Amsterdam,
17
oktober
2018
|
10:00
Europe/Amsterdam

Even voorstellen: Wilma Swildens, lector Interprofessionele Zorg in de GGZ

Gebiedsgerichte GGZ voor mensen met ernstige psychische aandoeningen

Wilma Swildens

Wilma Swildens is per 1 oktober bij Hogeschool Inholland gestart als lector Interprofessionele Zorg in de GGZ. Ze gaat onderzoek doen naar gebiedsgerichte GGZ voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. “Hulpverlening aan mensen met ernstige psychische problemen is steeds meer gericht op hulp bieden in de thuissituatie. De eigen leefomgeving biedt vaak de beste mogelijkheid tot herstel”, aldus Swildens. “Door gebiedsgericht te werken wordt de toegang tot de GGZ laagdrempeliger en kunnen hulpverleners tijdiger beslissen of het wenselijk is zorg te minderen of op te schalen om zelfstandigheid te bevorderen en tegelijkertijd problemen te voorkomen.”

De onderzoekslijn Interprofessionele zorg in de GGZ heeft als ondertitel: Gebiedsgericht werken aan empowerment en herstel. “Met mijn onderzoeksprojecten wil ik bijdragen aan een gezonde samenleving, een van de profilerende thema’s van Inholland. Met termen als zelfmanagement, interprofessioneel samenwerken en gebruik van technologische innovaties. Voor mensen met ernstige psychische aandoeningen kan bij zelfmanagement gedacht worden aan het weer de draad oppakken en het leven richting proberen te geven, het leren omgaan met problemen in het dagelijks functioneren zoals zelfstandig wonen, sociale contacten, werk en actieve participatie in de behandeling. In algemene termen gaat het om het streven naar persoonlijk, maatschappelijk en symptomatisch herstel.”

Gebiedsgerichte GGZ
Steeds meer wordt hulpverlening aan patiënten met ernstige psychische aandoeningen ‘outreachend’ vanuit een wijkpost georganiseerd. Intensieve, interprofessionele samenwerking van de specialistische GGZ-gebiedsteams met anderen partijen in wijken vormt een voorwaarde om dit goed te doen. “Naast cliënten zelf wordt samengewerkt met onder meer zijn of haar familie, ervaringsdeskundigen, de verslavingszorg, medewerkers begeleid en beschermd wonen, sociale wijkteams en eerstelijns zorgverleners.” De verwachting is dat de onderzoeksprojecten inzicht geven in de ervaringen en wat concrete uitkomsten zijn voor herstel. “Dit kan helpen om het gebiedsgericht werken verder te professionaliseren en de zorg voor patiënten met ernstige psychische aandoeningen te verbeteren.”

Samenwerken
Naast haar werkzaamheden als lector werkt Swildens als senioronderzoeker en manager van de afdeling Zorgmonitoring en Onderzoek bij Ernstige Psychische Aandoeningen en coördinator wetenschappelijk onderzoek bij Altrecht GGZ in Utrecht. “Mijn bijzondere onderzoekslijn is ingesteld in samenwerking met Altrecht GGZ. Daarnaast wil ik, waar mogelijk, nauw gaan samenwerken met andere onderzoekslijnen binnen het Kenniscentrum De Gezonde Samenleving, zoals GGZ-Verpleegkunde en Empowerment en Professionalisering Sociaal Domein. Ik zie ook zeker een rol voor studenten van de opleidingen Social Work, Verpleegkunde en Sportkunde, zij kunnen mij ondersteunen met het kwalitatieve onderzoek dat ik voor ogen heb.”

Over Wilma Swildens
Swildens studeerde in 1986 af als sociaal wetenschapper (andragoloog) bij de Rijksuniversiteit Groningen. Ze bleef ook de jaren daarna betrokken bij de RUG, als onderzoeker op het gebied van wijkgerichte eerstelijns samenwerking, wijkgericht maatschappelijk werk, preventie van druggebruik en rehabilitatievraagstukken in de GGZ. Daarnaast werkte ze enkele jaren voor een instelling voor ambulante Geestelijke gezondheidszorg in Groningen en voor een landelijk innovatiefonds in Den Haag en Randgemeenten. In 1995 promoveerde zij op het thema arbeidsrehabilitatie en dagbesteding vanuit de GGZ. Vanaf 1996 is zij werkzaam als senioronderzoeker bij Altrecht GGZ voor afdelingen gericht op ernstige psychische aandoeningen en met als specifieke aandachtsgebieden rehabilitatie, herstel en routine outcome monitoring (ROM).

De Gezonde Samenleving

Met de nieuwe onderzoekslijn draagt lector Wilma Swildens bij aan De Gezonde Samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Burhan Carlak
25
March
2020
Geachte mevrouw Wilma Swildens,

Mijn naam is Burhan Carlak. Ik ben werkzaam bij RIBW als begeleider. Momenteel ben ik met een studie Social Work bezig. Voor mijn eind scriptie ben ik met literatuur studie bezig over GGZ in de wijk en wisselwerking. Wat zijn uw ervaringen en tips hierover?
Welke boeken of onderzoeken raad u mij aan?

alvast bedankt

Burhan Carlak
06-43907410