Alkmaar,
19
september
2019
|
07:30
Europe/Amsterdam

Hoe kunnen drones de gewasopbrengst in de sierteelt verbeteren?

Meld je aan voor het eindsymposium van HiPerGreen!

De resultaten van het onderzoeksproject HiPerGreen laten zien dat de technische en economische aspecten van het gebruik van de drone van belang zijn voor de telers van bloemen, planten, voedsel en milieu. Het onderzoeksteam Robotica van Hogeschool Inholland organiseert op vrijdag 27 september 2019 het afsluitende symposium van het HiPerGreen-project in het World Horti Center in Naaldwijk. Hier wordt antwoord gegeven op de centrale onderzoeksvraag: hoe kunnen we met autonoom vliegende drones de gewasopbrengst in de sierteelt verbeteren? Alle geïnteresseerden zijn welkom tijdens het symposium.

De Nederlandse bloementeelt is wereldwijd toonaangevend en haar producten, kennis en vaardigheden zijn belangrijke exportproducten. Broeikaskwekers hebben echter weinig controle over de groeiomstandigheden van hun gewassen in de kas op individueel plantniveau. Het doel van het HiPerGreen-project is om eigenaren van kassen nieuwe methoden te bieden om de gewasgroeicondities in hun kas op fabrieksniveau te bewaken. En om gebieden met afwijkingen nauwkeurig aan te wijzen en om tegenmaatregelen aan te bevelen. De drone neemt de teler veel werk uit handen. Dat levert de teler uiteindelijk een kostenbesparing op.

 

 Stel je voor dat je in het AFAS-stadion elk grassprietje moet bekijken, elke dag opnieuw! 
Lucien Fesselet, onderzoeker

Onder leiding van Inholland-lector Robotica Cock Heemskerk, hebben onderzoekers en bedrijven twee jaar samengewerkt. Hierbij gaat het om expertise van glastuinders tot partners die gespecialiseerd zijn in drone-technologieën en multispectrale beeldvorming. De Inholland-onderzoekers komen uit verschillende vakgebieden op het gebied van economie, financiën, voedsel, agri, tuinbouw en techniek. Universiteit Wageningen (WUR) ondersteunt het project met wetenschappelijk advies. Er zijn meer dan zestig studenten bij het project betrokken geweest via curriculumoefeningen, stages en afstudeeropdrachten. Ruim twintig docenten en onderzoekers hebben geholpen bij het begeleiden, brainstormen en het onderzoek.

Genomineerd voor RAAK Award.
Het project wordt gefinancierd via het SIA-RAAK, MKB-programma, gericht op het ontwikkelen van kennis voor de industrie via onderwijsinstellingen. Inmiddels is het project HiPerGreen uit 24 voorstellen genomineerd als één van de zes kanshebbers op de RAAK Award 2019. Ook maakt het project kans op de Publieksprijs. Wil je HiPerGreen hiervoor nomineren? Doe dit direct via de pagina Stem voor Publieksprijs of via de Facebookpagina RAAK-award.

George Spyropoulos, student Agricultural Technology HiPerGreen:

“The HiPerGreen project gave me the opportunity to use my photography, as well as my drone piloting skills to be a true agritech technician. I used my photography skills to tune our white balance, ISO and other camera settings to ensure the images were of a high quality. My knowledge of editing photography came in very useful with highlighting problems in the plants."

Startup ADI
Applied Drone Innovations (ADI) is een startup voortkomend uit het HiPerGreen project, opgericht door het oorspronkelijke team studenten dat op het idee kwam om drones in de kas te laten scouten. Hun missie is om de uitkomst van het HiPerGreen-project verder te ontwikkelen zodat alle telers van deze high tech innovatie kunnen profiteren. Ook zijn inmiddels al verkennende onderzoeken gestart voor toepassingsmogelijkheden van het concept in andere marktsectoren.