Delft,
20
maart
2023
|
08:00
Europe/Amsterdam

Honoursprogramma: love a lot and learn a lot

Aan de slag met actuele vraagstukken uit het werkveld

DSC_8389

Problemen waar ‘de mensheid’ tegenaan loopt oplossen met behulp van de natuur en haar natuurlijke processen. Met die insteek zijn studenten van Inholland begonnen aan het tweede deel van het Honoursprogramma. Door multidisciplinair aan de slag te gaan met actuele uitdagingen vanuit het werkveld, ontwikkelen de studenten zich in hun competenties, samenwerking, persoonlijk leiderschap en ondernemerschap. 

Eén van de opdrachtgevers uit het werkveld is Medical Delta, een Zuid-Hollands samenwerkingsverband tussen zorg, wetenschap, overheid en ondernemers. Samen werken zij aan technologische oplossingen voor duurzame zorg, waarbij ‘vergroening’ van de zorg een belangrijk thema is. Zo viel het gynaecologen in het LUMC op dat het gebruik van ‘echogel’ voor de vele echo’s veel afval veroorzaakt. Niet alleen zijn de verpakkingen wegwerpflessen, maar ze zijn zelden helemaal leeg te knijpen. Een soortgelijke uitdaging ligt er rondom contrastmiddel dat in de radiologie wordt gebruikt bij MRI- of CT-scans. Waarbij dit contrastmiddel maar eenmaal gebruikt wordt en ook nog eens via de urine in het (oppervlakte)water terechtkomt. 

Een heel andere vraag kwam van Lydia Fraaije van FRAAi Architecten. Dit architectenbureau probeert zelf zoveel mogelijk gebruik te maken van ‘3,8 miljard jaar Research- & Development-kennis van de natuur’. Tegelijkertijd constateren zij dat er in het algemeen nauwelijks aandacht is voor de integratie van ‘ecosystem services’ in de openbare ruimte. Ecosysteem diensten zijn bijvoorbeeld CO2-opslag, opvang van fijnstof, lucht- en waterzuivering en het versterken van de biodiversiteit. Aan de studenten de vraag wat er vanuit de natuur te leren is over het opzetten én inpassen van zulke systemen.

Houdbaarheid van zorg en planeet
Bij de aftrap van het Honoursprogramma verkennen de studenten een zestal van zulke vraagstukken, om te ontdekken welke hen het meest aanspreekt. Rosa van den Berg, innovatiemanager bij Medical Delta, heeft de opdrachten rond de echogel en de contrastvloeistof ingebracht. Na het presenteren van de opdrachten, pendelt ze tussen de studentengroepjes om verdere informatie te geven en vragen te beantwoorden. “Het lijken ‘kleine’ vragen, maar het gaat om zaken die echt spelen in de zorg”, vertelt ze. ”Er moet iets gebeuren om de houdbaarheid van de zorg én de planeet te verbeteren. We hebben zoveel intellectueel kapitaal in deze regio, onder meer op de universiteiten en hogescholen zoals hier bij Inholland. Ik ben heel blij dat we dat in kunnen zetten door gezamenlijk aan de slag te gaan met dit praktijkonderzoek”.

Eén van de krachten van het Honoursprogramma noemt Rosa van den Berg de interdisciplinaire opzet. Een grote groep studenten neemt deel aan dit programma, van opleidingen uit de domeinen Agri, Food & Life Sciences en Techniek, Ontwerpen en Informatica. Van den Berg: “Die behoefte aan een interdisciplinaire aanpak begon al met het zoeken naar ‘de vraag achter de vraag’. Wij hadden de vraag om een ander ontwerp te maken voor de flessen echogel, met minder verpakkingsmateriaal. Dat is heel specifiek, terwijl de echte oplossing misschien wel ergens anders ligt. Een ingenieur vraagt dan: waarom heb je eigenlijk gel nodig? Kunnen we daar een alternatief voor verzinnen? Ander voorbeeld: bij de introductie van een vergelijkbaar interdisciplinair onderwijstraject mochten studenten van de operatiekamer verpakkingen openmaken van producten die over de datum zijn. Die worden anders weggegooid. Eén van de studenten stelde de scherpe vraag: “waaróm is het eigenlijk over datum?”. Terwijl dat in de zorg iets is ‘dat we nu eenmaal altijd zo doen’. Door vanuit een ander perspectief te kijken, kom je tot andere inzichten, dat werkt echt.”

