Participatie van jeugdigen

Participatie van jeugdigen met psychische of gedragsproblematiek 

Maatschappelijke participatie gaat niet vanzelf bij jongeren en jongvolwassenen (verder: jongeren) met psychische en/of gedragsproblemen. Deelname aan school, (begeleid of vrijwilligers)werk, georganiseerde activiteiten en sociale contacten vergen actieve en praktische ondersteuning. Regelgeving en financiering vanuit verschillende wettelijke kaders maken continuïteit in ondersteuning lastig. Verschillende gespecialiseerde organisaties in de regio Amsterdam hebben initiatieven ontplooid om tot geïntegreerd aanbod te komen. Er is echter weinig onderzoek voorhanden over de meest wenselijke inhoud van de begeleiding van maatschappelijke participatie van jongeren met psychische en/of gedragsproblemen. 

Participatie verbeteren

De partners van de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd (KeTJA) willen - met de andere partners in deze aanvraag - met dit project de ondersteuning van maatschappelijke participatie van jongeren met psychische en/of gedragsproblemen in Amsterdam verbeteren. Dit, door praktische tools te ontwikkelen voor professionals op basis van wetenschappelijke kennis, input van jongeren zelf en input van professionals.

Er staan drie aandachtspunten centraal:

  1. het in contact komen én blijven met jongeren met psychische en/of gedragsproblemen;
  2. het (inhoudelijk) vormgeven van (praktische en activerende) integrale ondersteuning van maatschappelijke participatie;
  3. het rekening houden met de ontwikkelingsfase van jongeren (behoefte aan autonomie) door te werken met gedeelde besluitvorming (shared decision making).

De werkplaats wordt gefinancierd door ZonMw en de gemeente Amsterdam.

Wij werken samen met

Verwey-Jonker Instituut (penvoerder), Gemeente Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, VU Amsterdam, Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA), GGD Amsterdam, Trias Pedagogica, Stichting Interculturele Participatie en Integratie (S-IPI), de Ouder- en Kindteams Amsterdam en het Jeugdplatform Amsterdam.

Wil je ook samenwerken of heb je een (onderzoeks)vraag?

 
Je kunt contact opnemen met Roel van Goor.
Telefoon
+ (31) 615 279 612