Leren & Ontwikkelen

Over Leren & Ontwikkelen

De onderzoekslijn Leren & Ontwikkelen (Learning and Development) van het Business Research Centre gaat over hoe mensen en organisaties hun handelen aanpassen en verbeteren om meer effectief te worden. Organisaties moeten leren en ontwikkelen stimuleren, willen ze enig niveau van duurzaamheid hebben. Onderzoek in deze lijn geeft aan hoe organisaties duurzaam kunnen organiseren. Voorbeeld is het leren en innoveren voor een circulaire economie. Welke kennis, vaardigheden en methoden heeft het MKB nodig om effectief om te gaan met overheidsbeleid dat gericht is op circulaire economie (CE)? 

Voor onderwijs én werkveld

Lector Donald Ropes (Learning and Development in Organisations) van de onderzoekslijn Leren en Ontwikkelen komt graag in contact met bedrijven die sociale innovaties willen doorvoeren. 

Donald Ropes
lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail

Wil je samenwerken of heb je vragen?

Je kunt contact opnemen met het Business Research Centre.

Neem contact op