Interprofessionele zorg in de GGZ

Over Interprofessionele zorg in de GGZ

De onderzoekslijn draagt bij aan een gezonde samenleving, een van de profilerende thema’s van Inholland. Met termen als zelfmanagement, interprofessioneel samenwerken en gebruik van technologische innovaties. Voor mensen met ernstige psychische aandoeningen kan bij zelfmanagement gedacht worden aan het weer de draad oppakken en het leven richting proberen te geven, het leren omgaan met problemen in het dagelijks functioneren zoals zelfstandig wonen, sociale contacten, werk en actieve participatie in de behandeling. In algemene termen gaat het om het streven naar persoonlijk, maatschappelijk en symptomatisch herstel.

Voor onderwijs én werkveld

De onderzoekslijn maakt deel uit van Kenniscentrum De Gezonde Samenleving. Zorg, welzijn, sport en techniek vormen samen met in- en externe belanghebbenden een netwerkorganisatie om samen nieuwe duurzame oplossingen te vinden voor complexe vraagstukken. Lectoren, onderzoekers, docenten en studenten doen dit in kenniswerkplaatsen, leerbedrijven en projectmatige samenwerkingsverbanden met het werkveld. 

Onderzoeksthema's

Met haar onderzoeksprogramma wil lector Swildens bijdragen aan een gezonde samenleving, een van de profilerende thema’s van Inholland. In algemene termen gaat het om het streven naar persoonlijk, maatschappelijk en symptomatisch herstel.

Wilma Swildens
lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail

Wij werken samen met

De onderzoekslijn Interprofessionele Zorg in de GGZ is ingesteld in samenwerking met Altrecht GGZ (regio Utrecht). Er vindt nauwe samenwerking en afstemming plaats met de onderzoekslijnen GGZ-Verpleegkunde en Empowerment & Professionalisering Sociaal Domein. Daarnaast onderhoudt de onderzoekslijn relaties met een groot aantal universiteiten en andere kennisinstellingen.

Wil je samenwerken of heb je vragen?

 
Je kunt contact opnemen met Bianca van Kester.
Telefoon
0610474792