensbeschouwelijke opvattingen die leven onder haar medewerkers en studenten.

Het valt mij in dit verlengde op dat er steeds meer linkse idealen centraal komen te staan binnen onze hogeschool. Holle begrippen als duurzaam, inclusie, diversiteit, klimaatcrisis, etc. Het gevolg is dat er een uiterst eenzijdig geluid is en het vooral een sterk ideologisch karakter heeft. Ik spreek veel collega's die zich niet meer openlijk durven uiten als ze een ander levensopvatting of politieke voorkeur hebben dan wat hier gepropageerd wordt. Wanneer gaat Inholland laten zien dat het een hogeschool is voor iedereen met een uitwisseling van verschillende standpunten en ideeën op maatschappelijke thema's?

Het dwingen van medewerkers en studenten om vegetarisch te eten is in strijd met het respecteren van verschillende levensbeschouwelijke opvattingen. Nu sluit je bewust veel collega’s buiten met andere dieetvoorkeuren. Laat dus zien dat mensen hierin hun eigen keuzes mogen maken en iedereen erbij hoort. Dan zou je pas echt inclusief en divers zijn in plaats van exclusief en eenzijdig.
Sander
19
June
2023
Dank je, Andries. Ik ben blij dat iemand er eindelijk wat van zegt. Je verwoordt iets waarvan ook ik zie dat collega's daarmee lopen. Er wordt een beleid en een `deugvoorbeeld' gepropageerd op basis van een aantal geloofsartikelen, die voortkomen uit een waargenomen `meerderheidsinterpretatie' (alle weldenkende mensen geloven dit, toch?). De reactie op je bericht is zodoende voorspelbaar: een canon aan behoedzaam (lees: eenzijdig) geselecteerde referenties met een concensusclaim, zonder inhoudelijke dialectiek. Het vertrekpunt voor zo'n meerderheidsinterpretatie is veelal een of ander model of postulaat waarvan de overeenstemming met de objectieve realiteit niet vast te stellen is. Dat maakt de organisatie in alle opzichten gesloten voor werkelijk debat en juist minder inclusief en duurzaam: ongelovigen deugen immers niet. En deugnieten mag je dwingen het geloof in woord en daad mede te belijden (alleen vega, minder CO2, etc. etc.).
Annemiek Scholten
15
June
2023
Mooi artikel. Misschien goed om te melden dat iedere collega op Yammer lid kan worden van het Greenteam?