Amsterdam,
19
juni
2019
|
10:30
Europe/Amsterdam

Hoe ga je als jeugdprofessional met jongeren om?

Dinsdagmiddag 18 juni is de leermodule Bejegening uitgeprobeerd bij professionals van het MBO-Jeugdteam, het LEC van ROC van Amsterdam, Wijkteams OKT en JIP, Streetcornerwork en de Gemeente Amsterdam. De pilotbijeenkomst vond plaats op het ROC van Amsterdam, locatie Gare du Nord. Doel van de leermodule is om professionals meer bewust en bekwaam bezig te laten zijn met de manier waarop ze het contact met jongeren vormgeven.

Contact met oudere jeugd (16-23 jaar) vraagt een specifieke manier van benaderen omdat jongeren niet meer als kinderen aangesproken willen worden, maar ook nog niet als volwassenen. In de overgang naar volwassenheid verlangen jongeren naar zelfstandigheid en zelf zaken regelen, maar hebben ze ook een vangnet nodig voor als het mis gaat. Wat kunnen professionals in de begeleiding van oudere jeugd (16-23 jaar) doen om de kans op een goed contact en een werkzame werkrelatie te bevorderen? De leermodule Bejegening is een praktische tool, ontwikkeld door  onderzoeker Marte Wiersma en associate lector Roel van Goor van de onderzoekslijn Jeugd en Samenleving (onderzoeksproject Participatie van Jeugdigen). Zij hebben hiervoor gebruik gemaakt van wetenschappelijke kennis, input van jongeren zelf en input van professionals.

In de praktijk
Het doel van de bijeenkomst was om de module uit te proberen in een praktische werkomgeving en te kijken of het aanbod werkt, werkbaar is en aansluit bij de professionals. Op grond van de opgedane inzichten wordt de leervorm bijgesteld en wordt bekeken hoe, waar en voor wie de module te gebruiken is. Eind 2019 ligt er een definitief aanbod dat bruikbaar is voor alle jeugdprofessionals die werken met jongeren 16-23 jaar.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.