Teamsen met India
Ondertussen is een andere groep druk in Teams-overleg met Sophie Wisbrun. Wisbrun werkt vanuit India als ‘gids’ voor Xenos. Zij zet zich in om de grote ambitie van Xenos waar te maken om natuurpositief te worden. De opdracht die Xenos heeft neergelegd is dan ook om dit te realiseren voor twee specifieke producten. Wisbrun: “Dit programma sluit daar perfect bij aan, omdat er wordt gewerkt vanuit ‘Biomimicry’. Dit is simpel gezegd het oplossen van menselijke uitdagingen door ideeën en processen vanuit de natuur te gebruiken. Dat is een nieuw gebied voor vrijwel iedereen, het is mooi om te zien hoe enthousiast de studenten daarmee aan de slag gaan. Ze hebben de juiste intenties en stellen de goede vragen. Aan het begin van een reis als deze gaat het in eerste instantie om de energie en die is goed.”

De studenten waar Sophie Wisbrun op doelt zijn onder meer Ids en Richard. Samen met Maximiliaan (student Aeronautical Engineering) en Samuel (student Bouwkunde) kozen ze de opdracht van Xenos uit. Ids, derdejaars student Biotechnologie: ‘Deze opdracht is concreter dan de andere, dat spreekt ons allemaal aan. Vorig jaar in het eerste deel van het Honoursprogramma ging het veel om je eigen persoonlijke ontwikkeling, dit jaar meer om samenwerking. Ik ben heel benieuwd hoe de dynamiek in ons groepje zal zijn. En waar het in mijn opleiding veel over onderzoek gaat, moeten we hier ook kijken naar het verdienmodel.” Richard, derdejaars student Technische Bedrijfskunde, vult aan: "Mij spreekt de procesoptimalisatie het meest aan, zowel van het product zelf als de processen in het bedrijfsleven. Dat lijkt me interessant en verder vind ik deze opdracht gewoon hartstikke leuk.”

“De studenten die het Honoursprogramma volgen zijn over het algemeen heel gemotiveerd om méér uit zichzelf te halen, zowel in professioneel als in persoonlijk opzicht. Dat doen ze door wat wij aanbieden binnen het programma, maar zeker ook doordat ze samenwerken met studenten van andere opleidingen én uit verschillende culturen. Daar valt zoveel van te leren, als je werkelijk luistert naar wat de ander je te vertellen heeft.”

Fabian van der Horst, domeindirecteur Agri, Food & Life Sciences

Ontwikkeling en plezier
Dat laatste zal Fabian van der Horst als muziek in de oren klinken. Als directeur van het ‘groene’ domein van Hogeschool Inholland mocht hij de studenten die net aan het programma beginnen toespreken. Hij benadrukte precies die combinatie tussen leren, jezelf ontwikkelen en plezier erin hebben:  “De studenten die het Honoursprogramma volgen zijn over het algemeen heel gemotiveerd om méér uit zichzelf te halen, zowel in professioneel als in persoonlijk opzicht. Dat doen ze door wat wij aanbieden binnen het programma, maar zeker ook doordat ze samenwerken met studenten van andere opleidingen én uit verschillende culturen. Daar valt zoveel van te leren, als je werkelijk luistert naar wat de ander je te vertellen heeft.”

Fabian vervolgt: “Ze volgen het Honoursprogramma naast hun reguliere studie, met bijbehorende belasting. Dat kan alleen als je gemotiveerd bent en goede studieresultaten haalt. Nu zitten ze in een levensfase waarin ze meestal nog weinig verantwoordelijkheden hebben maar wel heel veel kansen. Als student realiseer je je dat misschien niet altijd, daarom wil ik hen vooral voorhouden om het programma zeker serieus te nemen maar ook niet te vergeten: heb plezier. Love a lot and learn a lot!”.