Diemen,
23
mei
2019
|
10:55
Europe/Amsterdam

Hoe kan ICT bijdragen aan efficiënte zorgprocessen?

Jacqueline de Leeuw verbindt mens, werkproces en systeem bij Radboudumc

De technologische ontwikkelingen in de medische wereld gaan zo snel, dat de zorg er over enkele jaren misschien wel heel anders uitziet. Dit betekent dat zorgverleners geconfronteerd worden met deze snelle veranderingen en de uitdaging deze te integreren in hun dagelijks werk. Dat spanningsveld, daar houdt Jacqueline de Leeuw, Chief Nursing Information Officer in het Radboudumc, zich dagelijks mee bezig. Vandaag vertelt ze haar verhaal op het Seminar ICT in Zorg en Welzijn bij Inholland in Diemen.

Leestijd: +- 3 minuten

IT moet een hulpmiddel zijn, geen last
Het Radboudumc wil voorop lopen in de ontwikkeling van innovatieve, duurzame en betaalbare gezondheidszorg. Maar hoe krijg je de mensen op de werkvloer hierin mee? Als ‘verbindingsofficier’ is het aan Jacqueline om in het ziekenhuis mens, werk-/zorgprocessen en digitale systemen werkbaar op elkaar af te stemmen. En ‘meekrijgen’ is een woord dat Jacqueline liever niet gebruikt. “IT moet een hulpmiddel zijn, geen last.” Dus ‘verleiden’ is een beter woord in deze.

Systemen hebben een enorme invloed op het werk en vooral op de werkprocessen. Wil je als ziekenhuis een nieuw systeem introduceren, zoals het elektronisch patiëntendossier (EPD), dan klinkt dat in eerste instantie interessant. De meeste mensen zeggen verandering namelijk leuk te vinden. Maar vraag een mens of hij zelf wil veranderen, om bijvoorbeeld een systeem goed te kunnen gebruiken, dan komt er regelmatig een andere reactie. Zo zit de mens nu eenmaal in elkaar.

Systemen moet je niet opleggen
In de gezondheidszorg worden systemen maar al te vaak van bovenaf opgelegd. “Dat moet van IT”, is een veelgehoorde uitspraak onder zorgverleners in Radboudumc. “Systemen kun je niet opleggen, want ze zijn nooit een doel op zich”, benadrukt Jacqueline. Systemen zijn hulpmiddelen die het werken makkelijker horen te maken. Ook wordt bij een ervaren knelpunt in de praktijk vaak snel in oplossingen gedacht. “Ik wil een app”, hoort ze dan van haar collega-zorgverleners, terwijl helemaal niet vanzelf spreekt dat de gekozen oplossing (een app) het ervaren probleem zal oplossen. Doorvragen geblazen dus en inzicht geven in al bestaande, maar vaak onbekende oplossingen.

Jacqueline de Leeuw, Chief Nursing Information Officer in Radboudumc
De verbinding tussen techniek, processen en mens biedt mooie kansen voor (toekomstig) zorgprofessionals.
Jacqueline de Leeuw, Chief Nursing Information Officer in Radboudumc

Een tolk tussen de domeinen
Jacqueline gaat dan ook dagelijks in gesprek met zorgverleners op de werkvloer om te achterhalen wat de problemen zijn om van daaruit samen tot een oplossing te komen. Dankzij haar jarenlange ervaring in de patiëntenzorg begrijpt ze snel wat er speelt en is daardoor goed in staat de vertaling tussen de domeinen van patiëntenzorg en ICT te maken. De mens in zijn context staat daarbij centraal. Overigens gebruikt Jacqueline liever de term informatiemanagement in plaats van IT.

Digitale systemen, zoals een geïntegreerd Elektronisch patiëntendossier (EPD), zijn mooi maar niet oneindig flexibel helaas. Uiteindelijk zal een professional bereid moeten zijn een aanpassing in het werkproces te doen om zo tot een optimale fit met het systeem te komen. Hierdoor kan een systeem niet alleen gebruikt, maar ook benut gaan worden. Daarom kijkt ze dagelijks samen met zorgprofessionals én patiënten hoe processen efficiënter ingericht kunnen worden. Ze haalt ideeën voor verbeteringen op, trechtert en toetst deze aan de strategische doelen van het Radboudumc. Pas daarna wordt gesproken over digitale ‘oplossingen’ of technologie.

 

Zoals Jacqueline aangeeft, biedt de verbinding tussen techniek, processen en mens mooie kansen voor (toekomstig) zorgprofessionals. Onze master Advanced Health Informatics Practice haakt hier precies op in en slaat de brug tussen de domeinen. Ook bij de opleiding Verpleegkunde is er veel aandacht aan de nieuwste zorgtechnologie.

“De verbinding tussen technologische ontwikkelingen en zorg wordt steeds belangrijker”, geeft Jacqueline aan. “Ik hoop dan ook van harte dat we een nieuwe generatie zorgverleners warm kunnen krijgen dat ze zich met deze beide vakgebieden gaan bezighouden."

De gezonde samenleving

Jacqueline de Leeuw is één van de sprekers op het Seminar ICT in Zorg en Welzijn. Dit draagt bij aan De Gezonde Samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen - preventief en bij problemen - activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.