07
december
2022
|
08:15
Europe/Amsterdam

Hoe kunnen we studiedata benutten binnen ons onderwijs?

Nieuw verbindend netwerk Learning Analytics verkent de mogelijkheden

Digital tools

Het analyseren van data over het leren van studenten kan een waardevolle aanvulling zijn op het faciliteren van leren. Deze ‘learning analytics’ kan docenten én studenten inzicht geven in de leeractiviteiten van studenten en het leergedrag dat ze daarbij vertonen. Bij Inholland verkenden we onlangs wat learning analytics ons kan bieden én wat de uitdagingen zijn. Die verkenning resulteerde in een white paper, de podcastserie Data Dialoog en een verbindend netwerk. Kom je ook meepraten? 

Allereerst: wat is learning analytics? Dat is het meten, verzamelen, analyseren en rapporteren van studiedata van studenten en hun context. Er worden duizenden datapunten verzameld over het leergedrag, zodat hier uitspraken over kunnen worden gedaan. Learning analytics kunnen leiden tot beter begrip van wat en hoe studenten leren.  

Vroeger volgde de student de docent; steeds meer is van belang dat de docent de student kan volgen EN ook dat de student zichzelf kan volgen.

Deelnemer aan de verkennende gesprekken

Bijdragen aan de uitgangspunten van Inholland 
Voor Inholland zijn ‘het samen werken aan flexibilisering’ en ‘het werken met leeruitkomsten’ belangrijke uitgangspunten. De inzet van learning analytics kan hieraan een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld in de vorm van het geven van begeleiding op maat, het geven van aanvullende informatie over het leergedrag van de student of het vormgeven van meer adaptief onderwijs.  

Voorbeeld gebruik binnen opleidingen 
Op kleine schaal benutten we binnen Inholland al studiedata. Zoals Eduard Reus, docent Social Work. Hij gebruikt de data vanuit de tool FeedbackFruits om het gesprek aan te gaan met studenten over hun leeractiviteiten. “Als docent heb ik inzicht in de statistieken. Zo kan ik bijvoorbeeld zien wie er weinig tijd heeft besteed aan feedback geven. Met deze student ga ik in gesprek over de reden hiervan en hoe we dat kunnen veranderen.”  

Uitdagingen bij het benutten van studiedata 
Op grote schaal zetten we het echter nog niet in. Dat komt vooral omdat het niet zo eenvoudig is om dat ook daadwerkelijk te doen. Uit de verkennende gesprekken komt naar voren dat de uitdagingen onder meer zijn: 

  • Het helder krijgen van de doelen: waarom verzamel je data en waarvoor ga je het inzetten? 
  • Het betrekken van studenten bij het vaststellen van deze doelen; het gaat immers om hun leren en hun ambities. 
  • Het expliciet toestemming geven door de studenten voor het verwerken van hun persoonsgegevens. 
  • Het op orde hebben van de datakwaliteit. 

Learning Analytics is 20% IT en 80% sociaal. Je moet dit dus niet als een IT-feestje aansturen, maar juist benaderen als een sociaal model; een psychologisch gedragsmodel. Hoe hangen gedrag en gedachten samen?

Deelnemer aan de verkennende gesprekken
Samenvatting verkennende gesprekken

In de afgelopen periode vonden diverse verkennende gesprekken plaats rondom learning analytics. Ruim dertig deelnemers uit vrijwel alle domeinen en delen van de organisatie hebben meegedacht. De resultaten van de verkenning zijn vastgelegd in de white paper Verkenning rondom Learning Analytics binnen de Hogeschool Inholland.

Van de verkenning is ook een heldere samenvatting (pdf) gemaakt. 

Podcast Data Dialoog 
Naar aanleiding van de verkennende gesprekken is het netwerk Learning Analytics gestart. Ook is een podcastreeks opgenomen: Data Dialoog. Ria Jacobi, beleidsadviseur onderwijsinnovatie & technologie, en Frits van der Weerd, Inholland change agent, gaan in gesprek met medewerkers, docenten en lectoren over het gebruik van studiedata. Op welke manier word je met de inzet van data een betere student of docent? Hoe kan data helpen in het maken van keuzes bij het leren? Hoe veilig is data eigenlijk?  

Lector Nynke Bos is een van de gasten. Het lectoraat Learning Teaching and Technology onderzoekt hoe data uit verschillende systemen - Moodle, rooster, wifi-gebruik - kunnen worden gekoppeld en of daaruit zinvolle patronen te herleiden zijn. “Dit is een verkennend onderzoek: hoe netjes zijn die data, kunnen we daarmee aan de slag? De volgende stap is om dan te kijken naar data over het leerproces: hoe kan data helpen in het maken van keuzes bij het leren?” 

Blijf op de hoogte!   
Wil je meepraten over of op de hoogte blijven van de inzet van learning analytics binnen Inholland? Word lid van het verbindende netwerk in de Teams-omgeving Learning Analytics. Heb je vragen? Neem dan contact op met Ria Jacobi of Frits van der Weerd via learninganalytics@inholland.nl

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.