De rol van banken

Pop-up research naar de rol van banken voor een veerkrachtige economie

Lectoraat
Finance & Accountancy
Duur
Januari 2023 t/m December 2023
Locatie
Den Haag, Rotterdam
Projectleider
Marjolijn Bodewes

Het doel: het effect van regeldruk voor banken in kaart

Aanleiding voor deze pop-up research 'De rol van banken' is de toenemende regeldruk die voor banken geldt na afloop van de laatste grote financiële crisis. Banken zijn verplicht om betere balanscijfers in het oog te houden. Ze hebben dus een groter belang bij eigen vermogen dan bij investeren. Hierdoor zijn ze minder goed in staat om een rol te spelen als financier van bedrijven en daarmee de (regionale) bedrijvigheid en samenleving te versterken.

Ook ontstaat bij banken een toenemende druk op het efficiënter inrichten van processen, waardoor ze meer diensten digitaal aanbieden en bankfilialen sluiten. Hierdoor zijn banken minder toegankelijk voor consumenten.

Het doel van dit onderzoek is om meer duidelijkheid te krijgen over de effecten van deze regeldruk op de veerkracht van de samenleving.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Het pop-up research is voor één jaar opgericht binnen het lectoraat Finance & Accountancy door dr. Nahied Rezwani. Zij gaat in deze pop-up samenwerken met onderzoekers, docenten, studenten van Business studies, het bankwezen en het bedrijfsleven. Binnen dit onderzoeksproject laten zij de (macro-)economische effecten van de regeldruk zien en brengen ze mogelijke oplossingsrichtingen in kaart die de financiering van bedrijvigheid in de samenleving veerkrachtig kunnen houden.

Wat zijn de (tussentijdse) resultaten?

Doelstelling is om de resultaten van het onderzoek in een of twee publicaties weer te geven. Hierin wordt een probleemanalyse geschetst, inzichten gegeven en eventuele oplossingen aangedragen.

In een driedelige podcastserie gaan we daarnaast in op de rol van banken als financier van (mkb-)bedrijven en de versterking van de veerkrachtige samenleving

 

Luister mee: podcastserie over de rol van banken

Podcast 3: Banken lijken minder te investeren in startende ondernemers

Het is tegenwoordig een veelgehoorde stelling: banken lijken steeds minder te willen investeren in startende ondernemers. Toch zijn de meningen hierover verdeeld. In deze podcast gaan we in gesprek met Geert Gladdines van de Nederlandse Vereniging van Banken. “Banken lenen nog altijd heel veel geld uit aan ondernemers. Maar dit doen zij wel onder bepaalde voorwaardes. Bijvoorbeeld door te eisen dat een bedrijf een bewezen businessmodel heeft.”

Hoe zit het dan met financiering van startups, die meer risico dragen, maar wel bijdragen aan de groei van onze economie? Luister er alles over in onze nieuwste podcast, waarin Hans Bossert, lector Finance & Accountancy, en Nahied Rezwani, onderzoeker en directeur van het domein Business, Finance & Law, ook aan het woord komen.

Luister aflevering op Spotify

Podcast 2: Hoe ervaren consumenten de toegankelijkheid van banken?

Banken hebben bij uitstek een maatschappelijke rol, stelt Olof King, directeur Belangenbehartiging bij de Consumentenbond. Maar door de toenemende regeldruk ervaren consumenten banken tegenwoordig steeds minder toegankelijk. Hebben de maatregelen vanuit de overheid dan wel het gewenste effect? In deze tweede aflevering gaan Hans Bossert en Nahied Rezwani hierover in gesprek met Olof.

Luister aflevering op Spotify

Podcast 1: Wat is de macro-economische rol van banken in onze samenleving?

Banken zijn door de toenemende regeldruk minder in staat om een rol te spelen als financier van (mkb-)bedrijven en daarmee de (regionale) bedrijvigheid en samenleving te versterken. Terwijl de mkb-bedrijven gezien worden als de motor van de economie; dankzij hen vinden de grote innovaties plaats in Nederland. In deze podcast gaat lector Hans Bossert in gesprek met Hans Biesheuvel, voorzitter ONL, en Nahied Rezwani.

Luister aflevering op Spotify

Wat is het belang voor het onderwijs?

Dit onderzoek zal verder inzicht geven in de (macro-)economische effecten van de regeldruk vanuit de praktijk. Daaruit zullen voorbeelden en cases voortkomen die binnen de opleiding Business Studies - en de afstudeerrichting Banking & Insurance in het bijzonder - kunnen worden ingezet. De samenwerking met banken geeft een verdere impuls aan de opleiding. Voor docenten kan het van belang zijn om onderzoekservaring op te doen, wat zij weer kunnen inzetten bij (afstudeer)begeleiding van studenten. Studenten kunnen hier afstudeeronderzoeken doen die een directe link met de praktijk hebben.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Het onderzoek gaat meer duidelijkheid geven over de effecten van regeldruk op veerkracht van de samenleving. Bijvoorbeeld: welk effect heeft het op de vele transities (energie, klimaat) waar economische activiteit noodzakelijk is om die transities te kunnen betalen? Dit is voor zowel het bankwezen als het bedrijfsleven van belang.

"Leenstelsel voor mkb moet op de schop en geen enkele partij benoemt het"

“In aanloop naar de verkiezingen zijn de programma’s van de verschillende politieke partijen goed met elkaar te vergelijken. Wat opvalt is dat ze allemaal mooie plannen hebben om geld aan uit te geven. Maar nergens lees je terug hoe we dat geld gaan verdienen. En daar zit een punt van grote zorg. Want het ondernemersklimaat staat er slecht voor.” Deze visie deelt Nahied Rezwani in dagblad Trouw.

Lees verder

"Samen met studenten en het werkveld leveren we een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke en economische vraagstukken. Zo werken we samen aan een veerkrachtige samenleving en een krachtig BV-Nederland, waarbij de banken een cruciale rol spelen."

- dr. Nahied Rezwani, Pop-up researcher en domeindirecteur Business Finance & Law  

Nieuws over Pop-up research

Werk samen met Marjolijn

Kom in contact en stel al je vragen