Participatie van jeugdigen

Onderzoekslijn
Jeugd en Samenleving
Duur
januari 2018 t/m januari 2022
Locatie
Amsterdam
Contact
Roel van Goor

Het doel van 'Participatie van Jeugdigen'

Maatschappelijke participatie gaat niet vanzelf bij jongeren en jongvolwassenen (verder: jongeren) met psychische en/of gedragsproblemen. Deelname aan school, (begeleid of vrijwilligers)werk, georganiseerde activiteiten en sociale contacten vergen actieve en praktische ondersteuning. Regelgeving en financiering vanuit verschillende wettelijke kaders maken continuïteit in ondersteuning lastig. Verschillende gespecialiseerde organisaties in de regio Amsterdam hebben initiatieven ontplooid om tot geïntegreerd aanbod te komen.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

De partners van de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd (KeTJA) willen - met de andere partners in deze aanvraag - met dit project de ondersteuning van maatschappelijke participatie van jongeren met psychische en/of gedragsproblemen in Amsterdam verbeteren. Dit, door praktische tools te ontwikkelen voor professionals op basis van wetenschappelijke kennis, input van jongeren zelf en input van professionals.

Er staan drie aandachtspunten centraal:

  1. het in contact komen én blijven met jongeren met psychische en/of gedragsproblemen;
  2. het (inhoudelijk) vormgeven van (praktische en activerende) integrale ondersteuning van maatschappelijke participatie;
  3. het rekening houden met de ontwikkelingsfase van jongeren (behoefte aan autonomie) door te werken met gedeelde besluitvorming (shared decision making).

De werkplaats wordt gefinancierd door ZonMw en de gemeente Amsterdam.

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA), GGD Amsterdam, Trias Pedagogica, Stichting Interculturele Participatie en Integratie (S-IPI), de Ouder- en Kindteams Amsterdam en het Jeugdplatform Amsterdam.

Werk samen met Roel

Kom in contact en stel je vragen

 
Telefoon
0615279612