Alkmaar,
28
februari
2019
|
09:53
Europe/Amsterdam

Hoe leef, leer en werk ik in een wereld die verandert?

Eerste masterclass in De Telefooncentrale ‘een geslaagde ontmoeting’

20190206_183951

De wereld verandert. Daarom moeten we opnieuw kijken hoe we leven, leren en werken. Om te onderzoeken hoe, organiseert innovatieplatform TerraTechnica, in samenwerking met Inholland Alkmaar en Inholland Academy, vier masterclasses. Begin februari vond de eerste plaats in de sfeervolle setting van De Telefooncentrale. Het werd “een geslaagde ontmoeting met toekomstperspectief binnen een veranderende wereld.”

De kenniswerkplaatsmethodiek centraal
Centraal in de masterclasses staat de kenniswerkplaatsmethodiek. Bij deze nieuwe vorm van studeren wordt gebouwd aan een lerende community waarin verschillende partijen samenwerken aan maatschappelijk relevante vraagstukken. Deze ‘community’ wordt gevormd door én voor mensen uit het onderwijs, het bedrijfsleven en overheden. Bij de eerste masterclass waren verschillende deelnemers aanwezig vanuit het bedrijfsleven, overheid, mbo- en hbo-instellingen.

In haar openingstoespraak benadrukte Margret de Blanken, directeur van Inholland Academy, dat de huidige maatschappelijke vraagstukken steeds complexer worden en vragen om een ander soort oplossing en benadering. De wereld verandert, hoe gaan wij daar als individu en binnen een organisatie mee om?

Duurzame transitities in de bouw
Karlijn Mol, duurzaamheidsmanager bij Dura Vermeer, maakte vanuit haar expertise duidelijk hoe zij binnen hun bouwbedrijf met deze transities omgaan en hoe zij de over het algemeen negatieve impact binnen de bouwsector op het milieu naar een positieve en innovatieve aanpak willen omzetten. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is om niet te wachten tot de markt erom vraagt (reactief) maar om zelf het initiatief te nemen en de partijen te benaderen vanuit deze eigen visie (actief). Hierbij staat verbinding op alle niveaus centraal. Het samen onderzoeken van nieuwe mogelijkheden om tot oplossingen te komen, is essentieel om het proces van omdenken in gang te zetten.

Stel ook de maatschappelijke belangen centraal
Han van Kleef, associate lector Leren & Ontwikkelen bij het Business Research Centre van Inholland, omschreef de vraagstukken van vandaag de dag als ‘wicked problems’. “Er zijn uiteenlopende oorzaken, veel stakeholders en een groot aantal disciplines die elkaar wederzijds beïnvloeden en werken met verschillende probleemdefinities. Om tot overeenstemming en een heldere eindoplossing te komen is het belangrijk om het afwegingskader te dynamiseren. Stel naast je eigen belangen ook die van de maatschappij centraal, werk samen met andere disciplines vanuit een democratische aanpak en probeer de vraagstukken eerst volledig te begrijpen alvorens naar oplossingen te zoeken.”

Wat kun je zelf doen?
Deelnemers gingen ook met elkaar in gesprek over de vraag wat je zelf kunt doen om bij te dragen aan genoemde veranderingen. Geconcludeerd werd uiteindelijk dat de mens het verschil maakt en wij onze handels- en zienswijze niet langer door het bestaande systeem moeten laten bepalen maar juist op zoek moeten gaan naar de mogelijkheden om “de lijntjes te laten vervagen en zelf het veranderingsproces in de etalage te zetten”.

Volgende masterclass op 26 maart
De volgende masterclass ‘Ik beleef’ vindt plaats op dinsdag 26 maart van 15.30 tot 19.00 uur en gaat over de impact van verandering voor het individu. Suze van der Meulen, innovatiemanager bij waterleidingbedrijf PWN, en Woody Maijers, Inholland-lector Integrale Voedsel- en Productieketens, lichten dit thema vanuit hun kennis en ervaringsgebied toe. De deelnemers onderwerpen het thema vervolgens in het kenniscafé aan een onderzoek. De derde en vierde masterclass vinden plaats op dinsdag 14 mei en maandag en dinsdag 24 en 25 juni.

Aanmelden
Interesse? Meld je aan voor de masterclass en en ervaar waar jij nu staat in de wereld die verandert en wat je zelf kunt doen om te netwerken en te bouwen aan een lerende community. Voor vragen of nadere informatie kun je contact opnemen met Heleen Bouwmans, expeditieleider kenniswerkplaatsmethodiek via heleen.bouwmans@inholland.nl.