Woody Maijers
Woody Maijers

Woody Maijers

lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail

Werk samen met Woody

Even voorstellen

Ir. Woody Maijers is sinds 2003 lector Integrale Voedsel- en Productieketens, en maakt onderdeel uit van het RIC-AFL. Maijers doet praktijkgericht onderzoek waarin keteninterventiestrategieën centraal staan. Bedrijven en soms zelf hele clusters van bedrijven verenigd in regionale samenwerkingsverbanden zijn op zoek naar een betere positie in de keten.  Het lectoraat helpt bedrijven in binnen- en buitenland om na te denken over de eigen strategie en positie in de eigen keten. Hierdoor worden de bedrijven en ketens meer weerbaar voor de grote ontwikkelingen vanuit de technologie, IT, markt en maatschappij.

Een aantal voorbeelden van strategische keteninterventies:

  • Hoe realiseren we de transitie van een dierlijke naar meer plantaardige eiwittenketen? Wat betekent dat voor de fabrikanten, de supermarkten en de consument en hoe ga je dat organiseren?
  • Hoe ontwikkelen we als ketenpartijen een CO2-neutrale keten en vermarkten we dat?
  • Hoe benutten we de nieuwe oplossingen vanuit sensoren, big data, AI en hoe bouwen we SMART ketens?
  • Hoe krijg ik meer waardering en respect als producent in de keten? Meer regie en contact met de eindgebruikers zodat ik nog betere producten kan maken?
  • Ontwikkelen van een cluster innovatiestrategie gebaseerd op triple helix samenwerking in de regio. Samen bouwen aan een innovatie ecosysteem.

Samenwerken

Bedrijven en medewerkers kunnen bij Maijers terecht voor praktijkgericht onderzoek, trainingen, cursussen en opleidingen als ze hun keten anders willen inrichten vanuit maatschappelijk belang, of beter de markt willen bedienen. Studenten kunnen meedoen met projecten en activiteiten. Ze werken samen met docent-onderzoekers die een ondersteunende rol hebben in de onderzoeksprojecten.  We hebben mooie projectvoorbeelden waarbij combinaties gemaakt worden van werken aan onderzoeksopdrachten met de lector, docent-onderzoekers en studenten. Hierdoor lost u niet alleen uw vraagstuk op maar draagt u ook bij aan de scholing van de next generation ondernemers en managers.

Wie is Woody Maijers?

Expertise

Woody werkt veel in internationale projecten op het gebied van keten- en clusterontwikkeling en de ontwikkeling van nieuwe opleidingen voor het opleiden van professionals in de agribusiness.  

Bij Inholland heeft hij de nieuwe flexibele deeltijd Tuinbouw en agribusiness ontwikkeld en is hij trekker van het Inholland Sustainable Solution programma Feeding & Greening Megacities waarin gewerkt wordt aan diverse onderszoekthemas. Zelf is hij trekker van het thema Vertical Farming. Voor het onderwijs verzorgt hij colleges op het gebied van value chain management.

Naast zijn werk als lector heeft Woody Maijers een eigen bedrijf, Ketencoach, dat zich richt op innovatieprojecten in ketens en netwerken in de agri-foodsector. Zo is hij projectregisseur en trekker van het Innovatiepact van de Greenport West-Holland. Daarnaast werkt hij aan nieuwe vormen van bedrijfsleren of praktijkleren in het HBO en MBO. Maijers is co-auteur van het boek Levende agri-food ketens. ​

Ervaring

Maijers heeft Landbouwtechniek, Grondbewerking, Informatica en Didactiek gestudeerd aan de Landbouw Universiteit Wageningen en Bedrijfskunde aan het Instituut Bedrijfskundige Opleidingen in Slot Zeist.

Na zijn studie is Woody gestart als consultant voor NEHEM op de terreinen: ontwikkeling van investeringen in grootschalige mestverwerkingsketens, kwaliteit & logistiek in de voedingsketens, herstructurering varkensslachterijen en de ontwikkeling van biobased ketens voor de akkerbouw. Vervolgens heeft hij van 1994 – 2007 als algemeen directeur bij Stichting Agro Keten Kennis zes co-innovatieprogramma’s ontwikkeld en uitgevoerd en heeft hij de Taskforce Marktontwikkeling biologische landbouw opgezet. Sinds 2003 is Woody lector aan de hogeschool Inholland en heeft hij ook aan de Nyenrode Business Universiteit als senior lector Value Chain Management gewerkt. Sinds 2007 heeft hij zijn eigen bedrijf naast het lectoraat en werkt hij momenteel als Innovatiepactregisseur voor de Greenport West-Holland.

Over Woody

Woody woon in Brabant aan de Maas met zijn vrouw en 2 kinderen. Verder nog de nodige dieren en een mooie tuin waar hij graag in mag werken. Een andere passie van Woody: zijn motoren. Onderhoud is bijna net zo leuk als rijden. Wandelen en sporten horen tot de vast routines in de week waar hij zelden van afwijkt. Verder is hij bestuurlijk actief onder andere in www.ifama.org en daarmee is zijn week meer dan gevuld.

"Mijn drijfveer voor onderzoek is: knowledge for impact!"

 

Woody Maijers, lector Integrale Voedsel- en Productieketens

Onderzoeksprojecten waar Woody Maijers bij betrokken is:

Werk samen met Woody

Kom in contact en stel je vragen

Woody Maijers
Telefoon
0653330367