Woody Maijers

lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail

Werk samen met Woody

Even voorstellen

Ir. Woody Maijers is sinds 2003 lector Integrale Voedsel- en Productieketens, en maakt onderdeel uit van het RIC-AFLMaijers doet praktijkgericht onderzoek waarin keteninterventiestrategieën centraal staan en helpt bedrijven in binnen- en buitenland hun ketens in te richten op een duurzame manier.

Als de voedingsbranche bijvoorbeeld wil overstappen van dierlijke naar meer plantaardige eiwitten, wat betekent dat dan voor de fabrikanten, de supermarkten en de consument en hoe ga je dat organiseren?

Samenwerken

Bedrijven en medewerkers kunnen bij Maijers terecht voor praktijkgericht onderzoek, trainingen, cursussen en opleidingen als ze hun keten anders willen inrichten vanuit maatschappelijk belang, of beter de markt willen bedienen. Studenten kunnen meedoen met projecten en activiteiten en samen met docenten die een ondersteunende rol hebben in onderzoeksprojecten.  

Wie is Woody Maijers?

Expertise

Naast zijn werk als lector heeft Woody Maijers een eigen bedrijf, Ketencoach, dat zich richt op innovatieprojecten in ketens en netwerken in de agri-foodsector en werkt hij aan nieuwe vormen van bedrijfsleren als bestuurder van de stichting RolloverOnderwijs.

Ervaring

Maijers heeft Landbouwtechniek, Grondbewerking, Informatica en Didactiek gestudeerd aan de Landbouw Universiteit Wageningen en Bedrijfskunde aan het Instituut Bedrijfskundige Opleidingen in Slot Zeist.

Op de Nyenrode Business Universiteit is Maijers senior lector Value Chain Management geweest. Hij zorgde hier voor de ontwikkeling van de onderzoekagenda agri-foodbusiness en verzorgde colleges op het gebied van value chain management. Ook is hij als algemeen directeur bij Stichting Agro Keten Kennis belast geweest met de ontwikkeling en uitvoering van 6 co-innovatieprogramma's.

Werk samen met Woody

Kom in contact en stel je vragen

 
Telefoon
0653330367