09
november
2023
|
14:05
Europe/Amsterdam

Heeft het Nederlandse mkb een eigen bank nodig?

Inholland onderzoekt: de rol van banken voor een veerkrachtige economie

Nahied Rezwani

Banken hebben een belangrijke functie in de maatschappij. Door leningen te verstrekken stimuleren ze de economie en daarmee onze welvaart. Maar door toenemende regelgeving is hun rol onder druk komen te staan, met name als financier voor het mkb. Met een kortlopend pop-up research doken onderzoekers en studenten van Hogeschool Inholland op dit vraagstuk om samen met het bankwezen en bedrijfsleven te verkennen hoe Nederland de economie door bancaire financieringen veerkrachtig kan houden.

Aanleiding voor het onderzoek naar de rol van banken kwam van de banken zelf. “Dit soort vraagstukken zijn altijd het vertrekpunt voor het praktijkgericht onderzoek dat we bij Hogeschool Inholland doen”, zegt Nahied Rezwani, macro-economisch onderzoeker en directeur van het domein Business Finance & Law. “Sinds de financiële crisis van 2008 moeten banken voldoen aan strengere regelgeving om hun balans op orde te houden. Ze kunnen minder risico nemen en moeten meer controle uitvoeren bij leningen.”

Door strengere regulering van banken is het voor het mkb lastiger en duurder om financiering te krijgen.

Nahied Rezwani, onderzoeker en directeur Business Finance & Law

Financiering voor het mkb
Vooral het mkb merkt de gevolgen. “Door de strengere regulering is het voor deze bedrijven lastiger en duurder om financiering te krijgen”, zegt Nahied. “Het gevolg is dat zij hun ideeën en plannen niet of minder snel en gemakkelijk kunnen ontwikkelen. Dat is een probleem voor heel Nederland. Want het mkb is de motor van onze economie. Vooral daar vindt de innovatie plaats.”

Met een pop-up research kunnen we snel inspelen op actuele vraagstukken.

Luc Salemans, onderzoeker Finance & Accountancy Hogeschool Inholland

Pop-up research
Het lectoraat Finance & Accountancy pakte het vraagstuk begin 2023 op. Vanwege Nahieds macro-economische achtergrond nam zij de leiding over het zogeheten pop-up research. “Met deze kortlopende onderzoeksvorm kunnen we snel inspelen op actuele vraagstukken”, zegt onderzoeker Luc Salemans. “We organiseerden enkele brede sessies met vertegenwoordigers van banken, het mkb en consumenten, plus docent-onderzoekers en studenten. Het leverde al in april een mooie basis op in de vorm van een whitepaper. Daarin schetsen we enkele oplossingsrichtingen om nader te onderzoeken.”

Onderzoek naar mkb-bank
Inmiddels zijn onderzoekers en studenten van de opleidingen Business Studies en Finance & Control (Bedrijfseconomie) vervolgonderzoek aan het doen naar een van de oplossingsrichtingen: de oprichting van een bank speciaal gericht op mkb-bedrijven. Luc: “Wat zijn de kansen en risico’s van zo’n bank, zoals die al bestaat in het Verenigd Koninkrijk?” Daarnaast lopen er samen met Ondernemend Nederland en de Consumentenbond andere vervolgonderzoeken.

Resultaten voor het onderwijs
“Het is fijn om studenten bij zulke praktijkgerichte casussen te betrekken”, vindt Luc. “Zo krijgen zij een goed beeld van de beroepspraktijk en de vraagstukken die daar spelen. De resultaten van het onderzoek kunnen we vervolgens terugbrengen in het onderwijs om bijvoorbeeld de afstudeerrichting Banking & Assurance actueel en praktijkgericht te houden.”

Veerkrachtige economie
“Bovendien pakken we bij Inholland met dit pop-up research onze rol als maatschappelijke partner door bij te dragen aan een veerkrachtige economie”, zegt Luc. “Het is belangrijk dat we helpen om het mkb als economische motor op gang te houden. Dat helpt ook onze samenleving veerkrachtig te houden. Want een goed draaiende economie zorgt voor werkgelegenheid: een inkomen voor mensen. En dat draagt bij aan onze welvaart en ons welzijn.”

Boilerplate

Inholland onderzoekt

Bij Hogeschool Inholland focussen we op een veerkrachtige samenleving. Dit is een samenleving waarin we in verbinding met elkaar in staat zijn om schokken op te vangen en deze ook benutten als kans om ons verder te ontwikkelen. Met Inholland onderzoekt vertellen we verhalen over hoe we vanuit onderzoek bijdragen om een samenleving met veranderkracht te realiseren, samen met studenten en werkveldpartners. Zodat iedereen kan blijven functioneren in een continu sterk veranderende wereld.

 

Luister mee: podcastserie over de rol van banken

Wil je meer weten of dit onderzoek? Luister dan de driedelige podcastserie, waarin Nahied in gesprek gaat met onder andere ONL en de Consumentenbond over de rol van banken in onze samenleving. 

Luister op Spotify

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.