Delft,
12
januari
2022
|
07:31
Europe/Amsterdam

Green Juniors project stimuleert studenten om samen te werken

Studenten helpen ondernemers bijdragen aan een duurzame en circulaire maatschappij

Delft_Dier_in_de_duurzame_samenleving_015

Ondernemers in de agri-, food- en tuinbouwsector dragen vaak veel meer bij aan een duurzame en circulaire maatschappij dan  zichtbaar is voor consumenten . Het blijft lastig om hen te enthousiasmeren voor duurzame alternatieven. Tijdens hun vierde jaar krijgen studenten  van Inholland Delft de kans om het verhaal van duurzame bedrijven zichtbaar te maken om zo de impact te vergroten.

Ieder jaar organiseert Inholland Delft  voor de vierdejaarsstudenten het project Green Juniors. Studenten van de verschillende opleidingen (Food Commerce and Technologie, Dier in de Duurzame Samenleving, Landscape and Environment Management en Tuinbouw & Agribusiness) krijgen de kans om samen te werken aan een groot project uit het werkveld. De meeste projecten hebben een multidisciplinair karakter en de focus ligt vaak ligt op een verbindend thema als ondernemen. De opleidingen halen ieder jaar projecten op bij opdrachtgevers uit het werkveld, waaruit studenten vervolgens een keuze maken.

Een andere kijk 
“Het project zit goed in elkaar. Studenten ervaren hoe ze met studenten van andere opleidingen en disciplines, moeten samenwerken”, vertelt Teffany Kartopawiro, een van de docentbegeleiders van Green Juniors. “Op deze manier ervaren de studenten dat iedere student een andere denkwijze heeft. Dit kan tijdens dit project heel mooi samengebracht worden, waardoor ieders expertise wordt gebruikt en zo de krachten worden gebundeld.” Teffany merkt ook dat de studenten professioneel omgaan met een opdrachtgever. Ze organiseren zelf de consultancy-uren met docenten en regelen met de opdrachtgever verschillende overlegmomenten en een uiteindelijke expertmeeting.

Een tool voor een varkenshouderij 
Teffany begeleidt op dit moment een projectgroep die aan de slag is voor een varkenshouderij: ‘Zuiderzeevarken; Good Food, Good Mood’. Een project dat streeft naar veel ruimte, licht en een ondergrond (stro) waarin de varkens kunnen wroeten. Hun vlees wordt rechtstreeks afgezet naar ongeveer 25 slagers in Noord-Holland. Ook zijn er steeds meer restaurants die het vlees van Zuiderzeevarken op de kaart zetten. 

Om de consument meer te verbinden met ‘de stal’ is de eigenaar op zoek naar een tool die de interactie mogelijk maakt tussen de varkens en de consument. “ Studenten van de opleidingen Dier in de Duurzame Samenleving en  Food Commerce and Technology zochten voor dit project de samenwerking met studenten van de opleidingen Informatica en Elektrotechniek. "Ondanks dat deze opdracht buiten de comfortzone van sommige studenten valt, is de groep heel hard bezig met de ontwikkeling van de juiste software. De studenten zoeken heel goed de samenwerking op met partijen die iets voor hen kunnen betekenen.”

Een frisse blik
Naast dat de leeropbrengst voor de studenten heel groot is, is het voor opdrachtgevers ook een hele mooie kans om een casus uit hun bedrijf te laten bekijken door studenten. “Ik merk dat opdrachtgevers altijd heel erg tevreden zijn met het resultaat.  Studenten hebben een frisse blik, ze denken anders en ze lopen niet al jaren mee met het bedrijf. Daarnaast leveren ze niet altijd een standaard verslag in. Met de Green Juniors zijn de studenten vrij om een creatief product te ontwikkelen als eindresultaat.”